SESIUNEA IUNIE-IULIE 2020

 

 DREPT (cursuri învăţământ cu frecvenţă (ZI) şi cu frecvenţă redusă (FR))

REZULTATELE LA EXAMENUL DE LICENȚĂ - DREPT IFR (AFIȘAT AZI, 02.07.2020, ORA 19:00)

REZULTATELE LA EXAMENUL DE LICENȚĂ - DREPT ZI (AFIȘAT AZI, 02.07.2020, ORA 17:00)

 

SUSȚINERE LUCRĂRI DE LICENȚĂ DREPT ZI ȘI FR

 

ANUNȚ - REZULTATELE CONTESTAȚIILOR PRIVIND NOTAREA LA PROBA SCRISĂ

 

- REZULTATE PROBA SCRISĂ DREPT IF (ZI)

- REZULTATE PROBA SCRISĂ DREPT IFR

- ANUNȚ CONTESTAȚII LA NOTARE

 

ANUNȚ - REZULTATE CONTESTAȚII BAREM

ANUNȚ CONTESTAȚII LA BAREMUL DE NOTARE

 

- LISTA STUDENȚILOR ÎNSCRIȘI LA EXAMENUL DE LICENȚĂ - DREPT IF (ZI)

- LISTA STUDENȚILOR ÎNSCRIȘI LA EXAMENUL DE LICENȚĂ - DREPT IFR

 

ANUNȚ PRIVIND ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE LICENȚĂ DREPT IF ȘI IFR

ANEXA 1 - CERERE DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE LICENȚĂ SESIUNEA IUNIE-IULIE 2020

ANEXA 2 - DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND ORIGINALITATEA LUCRĂRII

SUSȚINERE PROBE EXAMEN LICENȚĂ DREPT - actualizat 23 iunie 2020

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA PENTRU SUSȚINEREA EXAMENULUI DE LICENȚĂ - SESIUNEA IULIE/SEPTEMBRIE 2020 - SPECIALIZAREA DREPT

TEMATICĂ DREPT PROCESUAL CIVIL

SUBIECTE LA EXAMENE ANTERIOARE  (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 )

 

ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

SUSȚINERE LUCRĂRI DE LICENȚĂ AP Craiova și Dr.Tr. Severin

 

- REZULTATE PROBA SCRISĂ AP CRAIOVA

- REZULTATE PROBA SCRISĂ AP DR. TR. SEVERIN

- ANUNȚ CONTESTAȚII LA NOTARE

 

ANUNȚ CONTESTAȚII LA BAREMUL DE NOTARE - Administrație publică

 

- LISTA STUDENȚILOR ÎNSCRIȘI LA EXAMENUL DE LICENȚĂ - ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ - Craiova

- LISTA STUDENȚILOR ÎNSCRIȘI LA EXAMENUL DE LICENȚĂ - ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ - Dr. Tr. Severin

 

ANUNȚ PRIVIND ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE LICENȚĂ AP CRAIOVA

ANUNȚ PRIVIND ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE LICENȚĂ AP SEVERIN

ANEXA 1 - CERERE DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE LICENȚĂ SESIUNEA IUNIE-IULIE 2020

ANEXA 2 - DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND ORIGINALITATEA LUCRĂRII

SUSȚINERE PROBE EXAMEN LICENȚĂ ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ CRAIOVA ȘI DR. TR. SEVERIN - actualizat 23 iunie 2020

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA PENTRU SUSȚINEREA EXAMENULUI DE LICENȚĂ - SESIUNEA IULIE/SEPTEMBRIE 2020 - SPECIALIZAREA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

SUBIECTE LA EXAMENE ANTERIOARE (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017)