Sesiunea de examene  ianuarie-februarie 2019

 

DREPT CU FRECVENȚĂ

DRIF anul I

DRIF anul II

DRIF anul III

DRIF anul IV

 

DREPT CU FRECVENȚĂ REDUSĂ

DRIFR anul I

DRIFR anul II

DRIFR anul III

Studentii din anul III de studiu, cursuri cu frecventa redusa, vor sustine examenul restant din anul II la disciplina Drept civil. Drepturi reale (prof. Sevastian Cercel) in data de 26.01.2019, ora 14.00, sala 3.2

DRIFR anul IV

 

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

 AP  anul I, II, III

 

 

LA INTRAREA IN SALA DE EXAMEN STUDENTII VOR AVEA ASUPRA LOR CARNETUL DE STUDENT SI CARTEA DE IDENTITATE.

 1.ANUNT CERERI AMANARE EXAMENE

  ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR

1. Având în vedere procedura de generare a cataloagelor și de validare a notelor de către cadrul didactic examinator, eventualele cereri ale studenților, de susținere a examenelor la altă dată decât cea planificată, se vor aproba numai în cazuri excepționale, temeinic motivate (cu înscrisuri doveditoare).
2. Cererile de schimbare a datei de susținere a examenelor, împreună cu actele doveditoare, vor fi depuse la secretariat cu cel puțin două zile înainte de data planificată pentru examen.
3. Multă baftă!

CONDUCEREA FACULTĂŢII


2. ANUNT IMPORTANT - IN ATENTIA STUDENTILOR

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR

1. La intrarea în sala de examen, studenții vor avea asupra lor NUMAI carnetul de student, coli albe și pix/stilou.
2. Este interzisă intrarea în sală cu TELEFOANE MOBILE, aparatură electronică, cărţi, cursuri, genți, mape, portofele sau orice alte obiecte.
3. Simpla deținere a obiectelor menționate atrage eliminarea din examen și sancționarea conform regulamentelor; conform hotărârii Consiliului facultăţii frauda sau tentativa de fraudă va fi urmată de propunerea de exmatriculare a studentului în cauză.
4. Pe perioada examenului obiectele menționate pot fi depuse în sala 0.2, însă facultatea nu își asumă responsabilitatea pentru depozitarea acestora; de aceea, nu se recomandă intrarea în clădirea facultății cu astfel de obiecte.

CONDUCEREA FACULTĂŢII