Sesiunea de examene ianuarie-februarie 2018

 

Anunț studenți - cereri amânare examene

FACULTATEA DE DREPT
SESIUNEA DE EXAMENE: IANUARIE-FEBRUARIE 2018

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR

Reguli importante pentru sesiunea de examene:

1. La intrarea în sala de examen, studenții vor avea asupra lor NUMAI carnetul de student, coli albe și pix/stilou.
2. Este interzisă intrarea în sală cu TELEFOANE MOBILE, aparatură electronică, cărţi, cursuri, genți, mape, portofele sau orice alte obiecte.
3. Facultatea nu își asumă responsabilitatea pentru depozitare; de aceea, nu se recomandă intrarea în clădirea facultății cu astfel de obiecte.
4. Simpla deținere a obiectelor menționate atrage eliminarea din examen și sancționarea conform regulamentelor; conform hotărârii Consiliului facultăţii frauda sau tentativa de fraudă va fi urmată de propunerea de exmatriculare a studentului în cauză.

CONDUCEREA FACULTĂŢII

SUSȚINERE EXAMENE RESTANȚE/CREDITE/DIFERENȚE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2017-2018, SPECIALIZAREA DREPT, ANII DE STUDIU II, III ȘI IV

 

DREPT CU FRECVENȚĂ

DRIF anul I

DRIF anul II

DRIF anul III Examenul la disciplina Filosofie - examen de diferență se va susține în data de 9 februarie 2018.ora12:00!

DRIF anul IV Examenul la disciplina Practica de specialitate constă în pregătirea unui caz practic sub forma unui referat de 3-5 pagini ce va fi susținut oral. Atentie planificare Practica de specialitate!

 

DREPT CU FRECVENȚĂ REDUSĂ

DRIFR anul I

DRIFR anul II

DRIFR anul III

DRIFR anul IV

 

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

AP anul I, II si III