Coordonatori Doctorat Informatii Generale Teze de Doctorat
Doctorand Titlul Tezei Anul susţinerii Conducător ştiinţific
DAN DOBRE

FUNDAMENTELE CIVILE
ALE TITLURILOR COMERCIALE DE VALOARE
text integral

2010 Prof. univ. dr. Ion Dogaru
ANDREEA LIVIA TURCULEANU

TEORIE ŞI PRACTICĂ JUDICIARĂ ÎN MATERIA COMPENSAŢIEI
abstract rezumat bibliografie

2009 Prof. univ. dr. Ion Dogaru
ADELA ELENA LUPU

STUDIU ASUPRA RAPORTULUI DINTRE LEGATE, REZERVA SUCCESORALĂ ŞI SEZINĂ
abstract rezumat bibliografie

2009 Prof. univ. dr. Ion Dogaru
ALEXANDRU-MIHNEA GĂINĂ

GARANŢIILE REALE MOBILIARE DE EXECUTARE A OBLIGAŢIILOR CIVILE ŞI COMERCIALE
abstract rezumat bibliografie

2009 Prof. univ. dr. Ion Dogaru
RADU MARINESCU

SISTEMUL DE PROBĂ ÎN PROCESUL CIVIL
bibliografie

2009 Prof. univ. dr. Ion Dogaru
ŞERBAN ALEXANDRU

CONTRACTUL DE RENTĂ VIAGERĂ ÎN DREPTUL CIVIL
bibliografie

2008 Prof. univ. dr. Ion Dogaru

ELENA MĂDĂLINA NICA

LIBERTATEA CONTRACTUALĂ ÎN DREPTUL PUBLIC ŞI PRIVAT ROMÂN ŞI FRANCEZ
bibliografie

2008 Prof. univ. dr. Ion Dogaru
LAVINIA SMARANDACHE

STUDIU ASUPRA PERSOANEI JURIDICE CU PRIVIRE SPECIALĂ LA FORMELE DE ASOCIERE ÎN MATERIE CIVILĂ ŞI COMERCIALĂ
bibliografie

2008 Prof. univ. dr. Ion Dogaru
BĂNCIOI VASILICĂ CĂTĂLIN

DEVOLUŢIOUNEA LEGALĂ A MOŞTENIRII
bibliografie

2008 Prof. univ. dr. Ion Dogaru

OANA ADRIANA MONDEA

STUDIU ASUPRA ASPECTELOR JURIDICE SI ECONOMICE ALE NOTIUNII DE PATRIMONIU
bibliografie

2008 Prof. univ. dr. Ion Dogaru

SABINA PAŞCA

FUNDAMENTELE CIVILE ALE CONTRACTELOR BANCARE
bibliografie

2007 Prof. univ. dr. Ion Dogaru
IRINA OLIVIA POPESCU

PRIVIRE COMPARATIVĂ ASUPRA INEXISTENŢEI JURIDICE ŞI ABSENŢEI JURIDICE CA IDEI PRODUCĂTOARE DE EFECTE JURIDICE
bibliografie

