Examene Master 2016-2017 Semestrul II

 UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE DREPT
SESIUNEA DE EXAMENE: MAI-IUNIE 2017

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR

1. La intrarea în sala de examen, studenții vor avea asupra lor NUMAI carnetul de student, coli albe și pix/stilou.
2. Este interzisă intrarea în sală cu TELEFOANE MOBILE, aparatură electronică, cărţi, cursuri, genți, mape, portofele sau orice alte obiecte.
3. Simpla deținere a obiectelor menționate atrage eliminarea din examen și sancționarea conform regulamentelor; conform hotărârii Consiliului facultăţii frauda sau tentativa de fraudă va fi urmată de propunerea de exmatriculare a studentului în cauză.

CONDUCEREA FACULTĂŢII

Drept - Dreptul Afacerilor

Drept - Dreptul Afacerilor - restanțe

Drept - Drepturile Omului / Droits de l'homme

Drept - Drepturile Omului / Droits de l'homme - restante

Drept - Drept Privat

Drept - Drept Privat - restanțe

Drept - Ştiinţe Penale

Drept - Ştiinţe Penale - restanțe

 

 
Ştiinte Administrative Anul I, Anul II

Ştiinte Administrative Anul I, ANUL II - credite, restanțe