Facultatea de Drept din cadrul Universității din Craiova, organizează Conferința Națională de Drept Procesual Civil, care va avea loc în Aula Magna, vineri 16 martie 2018.

Conferința se bucură de participarea domnului Profesor universitar doctor IOAN LEȘ, Universitatea „Lucian Blaga” din SIBIU, alături de alți reputați specialiști din domeniul dreptului procesual civil, cadre didactice la Facultățile de Drept din marile centre universitare din România.

Vor fi abordate teme de actualitate din domeniul Dreptului procesual civil privind competența instanțelor judecătorești, căile de atac, procedurile speciale în sistemul jurisdicțional, exercitarea dreptului la apărare în fața instanțelor de fond și în căile de atac, executarea silită, urmărind să clarifice probleme de drept controversate apărute în jurisprudență în cei 5 ani de aplicare a Codului de procedură civilă.

Parteneri:
INSTITUTUL NAȚIONAL PENTRU PREGĂTIREA ȘI PERFECȚIONAREA AVOCAȚILOR CRAIOVA
CAMERA NOTARILOR PUBLICI CRAIOVA
CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREȘTI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL CRAIOVA
CENTRUL DE STUDII ȘI CERCETĂRI DE DREPT PRIVAT AL FACULTĂȚII DE DREPT A UNIVERSITĂȚII DIN CRAIOVA

În curând informaţii privind înscrierea și Programul conferinței.