2007 Prof. univ. dr. Ion Dogaru
BRĂILEANU RADU

FUNDAMENTELE CIVILE ALE CĂSĂTORIEI, ADOPŢIEI ŞI TUTELEI
bibliografie

2007 Prof. univ. dr. Ion Dogaru
GÎRLEŞTEANU GEORGE LIVIU

DREPTUL DE PROPRIETATE ŞI LIBERTATEA CONTRACTUALĂ - FUNDAMENTE ALE LIBERTĂŢII ECONOMICE
bibliografie

2007 Prof. univ. dr. Ion Dogaru
CALIN LIVIA

LOCUL ŞI ROLUL RAPORTULUI DONAŢIEI ÎN CONTEXTUL ÎMPĂRŢIRII MOŞTENIRII
bibliografie

2007 Prof. univ. dr. Ion Dogaru
BOBAŞU CAMELIA MIHAELA

ROLUL VOINŢEI JURIDICE ÎN MATERIA ACTELOR JURIDICE CIVILE
bibliografie

2007 Prof. univ. dr. Ion Dogaru
ZĂVOI AURELIAN PAUL

IMPORTANŢA ŞI EFECTELE JURIDICE ALE CERTIFICATULUI DE MOŞTENITOR ŞI DE LEGATAR
bibliografie

2007 Prof. univ. dr. Ion Dogaru
VOINEA (RADU) RALUCA-CAMELIA

MOBILITATE ŞI STABILITATE RELATIVĂ ÎN MATERIA SUCCESIUNII TESTAMENTARE
bibliografie

2006 Prof. univ. dr. Ion Dogaru
KARAMYAN ARMAN

EFECTELE HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREŞTI STRĂINE ÎN DREPTUL, DOCTRINA ŞI JURISPRUDENŢA DIN ROMÂNIA ŞI ARMENIA
bibliografie

2006 Prof. univ. dr. Ion Dogaru
ŞOROP ALEXANDRU OLIVIU

NULITATEA ŞI INOPOZABILITATEA ÎN
MATERIA ACTULUI JURIDIC CIVIL
bibliografie

2006 Prof. univ. dr. Ion Dogaru
POULIOS EVANGELOS

FUNDAMENTELE CIVILE ALE CONTRACTELOR COMERCIALE DE INTERMEDIERE ÎN DREPTUL ROMÂN ŞI DREPTUL ELEN
bibliografie

2006 Prof. univ. dr. Ion Dogaru
ROBERT BISCHIN

STUDIU ASUPRA DONAŢIEI ÎN SISTEMUL DE DREPT ROMÂNESC
bibliografie

2006 Prof. univ. dr. Ion Dogaru
NICHIFORIDIS ANDREAS

EFECTELE HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREŞTI STRĂINE ÎN DREPTUL, DOCTRINA ŞI JURISPRUDENŢA DIN ROMÂNIA ŞI ARMENIA
bibliografie

2006 Prof. univ. dr. Ion Dogaru

ANAMARIA GROZA (BUCUREANU)

IMPACTUL DREPTULUI LA UN PROCES ECHITABIL DIN DREPTUL EUROPEAN ASUPRA PROCEDURILOR JURISDICŢIONALE INTERNE
bibliografie

2006 Prof. univ. dr. Ion Dogaru
PAICA TAMARA

STUDIU ASUPRA REGIMULUI JURIDIC AL BUNURILOR ŞI VALORILOR AFLATE ÎN PATRIMONIUL ACADEMIEI ROMÂNE
bibliografie

2006 Prof. univ. dr. Ion Dogaru
STĂNCIULESCU MARCEL LAURENŢIU

DONAŢIA ŞI TESTAMENTUL, DOUĂ INSTITUŢII JURIDICE CU FINALITATE ASEMĂNĂTOARE
bibliografie

2005 Prof. univ. dr. Ion Dogaru

BURGUI PĂDURARIU IOANA

STUDIU ASUPRA NATURII JURIDICE ŞI EFECTELOR CONTRACTULUI DE JOC ŞI PRINSOARE ÎN CONTEXTUL SISTEMULUI CONTRACTELOR ALEATORII
bibliografie

2005 Prof. univ. dr. Ion Dogaru

OTOVESCU CRISTINA

STUDIU ASUPRA NATURII JURIDICE ŞI EFECTELOR CONTRACTULUI DE ASIGURARE
bibliografie

2005 Prof. univ. dr. Ion Dogaru
PETRESCU TOKACS DIANA

LOCUL ŞI ROLUL PRESCRIPŢIEI ACHIZITIVE ÎN SISTEMUL MODURILOR DE DOBÂNDIRE A DREPTURILOR REALE
bibliografie

2005 Prof. univ. dr. Ion Dogaru
CALOTĂ-PONEA ARMAND MIHAIL
    LOCUL SI ROLUL TEORIEI CONTRACTULUI DE CONT CURENT IN SISTEMUL GENERAL AL CONTRACTELOR BANCARE SI CIVILE
    bibliografie
2005 Prof. univ. dr. Ion Dogaru

