GTVDna. Prof. univ. dr. Gabriela A. OANŢĂ din cadrul Universităţii A Coruña, Facultatea de Drept, Spania, a susţinut în cadrul Facultăţii de Drept, Universitatea din Craiova, o serie de prelegeri (conferinţe) în domeniul Dreptului internaţional public. Cu această ocazie a fost încheiat un parteneriat de colaborare între Școala Doctorală a Facultății de Drept, Universitatea din Craiova și Universitatea A Coruña, Spania

GDSFacultatea de Drept în parteneriat cu Centrul de Studii și Cercetări de Drept Privat, Camera Notarilor Publici Craiova, I.N.P.P.A. Centrul Teritorial Craiova, Baroul Dolj şi Baroul Olt, organizează vineri, 25 martie, în premieră la Craiova o dezbatere profesională. Tema Conferinţei naţionale organizată la Craiova este de actualitate şi prezintă un interes teoretic şi practic deosebit: “Cartea funciară: aspecte și probleme practice actuale”

„Ce ne-a determinat să organizăm un asemenea eveniment? O lungă așteptare a societății românești pentru finalizarea lucrărilor de cadastru, definitivarea cărţilor funciare şi aplicarea unitară a unui sistem de publicitate imobiliară la nivelul întregii țări.
De ce tocmai în Oltenia ? Pentru că aici, în sud, sunt cele mai mari probleme legate de cartea funciară, de care se lovesc nu numai practicienii dreptului, dar mai ales fiecare persoană în parte.
Procesul de unificare a cărţilor funciare a început după Marea Unire din 1918 și se pare că nu se va finaliza în curând. Spre exemplu, Legea cadastrului nr. 7/1996 a intrat în vigoare la 24 iunie 1996 și a fost pusă în aplicare abia după trei ani, iar dispozițiile Codului civil din 2011 referitoare la cartea funciară nu își produc efectele în totalitate nici în prezent”, a declarat doamna conf. univ. dr. Oana Ghiţă de la Facultatea de Drept, implicată în organizarea acestui eveniment.

“La conferința organizată de facultatea noastră își aduc contribuția profesori de marcă din domeniul dreptului civil: prof. univ. dr. Marian Nicolae, Universitatea din Bucuresti; prof. univ. dr. Paul Vasilescu, Universitatea Babes-Bolyai din Cluj; prof. univ. dr. Irina Sferdian, Universitatea de Vest din Timisoara; conf. univ. dr. Adrian Circa, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu; lect. Univ. dr. Mihai David, Universitatea Babes-Bolyai din Cluj si conf. univ. dr. Oana Ghiță, Universitatea din Craiova. Practic am încercat să adunăm puncte de vedere din toate zonele țării, pornind de la bunele relații de colaborare profesională existente în cadrul Hexagonului Facultăților de Drept din România, consorţiu informal care reunește cele mai prestigioase şase facultăți de drept din țară”, ne informează lect. univ. dr. Matei Diaconu, organizator al Conferinței dar și titular al disciplinei “Publicitate imobiliară”.

“Întrebările formulate de către participaţii la conferinţă sunt foarte interesante şi privesc probleme actuale din materia cărţii funciare, ceea ce denotă interesul mediului profesional pentru subiectul ales. În acest context organizatorii au convenit ca dezbaterile să fie prelungite până la epuizarea tuturor problemelor expuse de participanți” ne-a mai arătat Decanul Facultății de Drept, prof. univ. dr. Sevastian Cercel.

(vezi Gazeta de Sud)

universul juridic

Prof. univ. dr. Sevastian Cercel, decanul Facultății de Drept a Universității din Craiova, este inițiatorul acestui parteneriat academic, fiind în perioada semnării primului acord de colaborare prodecan cu activitatea didactică al facultății. După 11 ani vorbește cu emoție despre rezultatele obținute și cu multă încredere despre proiectele academice aflate în curs de desfășurare sau care vor fi inițiate. A coordonat în timp multe din activitățile specifice de cooperare academică asumate de cele două facultăți și acum așteaptă studenții și profesorii Facultății de Drept din Fribourg pentru ediția 2016 a seminarului comun.

(vezi Universul Juridic)

Facultatea de Drept a Universităţii din Craiova a fost gazda seminarului comun „Concursul şi pluralitate de infracţiuni”, aflat la cea de-a XI-a ediţie, organizat în colaborare cu Facultatea de Drept a Universităţii din Fribourg, Elveţia. La finalul evenimentului a avut loc premierea celor mai merituoşi studenţi care au participat la seminar.

(vezi Tele U Craiova)

 

(vezi Tele U Craiova)

De câteva zile, Facultatea de Drept a Universităţii din Craiova este gazdă importantă, în cadrul unui parteneriat european, a unui seminar de drept penal şi criminologie, prin colaborare cu o instituţie de învăţământ superior din Elveţia.

Istoria are ca punct de plecare anul 2005, iar prof. univ. dr. Sevastian Cercel, decanul Facultăţii de Drept a Universităţii din Craiova a fost iniţiatorul, fiind, atunci, prodecan al instituţiei de învăţământ superior. „Am început, la acel moment, parteneriatul cu Facultatea de Drept din Fribourg, iar prof. univ. dr. Nicolas Queloz este iniţiatorul şi coordonatorul parteneriatului nostru academic. Acesta este un prieten al Craiovei şi, între 2007-2009, a avut funcţia de decan al Facultăţii de Drept din Fribourg, iar, în prezent, este directorul Departamentului de Drept Penal”, a declarat prof. univ. dr. Sevastian Cercel.

( vezi Cuvântul Libertății )

În perioada 12 – 16 martie 2016, Facultatea de Drept a Universităţii din Craiova, în colaborare cu Facultatea de Drept a Universităţii din Fribourg, organizează Seminarul comun de drept penal şi criminologie, ediţia a XI-a, cu tema „Concursul şi pluralitatea de infracţiuni“ la care vor participa studenţi, masteranzi şi doctoranzi din cele două facultăţi. Parteneriatul academic este remarcabil şi include, alături de seminarul comun, organizarea de manifestări ştiinţifice comune, participarea cadrelor didactice din cele două facultăţi în programe de studii universitare de licenţă şi master, teze de doctorat în cotutelă, un program de mobilităţi, proiecte comune de cercetare ştiinţifică. Acest proiect academic ambiţios a fost iniţiat de prof. univ. dr. Sevastian Cercel în 2005 prin încheierea unei convenţii de colaborare între cele două facultăţi în baza căreia s-a decis organizarea unor întâlniri anuale care să reunească, deopotrivă, profesori-studenţi, masteranzi, doctoranzi, cercetători. „Derularea acestui parteneriat academic a fost posibilă pentru că am avut alături o veritabilă echipă de profesionişti, colegii mei din facultate, care au înţeles că relaţiile internaţionale sunt esenţiale pentru un învăţământ juridic de calitate, iar parteneriatul profesori-studenţi cu elemente de extraneitate este indispensabil“, a spus Sevastian Cercel. Iniţiatorul şi coordonatorul parteneriatului academic din partea Facultăţii de Drept a Universităţii din Fribourg este prof. univ. dr. Nicolas Queloz, o personalitate marcantă a învăţământului juridic elveţian.

(vezi Gazeta de Sud )