Sesiunea de examene  mai - iunie2019

 

DREPT CU FRECVENȚĂ

DRIF anul I

DRIF anul II

DRIF anul III

DRIF anul IV  20.05-02.06.2019

DRIF ANUL IV credite și diferențe 03.06-09.06.2019

DRIF anul IV restanțe 10.06-16.06.2019

 

DREPT CU FRECVENȚĂ REDUSĂ

DRIFR anul I  03.06-23.06.2019

DRIFR anul II 03.06-23.06.2019

DRIFR anul III 03.06-23.06.2019

DRIFR anul IV 20.05-02.06.2019

DRIFR anul IV credite și diferențe 03.06-09.06.2019

DRIFR anul IV restanțe 10.06-16.06.2019

 

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

AP anul I 03.06-23.06.2019

AP anul II 03.06-23.06.2019

AP anul III 20.05-02.06.2019

AP anul III - credite și diferențe 03.06-09.06.2019

AP anul III - restanțe 10.06-16.06.2019

 

 

 

LA INTRAREA IN SALA DE EXAMEN STUDENTII VOR AVEA ASUPRA LOR CARNETUL DE STUDENT SI CARTEA DE IDENTITATE.

 1.ANUNT CERERI AMANARE EXAMENE

  ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR

1. Având în vedere procedura de generare a cataloagelor și de validare a notelor de către cadrul didactic examinator, eventualele cereri ale studenților, de susținere a examenelor la altă dată decât cea planificată, se vor aproba numai în cazuri excepționale, temeinic motivate (cu înscrisuri doveditoare).
2. Cererile de schimbare a datei de susținere a examenelor, împreună cu actele doveditoare, vor fi depuse la secretariat cu cel puțin două zile înainte de data planificată pentru examen.
3. Multă baftă!

CONDUCEREA FACULTĂŢII


2. ANUNT IMPORTANT - IN ATENTIA STUDENTILOR

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR

1. La intrarea în sala de examen, studenții vor avea asupra lor NUMAI carnetul de student, coli albe și pix/stilou.
2. Este interzisă intrarea în sală cu TELEFOANE MOBILE, aparatură electronică, cărţi, cursuri, genți, mape, portofele sau orice alte obiecte.
3. Simpla deținere a obiectelor menționate atrage eliminarea din examen și sancționarea conform regulamentelor; conform hotărârii Consiliului facultăţii frauda sau tentativa de fraudă va fi urmată de propunerea de exmatriculare a studentului în cauză.
4. Pe perioada examenului obiectele menționate pot fi depuse în sala 0.2, însă facultatea nu își asumă responsabilitatea pentru depozitarea acestora; de aceea, nu se recomandă intrarea în clădirea facultății cu astfel de obiecte.

CONDUCEREA FACULTĂŢII