ION STOICA

STUDIU ASUPRA NATURII JURIDICE, LOCULUI ŞI ROLULUI CONTRACTULUI DE RENTĂ VIAGERĂ ÎN SISTEMUL CONTRACTELOR ALEATORII
bibliografie

2005 Prof. univ. dr. Ion Dogaru
POPA ION (IRINEU)

RAPORTUL DINTRE PRECEPTELE MORALE CREŞTINE ŞI NORMELE JURIDICE
bibliografie

2004 Prof. univ. dr. Ion Dogaru
IONESCU COSMIN

STUDIU CU PRIVIRE LA ASPECTELE FUNDAMENTALE ALE TEORIEI LEGII CIVILE
bibliografie

2004 Prof. univ. dr. Ion Dogaru
IONESCU ŞT. SILVIU

TITLURILE DE CREDIT ÎN COMERŢUL INTERNAŢIONAL
bibliografie

2004 Prof. univ. dr. Ion Dogaru
DRĂGAN SILVIU CĂTĂLIN

STUDIU COMPARATIV ÎNTRE ACTUL JURIDIC CIVIL ŞI ACTUL JURIDIC ADMINISTRATIV
bibliografie

2004 Prof. univ. dr. Ion Dogaru
FLOROIU MIHAI

STUDIU ASUPRA CARACTERULUI PLURIDISCIPLINAR AL TRATATELOR INTERNAŢIONALE. DREPTUL CIVIL CA RAMURĂ DE REFERINŢĂ ÎN MATERIA
bibliografie

