Facultatea de Drept din cadrul Universității din Craiova, organizează Conferința Națională de Drept Procesual Civil, care va avea loc în Aula Magna, vineri 16 martie 2018.

Conferința se bucură de participarea domnului Profesor universitar doctor IOAN LEȘ, Universitatea „Lucian Blaga” din SIBIU, alături de alți reputați specialiști din domeniul dreptului procesual civil, cadre didactice la Facultățile de Drept din marile centre universitare din România.

Vor fi abordate teme de actualitate din domeniul Dreptului procesual civil privind competența instanțelor judecătorești, căile de atac, procedurile speciale în sistemul jurisdicțional, exercitarea dreptului la apărare în fața instanțelor de fond și în căile de atac, executarea silită, urmărind să clarifice probleme de drept controversate apărute în jurisprudență în cei 5 ani de aplicare a Codului de procedură civilă.

Parteneri:
INSTITUTUL NAȚIONAL PENTRU PREGĂTIREA ȘI PERFECȚIONAREA AVOCAȚILOR CRAIOVA
CAMERA NOTARILOR PUBLICI CRAIOVA
CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREȘTI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL CRAIOVA
CENTRUL DE STUDII ȘI CERCETĂRI DE DREPT PRIVAT AL FACULTĂȚII DE DREPT A UNIVERSITĂȚII DIN CRAIOVA

În curând informaţii privind înscrierea și Programul conferinței.

CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ BIENALĂ Craiova, 6-7 octombrie 2017 Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova

 AFIS CIB2017 Facultatea de DreptCraiova 001

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA - FACULTATEA DE DREPT
CENTRUL DE STUDII SI CERCETĂRI DE DREPT PRIVAT
organizează

Conferinţa

Cartea Funciară: aspecte şi probleme practice actuale

25 martie 2016

AULA MAGNA FACULTATEA DE DREPT

CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ BIENALĂ
SISTEMUL JURIDIC ÎNTRE STABILITATE ŞI REFORMĂ

P R O G R A M

Vineri, 20 martie 2015

8.30 - 9.30 Înregistrarea participanţilor - Foaier Aula Magna
9.30 - 10.30 Festivitate de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa doamnei Emma Nicholson, Baroană de Winterbourne şi membru al Camerei Lorzilor din Parlamentul Britanic
10.30 - 11.30 Ceremonia de aniversare a 25 de ani de învăţământ juridic craiovean
11.30 - 12.00 Pauză
12.00 - 13.30 Deschiderea lucrărilor Conferinţei bienale - lucrări în plen Aula Magna ( Programul Conferintei )
13.30 - 15.00 Pauză

15.00 - 16.45 Conferinţa bienală - lucrări pe secţiuni
16.45 - 17.00 Pauză
17.00 - 18.30 Conferinţa bienală - lucrări pe secţiuni

Sâmbătă, 21 martie 2015

9.30 - 11.00 Conferinţa bienală - lucrări pe secţiuni
11.00 - 11.15 Pauză
11.15 - 13.30 Conferinţa bienală - lucrări pe secţiuni

 

SECŢIUNI:
Drept privat
Drept public
Științe penale
Drepturile omului, globalizare şi securitate

PARTENERI:
Centrul de Studii şi Cercetări de Drept Privat al Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale
Centrul de Cercetări Juridice Fundamentale al Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale
Institutul de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu" al Academiei Române
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Asociația "Craiova Capitală Culturală Europeană 2021"
Biblioteca Judeţeană Dolj "Alexandru şi Aristia Aman"
Facultatea de Drept – Universitatea de Vest din Timişoara
Facultatea de Drept – Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu
Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România
Camera Notarilor Publici Craiova
Baroul Dolj
Baroul Mehedinţi
Asociaţia Magistraţilor din România
Asociaţia Studenţilor în Drept din Universitatea din Craiova ASD-UC

  1. CONFERINŢA BIENALĂ Sistemul juridic între stabilitate si reformă, organizată în parteneriat cu Institutul de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu” al Academiei Române şi Centrul de Studii şi Cercetări de Drept Privat al Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative, manifestare ştiinţifică de tradiţie la care participă cadre didactice universitare din ţară, de la cele mai importante facultăţi de drept, din străinătate, de la universităţi de prestigiu (Universitatea Saarland din Saarbrucken, Germania, Universitatea Bourgogne, Dijon, Universitatea Lille 2, Universitatea Franche-Comté, Universitatea Toulon, Universitatea din Lyon, Franţa, Universitatea din Fribourg, Elveţia, Queen Mary University, Londra, Universitatea din Pecs Ungaria, Universitatea Brno Cehia, Universitatea din Salonic, Grecia, University of National And World Economy, Sofia, Bulgaria), precum şi profesionişti din domeniul dreptului din toate profesiile juridice.

Prezentarea si programul conferintei in format pdf poate fi consultat aici.