Universitatea din Craiova – Facultatea de Drept, Centrul de Studii și Cercetări de Drept Privat a organizat, în data de 25 martie 2016, în Aula Magna a Facultății, Conferința „Cartea Funciară: aspecte și probleme practice actuale”.

(vezi Tele U Craiova)

Facultatea de Drept a Universităţii din Craiova va fi, în acest weekend, gazda unui eveniment studenţesc remarcabil, organizat de Erasmus Student Network Craiova. „International Erasmus Games” este o activitate ESN realizată la iniţiativa ESN Polonia și ESN Italia. Din anul 2015, competiţia a devenit un proiect internaţional ESN ce are loc la nivel local, naţional și internaţional, iar în acest an a venit rândul României să se implice în organizarea acestei competiţii studenţeşti.

(vezi Tele U Craiova)

Facultatea de Drept a Universităţii din Craiova a încheiat un parteneriat cu Facultatea de Drept a Universităţii din Coruna, Spania. Scopul principal este dezvoltarea de proiecte doctorale comune între cele două facultăţi. Un alt proiect vizat de această colaborare este înfiinţarea unui nou program de master cu tema „Drepturile omului” care va fi predat în limba franceză de profesorii facultăţilor partenere.

(vezi Tele U Craiova)

GTVDna. Prof. univ. dr. Gabriela A. OANŢĂ din cadrul Universităţii A Coruña, Facultatea de Drept, Spania, a susţinut în cadrul Facultăţii de Drept, Universitatea din Craiova, o serie de prelegeri (conferinţe) în domeniul Dreptului internaţional public. Cu această ocazie a fost încheiat un parteneriat de colaborare între Școala Doctorală a Facultății de Drept, Universitatea din Craiova și Universitatea A Coruña, Spania

GDSFacultatea de Drept în parteneriat cu Centrul de Studii și Cercetări de Drept Privat, Camera Notarilor Publici Craiova, I.N.P.P.A. Centrul Teritorial Craiova, Baroul Dolj şi Baroul Olt, organizează vineri, 25 martie, în premieră la Craiova o dezbatere profesională. Tema Conferinţei naţionale organizată la Craiova este de actualitate şi prezintă un interes teoretic şi practic deosebit: “Cartea funciară: aspecte și probleme practice actuale”

„Ce ne-a determinat să organizăm un asemenea eveniment? O lungă așteptare a societății românești pentru finalizarea lucrărilor de cadastru, definitivarea cărţilor funciare şi aplicarea unitară a unui sistem de publicitate imobiliară la nivelul întregii țări.
De ce tocmai în Oltenia ? Pentru că aici, în sud, sunt cele mai mari probleme legate de cartea funciară, de care se lovesc nu numai practicienii dreptului, dar mai ales fiecare persoană în parte.
Procesul de unificare a cărţilor funciare a început după Marea Unire din 1918 și se pare că nu se va finaliza în curând. Spre exemplu, Legea cadastrului nr. 7/1996 a intrat în vigoare la 24 iunie 1996 și a fost pusă în aplicare abia după trei ani, iar dispozițiile Codului civil din 2011 referitoare la cartea funciară nu își produc efectele în totalitate nici în prezent”, a declarat doamna conf. univ. dr. Oana Ghiţă de la Facultatea de Drept, implicată în organizarea acestui eveniment.

“La conferința organizată de facultatea noastră își aduc contribuția profesori de marcă din domeniul dreptului civil: prof. univ. dr. Marian Nicolae, Universitatea din Bucuresti; prof. univ. dr. Paul Vasilescu, Universitatea Babes-Bolyai din Cluj; prof. univ. dr. Irina Sferdian, Universitatea de Vest din Timisoara; conf. univ. dr. Adrian Circa, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu; lect. Univ. dr. Mihai David, Universitatea Babes-Bolyai din Cluj si conf. univ. dr. Oana Ghiță, Universitatea din Craiova. Practic am încercat să adunăm puncte de vedere din toate zonele țării, pornind de la bunele relații de colaborare profesională existente în cadrul Hexagonului Facultăților de Drept din România, consorţiu informal care reunește cele mai prestigioase şase facultăți de drept din țară”, ne informează lect. univ. dr. Matei Diaconu, organizator al Conferinței dar și titular al disciplinei “Publicitate imobiliară”.

“Întrebările formulate de către participaţii la conferinţă sunt foarte interesante şi privesc probleme actuale din materia cărţii funciare, ceea ce denotă interesul mediului profesional pentru subiectul ales. În acest context organizatorii au convenit ca dezbaterile să fie prelungite până la epuizarea tuturor problemelor expuse de participanți” ne-a mai arătat Decanul Facultății de Drept, prof. univ. dr. Sevastian Cercel.

(vezi Gazeta de Sud)

universul juridic

Prof. univ. dr. Sevastian Cercel, decanul Facultății de Drept a Universității din Craiova, este inițiatorul acestui parteneriat academic, fiind în perioada semnării primului acord de colaborare prodecan cu activitatea didactică al facultății. După 11 ani vorbește cu emoție despre rezultatele obținute și cu multă încredere despre proiectele academice aflate în curs de desfășurare sau care vor fi inițiate. A coordonat în timp multe din activitățile specifice de cooperare academică asumate de cele două facultăți și acum așteaptă studenții și profesorii Facultății de Drept din Fribourg pentru ediția 2016 a seminarului comun.

(vezi Universul Juridic)