Conferința doctoranzilor în drept cu tema ,,Protecția drepturilor și a libertăților în dreptul public și privat”

Universitatea din Craiova - Şcoala Doctorală a Facultăţii de Drept, Centrul de Cercetări Juridice Fundamentale şi Centrul de Studii şi Cercetări de Drept Privat, au plăcerea de a vă invita în perioada următoare la Conferința doctoranzilor în drept cu tema ,,Protecția drepturilor și a libertăților în dreptul public și privat”, adresată doctoranzilor.

DETALII

FORMULAR DE ÎNSCRIERE


 

CONFERINŢA NAŢIONALĂ DE DREPT PROCESUAL CIVIL

16 martie 2018, Aula Magna a Facultăţii de Drept, Calea Bucureşti, nr. 107D

 

PROGRAM:

 

1000 - 1030 : Deschiderea conferinţei

 

1030 - 1200 : Ceremonia de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa Domnului Profesor universitar doctor IOAN LEŞ de la Facultatea de Drept a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu

 

1200 - 1400 : Pauză

 

1400 - 1600:  Lucrările conferinţei

             Moderator: prof. univ. dr. Ioan Leş

 

1600 - 1630:  Pauză de cafea

 

1630 - 1830:  Lucrările conferinţei

             Moderator: prof. univ. dr. Daniel Ghiţă

 

SPEAKERI ŞI TEMATICĂ:

 

Prof. univ. dr. Ioan Leş - Facultatea de Drept, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu

Câteva repere semnificative asupra modificărilor aduse Legii nr. 304/2004

 

Prof. univ. dr. Traian Briciu - Facultatea de Drept, Universitatea din București

Aspecte practice privind revizuirea in procesul civil

 

Executor judecătoresc Bogdan Dumitrache

Aspecte specifice privind executarea silită a obligațiilor de a face care pot fi aduse la îndeplinire de către creditor

 

Prof. univ. dr. Gheorghe Durac - Facultatea de Drept, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Aspecte teoretice si practice privind disponibilitatea procesuală şi limitele manifestării ei

 

Prof. univ. dr. Radu Gheorghe Geamănu - Facultatea de Drept, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu

Reglementarea arbitrajului în Codul de procedură civilă

 

Prof. univ. dr. Daniel Ghiţă - Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova

Aspecte actuale privind competenţa funcţională

 

Conf. univ. dr. Eugen Hurubă - Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative, Universitatea “Petru Maior”din Târgu-Mureș

Contribuții la studiul titlurilor executorii în materie civilă

 

Prof. univ. dr. Claudia Roşu - Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara

Consideraţii pe marginea Deciziei nr. 369/2017 a Curţii Constituţionale

 

Lect. univ. dr. Nicolae Horia Ţiţ - Facultatea de Drept, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași

Ipoteze practice privind soluțiile pe care le poate pronunța instanța de apel

 

Conf. univ. dr. Sebastian Spinei - Facultatea de Drept, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu

Consideraţii privind incidentele procedurale

 

Avocat Dragoş Nicu - Baroul Dolj

Efectele în timp ale Deciziei Curții Constituționale nr. 225/2017

 

Conf.univ.dr. Elena Belei; Prof.univ.dr. Sergiu Băieș - Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova
Simplificarea procedurii civile în Republica Moldova

 

Asist.univ.dr. Ioana Varga - Facultatea de Drept, Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
Particularități ale cererilor de intervenție în cadrul procesului civil

 

Lect.univ.dr. Corina Petică Roman - Facultatea de Drept, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu

Rolul activ al judecătorului în administrarea şi aprecierea probelor

 

PARTENERI:

Baroul Dolj

Centrul Teritorial Craiova al Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor

Camera Notarilor Publici Craiova

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Craiova

Centrul de Studii şi Cercetări de Drept Privat din cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii din Craiova

 

Conferinţa se adresează profesioniştilor în domeniul dreptului - magistraţi, avocaţi, notari publici, executori judecătoreşti, consilieri juridici - precum şi tuturor celor interesaţi de problemele controversate apărute în cei 5 ani de aplicare a Codului de procedură civilă.

 

Conferința este inclusă în programul de pregătire profesională continuă a avocaților.

