Sesiunea de examene septembrie 2018

 

PLANIFICARE EXAMENE 17-21 SEPTEMBRIE

planificare examene 17-21 sept Drept ZI

planificare examene 17-21 sept Drept FR

planificare examene 17-21 sept Administratie publica

 

1. ANUNT sesiune speciala de restante pentru studentii care nu intrunesc numarul de credite pentru promovare in an superior - Studii universitare de LICENTA (17-21 septembrie 2018)

 

Anunț reexaminări an terminal Drept

 

restanțe DRIF anul I

restanțe DRIF anul II

restanțe DRIF anul III

reexaminări DRIF anul IV

 

restanțe DRIFR anul I

restanțe DRIFR anul II

restanțe DRIFR anul III

reexaminări DRIFR anul IV

 

restanțe AP anul I și anul II

 

Sesiunea de examene  mai-iulie 2018

LA INTRAREA IN SALA DE EXAMEN STUDENTII VOR AVEA ASUPRA LOR CARNETUL DE STUDENT SI CARTEA DE IDENTITATE.

 ANUNT privind sesiunea de reexaminări din perioada 25-26 iunie 2018 (Anul IV Drept, anul III Administraţie publică)

 1.ANUNT CERERI AMANARE EXAMENE

  ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR

1. Având în vedere procedura de generare a cataloagelor și de validare a notelor de către cadrul didactic examinator, eventualele cereri ale studenților, de susținere a examenelor la altă dată decât cea planificată, se vor aproba numai în cazuri excepționale, temeinic motivate (cu înscrisuri doveditoare).
2. Cererile de schimbare a datei de susținere a examenelor, împreună cu actele doveditoare, vor fi depuse la secretariat cu cel puțin două zile înainte de data planificată pentru examen.
3. Multă baftă!

CONDUCEREA FACULTĂŢII


2. ANUNT IMPORTANT - IN ATENTIA STUDENTILOR

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR

1. La intrarea în sala de examen, studenții vor avea asupra lor NUMAI carnetul de student, coli albe și pix/stilou.
2. Este interzisă intrarea în sală cu TELEFOANE MOBILE, aparatură electronică, cărţi, cursuri, genți, mape, portofele sau orice alte obiecte.
3. Simpla deținere a obiectelor menționate atrage eliminarea din examen și sancționarea conform regulamentelor; conform hotărârii Consiliului facultăţii frauda sau tentativa de fraudă va fi urmată de propunerea de exmatriculare a studentului în cauză.
4. Pe perioada examenului obiectele menționate pot fi depuse în sala 0.2, însă facultatea nu își asumă responsabilitatea pentru depozitarea acestora; de aceea, nu se recomandă intrarea în clădirea facultății cu astfel de obiecte.

CONDUCEREA FACULTĂŢII


PLANIFICARE REEXAMINĂRI DREPT IF, DREPT IFR, ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ - 25-26 IUNIE 2018

 

DREPT CU FRECVENȚĂ

DRIF anul I

DRIF anul II

DRIF anul III  - Examenul de diferență la disciplina Filosofie se va susține pe data de 14.06.2018, ora 14 - Lect. univ. dr. Ticu Mădalin Savu/ Lect. univ. dr. Robert Bischin

DRIF anul IV  21.05-10.06.2018 - Examenul la disciplina Practica de specialitate consta in pregatirea unui caz practic sub forma unui referat de 3-5 pagini ce va fi sustinut oral.

credite și diferențe DRIF anul IV 11-17.06.2018

restanțe DRIF anul IV 18-24.06.2018

 

DREPT CU FRECVENȚĂ REDUSĂ

DRIFR anul I 4-24.06.2018

DRIFR anul II 4-24.06.2018

DRIFR anul III 4-24.06.2018

DRIFR anul IV 21.05-10.06.2018 - Examenul la disciplina Practica de specialitate consta in pregatirea unui caz practic sub forma unui referat de 3-5 pagini ce va fi sustinut oral.

credite și diferențe DRIFR anul IV  11-17.06.2018

restanțe DRIFR anul IVsesiune de RESTANȚE (sem I și II din anul IV) în perioada 18 – 24.06.2018

 

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

 AP  anul I, II

AP anul III

credite şi diferenţe AP anul III 11-17.06.2018

restanțe AP anul III   18-24.06.2018