TIPIZATE CERERI STUDENȚI:

1. Cerere - diverse solicitări
2. Cerere redobândire calitate de student
3. Cerere amânare examen
4. Cerere susținere examen restant/examen de diferență

Cererile se vor depune la secretariat, personal de către studenți, conform programului de lucru cu studenții.