Sesiunea de examene mai - iunie 2017

 

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE DREPT
SESIUNEA DE EXAMENE: MAI-IUNIE 2017

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR

1. La intrarea în sala de examen, studenții vor avea asupra lor NUMAI carnetul de student, coli albe și pix/stilou.
2. Este interzisă intrarea în sală cu TELEFOANE MOBILE, aparatură electronică, cărţi, cursuri, genți, mape, portofele sau orice alte obiecte.
3. Simpla deținere a obiectelor menționate atrage eliminarea din examen și sancționarea conform regulamentelor; conform hotărârii Consiliului facultăţii frauda sau tentativa de fraudă va fi urmată de propunerea de exmatriculare a studentului în cauză.

CONDUCEREA FACULTĂŢII


Susținerea examenelor restante și a examenelor de diferență la disciplina Drept privat roman se va desfasura dupa cum urmeaza: VEZI ANUNTUL

 

- Anunt SESIUNE DE REEXAMINARI pentru studentii din anii terminali, in perioada 26-27 iunie 2017

 

DREPT CU FRECVENȚĂ

DRCF anul I

DRCF anul II

DRCF anul III

DRCF anul IV - 22.05-11.06.2017

DRCF anul IV - credite și diferențe

DRCF anul IV - restanțe

 

DREPT CU FRECVENȚĂ REDUSĂ

DRFR anul I

DRFR anul II - 05.06-25.06.2016

DRFR anul III

DRFR anul IV - 22.05-11.06.2017

DRFR anul IV - credite și deferențe

DRFR anul IV - restanțe

 

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

AP anul I, II

AP III - 22.05-11.06.2017

AP III credite și diferențe

AP III restanțe