Examene Master 2017-2018 Semestrul I

 

Anunț studenți - cereri amânare examene

FACULTATEA DE DREPT
SESIUNEA DE EXAMENE: IANUARIE-FEBRUARIE 2018

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR

Reguli importante pentru sesiunea de examene:

1. La intrarea în sala de examen, studenții vor avea asupra lor NUMAI carnetul de student, coli albe și pix/stilou.
2. Este interzisă intrarea în sală cu TELEFOANE MOBILE, aparatură electronică, cărţi, cursuri, genți, mape, portofele sau orice alte obiecte.
3. Facultatea nu își asumă responsabilitatea pentru depozitare; de aceea, nu se recomandă intrarea în clădirea facultății cu astfel de obiecte.
4. Simpla deținere a obiectelor menționate atrage eliminarea din examen și sancționarea conform regulamentelor; conform hotărârii Consiliului facultăţii frauda sau tentativa de fraudă va fi urmată de propunerea de exmatriculare a studentului în cauză.

CONDUCEREA FACULTĂŢII

Drept - Dreptul Afacerilor

Drept - Drepturile Omului / Droits de l'homme

Drept - Drept Privat

Drept - Ştiinţe Penale

 

 
Ştiinte Administrative Anul I si Anul II