Pentru mai multe informații accesați site-ul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Dolj

Preselecţia în vederea participării la SEMINARUL COMUN DE DREPT PENAL EDIŢIA 2016, va avea loc

JOI, 17 DECEMBRIE 2015, ORA 10:00, SALA 4.2

Proba va avea în vedere testarea cunoştinţelor de limba franceză şi drept penal general

Rezultatele selecţiei pentru stagiul de internship sunt următoarele:
Locul I – Popovici Cristina - 22 pct.
Locul II - Bera Danilia Mădălina - 21 pct.
Locul III – Văleanu Marius Alexandru - 20 pct.
Locul IV – Stoenac Marian Dragoș – 18 pct.
Locul V – Pîrvu Mariana Denisa – 17 pct.
Locul VI – Apostolescu Ingrid Raluka - 14 pct.
Locul VI – Duca Bogdan Mihai - 14 pct.
Locul VII – Ciauşu Claudia Ionela - 10 pct.
Studenţii care au ocupat primele 4 locuri au fost admişi pentru a participa la stagiul de internship organizat de către Facultatea de Drept.

14.12.2015

Preşedinte Comisie,
Conf. Univ. Dr. Bogdan Adrian

Studenţii Facultăţii de Drept sunt invitaţi să participe Luni, 14.12.2015, ora 12.00, în Sala de Consiliu a facultăţii la selecţia pentru stagiu de internship. Vor fi selectaţi 4 studenţi, pe baza unui interviu.
Candidaţii vor depune cu ocazia interviului un CV in format Europass precum şi o cerere prin care solicita sustinerea interviului.
Calificări necesare ocupării postului:
- Abilităţi în redactarea şi editarea textelor pe calculator;
- Cunoaşterea la nivel avansat (competenţe orale şi scrise) a cel puţin o limbă de circulaţie internaţională;
- Abilităţi privind folosirea Internetului.
Activitatea desfăşurată in cadrul stagiului de internship are o dublă valenţă, în sensul că, se vor dobândi competenţe în domeniul cercetării ştiinţifice precum şi experienţă privind activitatea desfăşurată în cadrul facultăţii.
Stagiul de internship poate fi valorificat în CV, el constituind experienţă în domeniul nostru de activitate, ceea ce contează pentru viitoarea angajare.

Coordonator stagiu,
Conf.univ.dr. Bogdan Adrian

Calendarul propriu al alegerilor pentru structurile şi funcţiile de conducere poate fi vizualizat aici.

PROCES VERBAL ALEGERI SENAT - CADRE DIDACTICE FACULTATEA DE DREPT

PROCES VERBAL ALEGERI SENAT - STUDENTI FACULTATEA DE DREPT

LISTA ELECTORALĂ CU CADRELE DIDACTICE CU DREPT DE VOT PENTRU ALEGERILE MEMBRILOR SENATULUI UCV

LISTE NOMINALE CANDIDAŢI SENAT - CADRE DIDACTICE ŞI STUDENŢI

 

LISTA NOMINALĂ A MEMBRILOR ALEȘI ÎN CONSILIUL FACULTĂŢII DE DREPT - STUDENȚI -

Rezultate alegeri 15 ianuarie 2016

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ:
1. Roșia Ionuț Eliab
2. Dumitrescu Luiza Petronela

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER:
3. Amzu Nicu Alexandru

STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT:
4. Selișteanu Cătălin Cristian

LISTA NOMINALĂ A MEMBRILOR ALEȘI ÎN CONSILIUL FACULTĂȚII DE DREPT - CADRE DIDACTICE ȘI DE CERCETARE -

Rezultate alegeri 14 ianuarie 2016

DEPARTAMENTUL DE DREPT PRIVAT

 1. Cercel Sevastian
 2. Ghiță Daniel
 3. Săuleanu Lucian Bernd
 4. Scurtu Ștefan
 5. Olteanu Edmond Gabriel
 6. Ilie Adrian Barbu
 7. Stuparu Lavinia Elena

DEPARTAMENTUL DE DREPT PUBLIC ȘI ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE

 1. Dănișor Dan Claudiu
 2. Răducanu Ruxandra
 3. Gărăiman Gabi Daniela
 4. Gîrleșteanu George Liviu
 5. Bogdan Adrian
 6. Voiculescu Ion Cătălin

LISTA NOMINALĂ A CANDIDAŢILOR CADRE DIDACTICE PENTRU CONSILIUL FACULTĂŢII

LISTA NOMINALĂ A CANDIDAŢILOR STUDENŢI PENTRU CONSILIUL FACULTĂŢII

LISTA ELECTORALĂ CUPRINZÂND CADRELE DIDACTICE CU DREPT DE VOT

LISTA ELECTORALĂ CUPRINZÂND STUDENŢII CU DREPT DE VOT

Detalii...

În atenţia studenţilor de la licenţă

În perioada 26-30 octombrie 2015 doamna profesoară Ramona-Mariela VOLVOREANU, din cadrul Université de Corse Pasquale Paoli va susţine în cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii din Craiova un curs de limba engleză juridică şi de introducere în sistemul de Common Law, conţinând următoarele teme:

- The Origins and Development of Common Law;
- Magna Carta;
- The Court System;
- Statute Law and Common Law;
- Criminal Law and Civil Law.

Sunt invitaţi să participe toţi studenţii interesaţi.

 

Anul 2015

 

 - În perioada 16-18 iunie 2015 în cadrul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale domnii profesori Patrick Charlot şi Yan Laidié de la Université de Bourgogne, Dijon, Franţa vor susţine următoarele cursuri:

« Histoire des idées politiques »
Prof.univ.dr. Patrick CHARLOT

 « Contentieux administratif »
Prof.univ.dr. Yan Laidié

 (detalii)