Admitere studii universitare de doctorat 2018

 

Informații înscriere admitere doctorat

Acte necesare

Propuneri arii de cercetare doctorală

Tematica şi bibliografia pentru proba scrisă: TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI

 

Preînscriere

Candidații se vor preînscrie online, până la data de 15 iulie 2018.

Pentru preînscriere candidații vor folosi contul personal pe gmail.com

Înainte de preînscriere, candidații vor pregăti următoarele documente:

 1. Cererea de înscriere:
  a) se descarcă fișa de înscriere.
  b) se printează la imprimantă
  c) se completează
  d) se scanează într-un fișier în format pdf.
 2. Fotografia candidatului într-un fișier în format jpeg.
 3. CV-ul candidatului într-un fișier în format pdf.
 4. Copii ale rezultatelor cercetării anterioare (dacă este cazul) scanate într-un singur fișier în format pdf.
 5. Copii ale diplomei de licență cu supliment și ale diplomei de master cu supliment scanate într-un singur fișier în format pdf.
 6. Acte care dovedesc cunoașterea unei limbi străine scanate într-un singur fișier în format pdf.
 7. Proiectul de cercetare într-un fișier în format pdf.

Dupa ce au pregătit documentele de mai sus candidații vor completa formularul online - (dimensiunea maximă a unui fișier este de 10MB).


Admitere studii universitare de doctorat 2017

Rezultate admitere doctorat 26 septembrie 2017

Anunţ admitere 19 septembrie 2017

 

Informații înscriere admitere doctorat

Acte necesare

Programă admitere doctorat

Teme cercetare admitere doctorat

Procedura de primire la studii și școlarizare a candidaților străini care nu au cetățenie română sau cetățenia unui stat membru UE