Anunț

- Metodologia de acordare a gradației de merit pentru personalul didactic (doc.PDF)- aprobată în ședința Consiliului de Administrație din 26 octombrie 2016.

Metodologie

- Calendarul pentru concursul de acordare a gradației de merit pentru personalul didactic 2016

Calendar