Examene Master 2018-2019 Semestrul II

 

Drept - Dreptul Afacerilor / Business Law

restanțe Dreptul Afacerilor / Business Law

Drept - Drepturile Omului / Droits de l'homme

restanțe Drepturile Omului / Droits de l'homme

Drept - Drept Privat

restanțe Drept Privat

Drept - Științe Penale

restanțe Științe Penale

 
Știinte Administrative Anul I

Știinte Administrative Anul II

restanțe Știinte Administrative anul I și anul II

 

 

 

LA INTRAREA IN SALA DE EXAMEN STUDENTII VOR AVEA ASUPRA LOR CARNETUL DE STUDENT SI CARTEA DE IDENTITATE

FACULTATEA DE DREPT

1. ANUNT CERERI AMANARE EXAMENE

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR
1. Având în vedere procedura de generare a cataloagelor și de validare a notelor de către cadrul didactic examinator, eventualele cereri ale studenților, de susținere a examenelor la altă dată decât cea planificată, se vor aproba numai în cazuri excepționale, temeinic motivate (cu înscrisuri doveditoare).
2. Cererile de schimbare a datei de susținere a examenelor, împreună cu actele doveditoare, vor fi depuse la secretariat cu cel puțin două zile înainte de data planificată pentru examen.
3. Multă baftă!

CONDUCEREA FACULTĂŢII

2. ANUNT IMPORTANT - IN ATENTIA STUDENTILOR

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR

1. La intrarea în sala de examen, studenții vor avea asupra lor NUMAI carnetul de student, coli albe și pix/stilou.
2. Este interzisă intrarea în sală cu TELEFOANE MOBILE, aparatură electronică, cărţi, cursuri, genți, mape, portofele sau orice alte obiecte.
3. Simpla deținere a obiectelor menționate atrage eliminarea din examen și sancționarea conform regulamentelor; conform hotărârii Consiliului facultăţii frauda sau tentativa de fraudă va fi urmată de propunerea de exmatriculare a studentului în cauză.
4. Pe perioada examenului obiectele menționate pot fi depuse în sala 0.2, însă facultatea nu își asumă responsabilitatea pentru depozitarea acestora; de aceea, nu se recomandă intrarea în clădirea facultății cu astfel de obiecte.

CONDUCEREA FACULTĂŢII

Drept - Drept Privat