- Anunț testare cunoștințe specifice domeniului Drept

Lista candidatilor care vor sustine Testul de verificare a cunostintelor specifice domeniului DREPT in data de 18 iulie 2019, ora 11, sala 1.4

- Anunț testare cunoștințe specifice domeniului Științe administrative

Lista candidatilor care vor sustine Testul de verificare a cunostintelor specifice domeniului STIINTE ADMINISTRATIVE in data de 18 iulie 2019, ora 13, sala 1.4

 

ANUNȚ - În atenția candidaților care au optat pentru un program de studii în limbă străină și nu au studiat limba respectivă în timpul facultății

 

- Acte necesare înscriere master

- Modalitate de admitere și criterii de departajare - Domeniul DREPT

- Modalitate de admitere și criterii de departajare - Domeniul ȘTIINTE ADMINISTRATIVE

- Înscriere în 3 pași

- Program înscrieri master

- Calendarul admiterii

- Se aduc la cunoștința candidaților următoarele

 - Cifra de școlarizare master

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere

Candidaţii pot începe deja procedurile de preînscriere, prin completarea formularelor online, pe care le au la dispoziţie pe site-ul www.ucv.ro, secţiunea Admitere.

Preînscrierea online simplifică foarte mult procedurile birocratice, ceea ce înseamnă evitarea aglomeraţiei şi, mai ales, câştig de timp.

 

Datele personale ale studenţilor pe care le deţine Universitatea din Craiova vor fi folosite doar în interes legitim conform art. 6, alin. 1 lit. c), d), si e) din Regulamentul UE 679/2016, ele vor fi protejate şi securizate şi arhivate conform Regulamentului UE 679/2016 şi legislaţiei naţionale. De asemenea, datele personale pe care le deţine UCV nu vor fi transferate, dezvăluite către terţi, decât in scopurile prevăzute de Regulamentul UE 679/2016.

Datele personale ale studenţilor vor fi raportate nominal la MEN prin UEFISCDI.

 

Calendarul admiterii - iulie, septembrie