2004 Prof. univ. dr. Ion Dogaru
FĂGET ION

IDENTIFICAREA PERSOANEI FIZICE ÎN RAPORTURILE DE DREPT CIVIL
bibliografie

2004 Prof. univ. dr. Ion Dogaru

MIRUNA LAVINIA BELU

STUDIU PRIVIND ROLUL VOINTEI JURIDICE LA FORMAREA SI EXECUTAREA CONTRACTULUI
bibliografie

2004 Prof. univ. dr. Ion Dogaru
LOREDANA MARINA BELU

STUDIU PRIVIND ASPECTE JURIDICE FUNDAMENTALE ALE VINOVĂŢIEI ÎN CADRUL RĂSPUNDERII CIVILE DELICTUALE
bibliografie

2004 Prof. univ. dr. Ion Dogaru

OANCEA ELENA

PROBA TESTIMONIALĂ ÎN PROCESUL CIVIL ŞI ÎN PROCESUL PENAL

2004 Prof. univ. dr. Ion Dogaru
KULIK SUSANA

STUDIU COMPARATIV ASUPRA RAPORTULUI JURIDIC CIVIL ÎN DREPTUL CIVIL ROMÂN ŞI ÎN DREPTUL CIVIL GERMAN
bibliografie

2004 Prof. univ. dr. Ion Dogaru
PRICOPI CIPRIAN ADRIAN

DISCIPLINA MUNCII - TRĂSĂTURĂ ESENŢIALĂ A CONTRACTULUI DE MUNCĂ
bibliografie

2003 Prof. univ. dr. Ion Dogaru
VOICULESCU ION CATALIN

STUDIU CU PRIVIRE LA EFECTELE CONTRACTULUI CIVIL, PRINCIPALA SPECIE A ACTULUI JURIDIC CIVIL
bibliografie

2003 Prof. univ. dr. Ion Dogaru
TOMA TUMBĂR LAVINIA

STATUTUL CHIRIAŞULUI ÎN CADRUL RAPORTURILOR JURIDICE LOCATIVE
bibliografie

2003 Prof. univ. dr. Ion Dogaru
PETRIA MITRAN SORINA

STUDIU ASUPRA UNOR ASPECTE FUNDAMENTALE ALE REALIZĂRII LEGII CIVILE
bibliografie

2003 Prof. univ. dr. Ion Dogaru
SOREAŢĂ MARIA MARIETA

STUDIU ASUPRA RELAŢIEI ÎNTRE TRANSMISIUNEA SUCCESORALĂ, INDIVIZIUNEA SUCCESORALĂ ŞI RAPORTUL DONAŢIILOR
bibliografie

2003 Prof. univ. dr. Ion Dogaru
ILIE BARBU ADRIAN

CAPACITATEA CIVILĂ A PERSOANELOR FIZICE ÎN DREPTUL CIVIL ROMÂN
bibliografie

2003 Prof. univ. dr. Ion Dogaru

DIACONU MATEI

STUDIU COMPARATIV CU PRIVIRE LA CONTRACTELE REALE, ÎN RAPORT CU CONTRACTELE CONSENSUALE ŞI CONTRACTELE SOLEMNE
bibliografie

2003 Prof. univ. dr. Ion Dogaru
NISTORESCU CRISTINA

REGIMUL JURIDIC AL CONTRACTELOR DE INTERMEDIERE ÎN MATERIE CIVILĂ ŞI COMERCIALĂ

2003 Prof. univ. dr. Ion Dogaru
COTORA MIHAELA ELISABETA

STUDIU CU PRIVIRE LA DREPTURILE CREDITORULUI ASUPRA  PATRIMONIULUI  DEBITORULUI
bibliografie

2003 Prof. univ. dr. Ion Dogaru
GÎSCĂ VERONICA

STUDIU COMPARATIV ASUPRA VALENŢELOR JURIDICE ALE TESTAMENTULUI ÎN DREPTUL CIVIL ROMÂN ŞI ÎN DREPTUL CIVIL AL REPUBLICII MOLDOVA
bibliografie

2003 Prof. univ. dr. Ion Dogaru
BASSAM  KHALIFE

EFECTELE HOTĂRÂRII JUDECĂTOREŞTI STRĂINE
bibliografie

2003 Prof. univ. dr. Ion Dogaru
GABI DANIELA GARAIMAN

INTERFERENŢE ŞI COMPLEMENTARITĂŢI ÎNTRE DREPTUL PRIVAT ŞI ŞTIINŢA CALCULATOARELOR
bibliografie

2002 Prof. univ. dr. Ion Dogaru
ONACA DOREL CONTANTIN

STUDIU CU PRIVIRE LA NATURA JURIDICĂ ŞI EFECTELE SECHESTRULUI ASIGURATOR DE NAVE
bibliografie

2002 Prof. univ. dr. Ion Dogaru
PUŞCOCI SICĂ

REPREZENTAREA FOTBALIŞTILOR PROFESIONIŞTI. ASPECTE JURIDICE
bibliografie

2002 Prof. univ. dr. Ion Dogaru
FILIPESCU ANDREI

FILIAŢIA FIREASCĂ ŞI FILIAŢIA DIN ADOPŢIE - ELEMENTE ALE STĂRII CIVILE A PERSOANEI FIZICE
bibliografie

2002 Prof. univ. dr. Ion Dogaru
RĂDUCANU RUXANDRA

STUDIU PRIVIND EFECTELE JURIDICE ALE CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE
bibliografie

