În perioada 23 noiembrie - 18 decembrie 2015, Facultatea de Drept din cadrul Universităţii din Craiova a desfăşurat în 11 licee din judeţul Dolj „Activitatea de informare şi de conştientizare a liceenilor: Respectă Dreptul!”. Aceasta a constituit prima acţiune întreprinsă pentru punerea în aplicare a Protocolului de colaborare încheiat între Inspectoratul Judeţean Dolj şi Facultatea de Drept din Craiova. (vezi http://www.juridice.ro/ )

Buzesti 4 300x225Activitatea a fost derulată în fiecare dintre liceele vizate de o echipă formată dintr-un cadru didactic și câte doi studenți de la Facultatea de Drept. Dintre studenții interesați de implicarea în această acțiune a facultății au fost selectați din anii de studii II, III și IV următorii: Alina Elena Dumitrescu, Alicia Durău, Dan Tobă, Valentina Neţoiu, Cătălina Dinu, Simona Ionişor, Nicolae Carauș, Veronica Badea, Marius Văleanu, Mădălina Mitrani, Cristina Drăghici, Ionela Mitran, Daiana Ciuciulete, Silviu Dicu, Andreea Ghigă și Ancuţa Peca. Studenții au fost sprijiniți în pregatirea și prezentarea materialelor dedicate liceenilor de următoarele cadre didactice ale facutății: lect.univ.dr. Livia Călin, lect.univ.dr. Mădălina Nica, lect.univ.dr. Sonia Drăghici, lect.univ.dr. Cătălin Voiculescu și asist.univ.dr. Mădălina Dănișor.

Craiova are astăzi una dintre cele mai moderne facultăți de Drept din țară. O odisee pornită in anii '90 de prof. univ. lon Dogaru, membru corespondent al Academiel Române, continuată de prof. Dan Claudiu Dănișor, fost decan și actual rector al Universității din Craiova și de prof. Sevastian Cercel, actualul decan al Facultății de Drept. Proiectele de azi vizează creșterea calității actului educațional, o colaborare mai amplă cu facultățile de Drept din „Hexagon” și implicarea cadrelor didactice și a studenților în proiecte academice. Ținta este excelența în invățământul juridic.(vezi Universul Juridic)

siglaPremiiARÎn data de 18 decembrie 2015, în Aula Academiei Române, a avut loc Adunarea generală a membrilor Academiei Române, în cadrul căreia s-au acordat Premiile Academiei Române pe anul 2013. (vezi juridice.ro)

ar hp2În Aula Academiei Române a avut loc, la sfârşitul săptămânii trecute, festivitatea de acordare a premiilor Academiei Române pentru anul 2013. Singurele premii acordate pentru domeniul Ştiinţelor juridice au fost obţinute de cadre didactice ale Facultăţii de Drept a Universităţii din Craiova. Premiul „Simion Bărnuţiu“ i-a revenit lect. univ. dr. Lavinia Elena Smarandache pentru lucrarea „Regimul juridic al instituţiilor de credit“, iar Premiul „Andrei Rădulescu“ a fost decernat conf. univ. dr. Daniel Ghiţă pentru lucrarea „Mijloace juridice de asigurare a executării obligaţiilor“. Ambii laureaţi sunt prodecani ai Facultăţii de Drept, iar premiile obţinute reprezintă o recunoaştere a activităţii de cercetare ştiinţifică şi a contribuției aduse ştiinţei dreptului prin cele două lucrări premiate. (vezi Gazeta de Sud)

La “Ştiinţe juridice”, alţi doi craioveni au fost recompensaţi cu premii de Academia Română:
Premiul „Simion Bărnuţiu“ (pentru lucrarea: Regimul juridic al instituţiilor de credit) a revenit Laviniei Elena Smarandache-Stuparu, iar Premiul „Andrei Rădulescu“ (pentru lucrarea: Mijloace juridice de asigurare a executării obligaţiilor ) – autorului Daniel Ghiţă, ambii de la Facultatea de Drept din Craiova. (vezi Gazeta de Sud)

procsimELSA Craiova împreună cu Facultatea de Drept din cadrul Universității din Craiova au organizat, în data de 14 decembrie 2015, faza finală a „Concursului de Procese Simulate de Drept Penal”, în sala de Procese Simulate a facultății.

La finalul Concursului de Procese Simulate de Drept Penal au fost acordate următoarele premii:
– Premiul I: Daniel Gună (în rolul procurorului) și Mihai Miertoiu (în rolul avocatului);
– Premiul II: Alexandru Aldea (în rolul procurorului) și Bratu Mihai (în rolul avocatului);
– Premiul III: Andreea Moruntale (în rolul procurorului) și Andreea Iordache (în rolul avocatului);
– Premiul pentru cea mai bună pledoarie: Andrea Moruntale.

( vezi juridice.ro)