 

Înscrierile se pot face până la data de 15 martie 2018, ora 1400, la adresa de e-mail conferinte.dreptcraiova@yahoo.com, menţionând: date de identificare, afiliere profesională, dovada plăţii taxei de participare, date de contact.

 

Taxa de participare: 50 lei.

Se poate achita în contul RO36TREZ29120F330500XXXX, beneficiar Universitatea din Craiova, cod fiscal 4553380, cu mențiunea plata pentru CONFERINŢA NAŢIONALĂ DE DREPT PROCESUAL CIVIL, precum şi la sediul Facultăţii de Drept, secretariat parter, inclusiv în ziua conferinţei.

 

Conferința are un format deschis, participanţii având posibilitatea să formuleze întrebări la adresa de e-mail conferinte.dreptcraiova@yahoo.com, până la data de 9 martie 2018, precum şi în cadrul sesiunilor de întrebări din timpul conferinţei.

CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ BIENALĂ Craiova, 6-7 octombrie 2017 Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova

 AFIS CIB2017 Facultatea de DreptCraiova 001

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA - FACULTATEA DE DREPT
CENTRUL DE STUDII SI CERCETĂRI DE DREPT PRIVAT
organizează

Conferinţa

Cartea Funciară: aspecte şi probleme practice actuale

25 martie 2016

AULA MAGNA FACULTATEA DE DREPT

CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ BIENALĂ
SISTEMUL JURIDIC ÎNTRE STABILITATE ŞI REFORMĂ

P R O G R A M

Vineri, 20 martie 2015

8.30 - 9.30 Înregistrarea participanţilor - Foaier Aula Magna
9.30 - 10.30 Festivitate de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa doamnei Emma Nicholson, Baroană de Winterbourne şi membru al Camerei Lorzilor din Parlamentul Britanic
10.30 - 11.30 Ceremonia de aniversare a 25 de ani de învăţământ juridic craiovean
11.30 - 12.00 Pauză
12.00 - 13.30 Deschiderea lucrărilor Conferinţei bienale - lucrări în plen Aula Magna ( Programul Conferintei )
13.30 - 15.00 Pauză

15.00 - 16.45 Conferinţa bienală - lucrări pe secţiuni
16.45 - 17.00 Pauză
17.00 - 18.30 Conferinţa bienală - lucrări pe secţiuni

Sâmbătă, 21 martie 2015

9.30 - 11.00 Conferinţa bienală - lucrări pe secţiuni
11.00 - 11.15 Pauză
11.15 - 13.30 Conferinţa bienală - lucrări pe secţiuni

 

SECŢIUNI:
Drept privat
Drept public
Științe penale
Drepturile omului, globalizare şi securitate

PARTENERI:
Centrul de Studii şi Cercetări de Drept Privat al Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale
Centrul de Cercetări Juridice Fundamentale al Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale
Institutul de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu" al Academiei Române
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Asociația "Craiova Capitală Culturală Europeană 2021"
Biblioteca Judeţeană Dolj "Alexandru şi Aristia Aman"
Facultatea de Drept – Universitatea de Vest din Timişoara
Facultatea de Drept – Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu
Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România
Camera Notarilor Publici Craiova
Baroul Dolj
Baroul Mehedinţi
Asociaţia Magistraţilor din România
Asociaţia Studenţilor în Drept din Universitatea din Craiova ASD-UC

  1. CONFERINŢA BIENALĂ Sistemul juridic între stabilitate si reformă, organizată în parteneriat cu Institutul de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu” al Academiei Române şi Centrul de Studii şi Cercetări de Drept Privat al Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative, manifestare ştiinţifică de tradiţie la care participă cadre didactice universitare din ţară, de la cele mai importante facultăţi de drept, din străinătate, de la universităţi de prestigiu (Universitatea Saarland din Saarbrucken, Germania, Universitatea Bourgogne, Dijon, Universitatea Lille 2, Universitatea Franche-Comté, Universitatea Toulon, Universitatea din Lyon, Franţa, Universitatea din Fribourg, Elveţia, Queen Mary University, Londra, Universitatea din Pecs Ungaria, Universitatea Brno Cehia, Universitatea din Salonic, Grecia, University of National And World Economy, Sofia, Bulgaria), precum şi profesionişti din domeniul dreptului din toate profesiile juridice.

Prezentarea si programul conferintei in format pdf poate fi consultat aici.