2002 Prof. univ. dr. Ion Dogaru
RADU ROXANA CRISTINA

STUDIU ASUPRA SANCŢIUNILOR CIVILE, CU SPECIALĂ PRIVIRE ASUPRA NULITĂŢII ACTELOR JURIDICE CIVILE
bibliografie

2002 Prof. univ. dr. Ion Dogaru
ARANGHEL MANUELA LAVINIA

STUDIU ASUPRA PRESCRIPŢIEI EXTINCTIVE ÎN DREPTUL CIVIL ROMÂN CU SPECIALĂ PRIVIRE ASUPRA CADASTRULUI
bibliografie

2002 Prof. univ. dr. Ion Dogaru
FLOREA CERCEL ANAMARIA CRISTINA

TRADITIE SI SPECIFICITATE IN MATERIA MIJLOACELOR JURIDICE CIVILE DE OCROTIRE A PERSOANEI FIZICE
bibliografie

2002 Prof. univ. dr. Ion Dogaru
NIŢĂ VALI ŞTEFANIA

STUDIU ASUPRA COPROPRIETAŢII ÎN DREPRUL CIVIL ROMÂN
bibliografie

2002 Prof. univ. dr. Ion Dogaru
TĂNĂSESCU GABRIEL

FUNDAMENTELE FILOSOFICO-JURIDICE ALE VONOVĂŢIEI ÎN DREPTUL PUBLIC ŞI PRIVAT
bibliografie

2002 Prof. univ. dr. Ion Dogaru
MĂDĂLINA VOICAN

PRINCIPIUL RELATIVITĂŢII EFECTELOR ACTULUI JURIDIC CIVIL
bibliografie

2002 Prof. univ. dr. Ion Dogaru
VÂLCU ANIŞOARA

CONTRACTUL CIVIL ŞI CONTRACTUL BANCAR, ASEMĂNĂRI ŞI SPECIFICITATE
bibliografie

2002 Prof. univ. dr. Ion Dogaru
DRĂGUŢ COSTEL

VALOAREA JURIDICĂ A PREZUMŢIILOR
bibliografie

2000 Prof. univ. dr. Ion Dogaru
NAGHI GABRIEL

STUDIU ASUPRA ASPECTELOR FUNDAMENTALE ALE ACTULUI JURIDIC CIVIL ÎN SISTEMUL NAŢIONAL DE DREPT ROMÂN
bibliografie

2001 Prof. univ. dr. Ion Dogaru
STANCIU SAVU CRISTINA

STUDIU ASUPRA NATURII JURIDICE A PROMISIUNILOR DE VÂNZARE
bibliografie

2002 Prof. univ. dr. Ion Dogaru
ŢAPU ROBERTA

STUDIU ASUPRA OBÂRŞIEI ŞI EVOLUŢIEI SUCCESIUNII TESTAMENTARE
bibliografie

2002 Prof. univ. dr. Ion Dogaru
MARKO BELLO

TRATATUL INTERNAŢIONAL LA CONFLUENŢA DREPTULUI CIVIL CU DREPTUL INTERNAŢIONAL PUBLIC, DREPTUL INTERNAŢIONAL PRIVAT ŞI DREPTUL COMERŢULUI INTERNAŢIONAL
bibliografie

2000 Prof. univ. dr. Ion Dogaru
ANGHEL NELU

STUDIU ASUPRA GARANTĂRII OBLIGAŢIILOR CIVILE ŞI COMERCIALE
bibliografie

2000 Prof. univ. dr. Ion Dogaru
ABU RABIA KHALIL IBRAHIM

OBLIGAŢIA DE ÎNTREŢINERE ÎN DREPTUL ROMÂN ŞI ÎN LEGISLAŢIILE BEDUINĂ ŞI MUSULMANĂ. ELEMENTE DE DREPT COMPARAT
bibliografie

