Sesiunea de examene septembrie 2018

 

ANUNT sesiune speciala de restante pentru studentii care nu intrunesc numarul de credite pentru promovare in an superior - Studii universitare de MASTER (17-21septembrie 2018)

Anunț reexaminări ani terminali

 

reexaminări domeniul Drept

restanțe Științe Administrative anul I

reexaminări Științe Administrative anul II

 

Examene Master 2017-2018 Semestrul II

LA INTRAREA IN SALA DE EXAMEN STUDENTII VOR AVEA ASUPRA LOR CARNETUL DE STUDENT SI CARTEA DE IDENTITATE

FACULTATEA DE DREPT
SESIUNEA DE EXAMENE: MAI-IUNIE 2018

1. ANUNT CERERI AMANARE EXAMENE

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR
1. Având în vedere procedura de generare a cataloagelor și de validare a notelor de către cadrul didactic examinator, eventualele cereri ale studenților, de susținere a examenelor la altă dată decât cea planificată, se vor aproba numai în cazuri excepționale, temeinic motivate (cu înscrisuri doveditoare).
2. Cererile de schimbare a datei de susținere a examenelor, împreună cu actele doveditoare, vor fi depuse la secretariat cu cel puțin două zile înainte de data planificată pentru examen.
3. Multă baftă!

CONDUCEREA FACULTĂŢII

2. ANUNT IMPORTANT - IN ATENTIA STUDENTILOR

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR

1. La intrarea în sala de examen, studenții vor avea asupra lor NUMAI carnetul de student, coli albe și pix/stilou.
2. Este interzisă intrarea în sală cu TELEFOANE MOBILE, aparatură electronică, cărţi, cursuri, genți, mape, portofele sau orice alte obiecte.
3. Simpla deținere a obiectelor menționate atrage eliminarea din examen și sancționarea conform regulamentelor; conform hotărârii Consiliului facultăţii frauda sau tentativa de fraudă va fi urmată de propunerea de exmatriculare a studentului în cauză.
4. Pe perioada examenului obiectele menționate pot fi depuse în sala 0.2, însă facultatea nu își asumă responsabilitatea pentru depozitarea acestora; de aceea, nu se recomandă intrarea în clădirea facultății cu astfel de obiecte.

CONDUCEREA FACULTĂŢII

 

Drept - Dreptul Afacerilor

Restanțe Dreptul Afacerilor 02.07.2018 - 08.07.2018

Drept - Drepturile Omului / Droits de l'homme 4-24.06.2018

Restanțe Drepturile Omului / Droits de l'homme 02.07.2018 - 08.07.2018

Drept - Drept Privat

Restanțe Drept privat 02.07.2018 - 08.07.2018

Drept - Ştiinţe Penale 4-24.06.2018

Restanțe Științe Penale 02.07.2018 - 08.07.2018

 

 
Ştiinte Administrative Anul I si Anul II

Restanțe Știinte Administrative Anul I și Anul II 02.07.2018 - 08.07.2018