Sesiunea de examene - septembrie 2019

 

SESIUNE REEXAMINĂRI 16-22.09.2019

REEXAMINĂRI 17.09.2019

- ANUNȚ REEXAMINĂRI 16-22 SEPTEMBRIE 2019 - LICENȚĂ

 

ANUNȚ REEXAMINĂRI ANI TERMINALI - SEPTEMBRIE 2019

 

DREPT CU FRECVENȚĂ

DRIF anul I - restanțe

DRIF anul II - restanțe

DRIF anul III - restanțe

DRIF anul IV - reexaminări

DREPT CU FRECVENȚĂ REDUSĂ

DRIFR anul I  - restanțe

DRIFR anul II - restanțe

DRIFR anul III - restanțe 

DRIFR anul IV - reexaminări

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

AP anul I şi anul II - restanțe

AP anul III - reexaminări

 

 

 

 

LA INTRAREA IN SALA DE EXAMEN STUDENTII VOR AVEA ASUPRA LOR CARNETUL DE STUDENT SI CARTEA DE IDENTITATE.

 1.ANUNT CERERI AMANARE EXAMENE

  ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR

1. Având în vedere procedura de generare a cataloagelor și de validare a notelor de către cadrul didactic examinator, eventualele cereri ale studenților, de susținere a examenelor la altă dată decât cea planificată, se vor aproba numai în cazuri excepționale, temeinic motivate (cu înscrisuri doveditoare).
2. Cererile de schimbare a datei de susținere a examenelor, împreună cu actele doveditoare, vor fi depuse la secretariat cu cel puțin două zile înainte de data planificată pentru examen.
3. Multă baftă!

CONDUCEREA FACULTĂŢII


2. ANUNT IMPORTANT - IN ATENTIA STUDENTILOR

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR

1. La intrarea în sala de examen, studenții vor avea asupra lor NUMAI carnetul de student, coli albe și pix/stilou.
2. Este interzisă intrarea în sală cu TELEFOANE MOBILE, aparatură electronică, cărţi, cursuri, genți, mape, portofele sau orice alte obiecte.
3. Simpla deținere a obiectelor menționate atrage eliminarea din examen și sancționarea conform regulamentelor; conform hotărârii Consiliului facultăţii frauda sau tentativa de fraudă va fi urmată de propunerea de exmatriculare a studentului în cauză.
4. Pe perioada examenului obiectele menționate pot fi depuse în sala 0.2, însă facultatea nu își asumă responsabilitatea pentru depozitarea acestora; de aceea, nu se recomandă intrarea în clădirea facultății cu astfel de obiecte.

CONDUCEREA FACULTĂŢII