2000 Prof. univ. dr. Ion Dogaru
ŢIBREA MIHAI

DREPTUL CIVIL – DREPT COMUN PENTRU ALTE RAMURI ALE DREPTULUI
bibliografie

2000 Prof. univ. dr. Ion Dogaru
RĂDULESCU OANA

TRANSMISIUNEA ŞI TRANSFORMAREA OBLIGAŢIILOR
bibliografie

2001 Prof. univ. dr. Ion Dogaru
PONEA ADINA GEORGETA

STUDIU ASUPRA VINOVĂŢIEI ÎN CADRUL RĂSPUNDERII CIVILE
bibliografie

2000 Prof. univ. dr. Ion Dogaru

RĂDULEŢU SEBASTIAN RADU IULIAN

DREPTUL DE PROPRIETATE CA DREPT FUNDAMENTAL
bibliografie

2000 Prof. univ. dr. Ion Dogaru
SĂULEANU LUCIAN BERND

SPECIFICUL OBLIGAŢIILOR COMERCIALE ÎN COMPARAŢIE CU OBLIGAŢIILE CIVILE
bibliografie

2000 Prof. univ. dr. Ion Dogaru
GHIŢĂ DANIEL

STUDIU ASUPRA NATURII ŞI FUNCŢIILOR DAUNELOR COMINATORII
bibliografie

2001 Prof. univ. dr. Ion Dogaru
BOGDAN ADRIAN

STUDIU ASUPRA PRESCRIPŢIEI EXTINCTIVE ÎN DREPTUL CIVIL ROMÂN
bibliografie

2000 Prof. univ. dr. Ion Dogaru
CHILOM ELENA TEREZA

STUDIU PRIVIND TEORIA ACTELOR JURIDICE INEXISTENTE
bibliografie

1999 Prof. univ. dr. Ion Dogaru
GHEORGHE VINTILĂ

RĂSPUNDEREA CIVILĂ PENTRU DAUNELE MORALE
bibliografie

1999 Prof. univ. dr. Ion Dogaru

SPÂNU DAN

ABSENŢII CA INSTITUŢIE JURIDICĂ
bibliografie

1999 Prof. univ. dr. Ion Dogaru
FĂINIŞ FLORIN

DREPTUL DE PROPRIETATE. METAMORFOZĂ
bibliografie

1999 Prof. univ. dr. Ion Dogaru

ION TURCULEANU

STUDIU ASUPRA DREPTULUI DE OPŢIUNE SUCCESORALĂ
bibliografie

1999 Prof. univ. dr. Ion Dogaru
POMPIL DRĂGHICI

LOCUL ŞI ROLUL FAPTULUI JURIDIC ILICIT CAUZATOR DE PREJUDICII CA IZVOR DE OBLIGAŢII
bibliografie

1999 Prof. univ. dr. Ion Dogaru

BIANCA MARIA CARMEN PREDESCU

FUNDAMENTELE JURIDICE CIVILE ALE PUNCTELOR DE LEGĂTURĂ ÎN DREPTUL INTERNAŢIONAL PRIVAT
bibliografie

1997 Prof. univ. dr. Ion Dogaru
IONESCU SORIN

SANCŢIUNI DE DREPT CIVIL ÎN MATERIA CONTRACTELOR
bibliografie

1997 Prof. univ. dr. Ion Dogaru
SCURTU ŞTEFAN

GENERAL ŞI SPECIFIC PRIVIND RĂSPUNDEREA ÎN CONTRACTUL DE TRANSPORT
bibliografie

1996 Prof. univ. dr. Ion Dogaru
NICULEANU COSTEL

RĂSPUNDEREA COMITENTULUI ÎN PROCESUL PENAL
bibliografie

1996 Prof. univ. dr. Ion Dogaru
DĂNIŞOR DAN CLAUDIU

MANDATUL ÎN DREPTUL PRIVAT ŞI MANDATUL ÎN DREPTUL PUBLIC
bibliografie

1996 Prof. univ. dr. Ion Dogaru
OROVEANU HANŢIU ADI

STUDIU COMPARATIV ASUPRA MIJLOACELOR DE PROBĂ ÎN PROCESUL CIVIL ŞI ÎN PROCESUL PENAL
bibliografie

1996 Prof. univ. dr. Ion Dogaru

NEDELCU IULIAN

STUDIUL PRIVIND EFECTELE JURIDICE ALE DOLULUI ŞI FRAUDEI LEGII ÎN DREPTUL PUBLIC ŞI PRIVAT
bibliografie

1995 Prof. univ. dr. Ion Dogaru

TĂNĂSESCU IANCU

STUDIU COMPARATIV ASUPRA LICITULUI ŞI ILICITULUI PENAL
bibliografie

1995 Prof. univ. dr. Ion Dogaru

SÂMBRIAN TEODOR

TRADIŢIE ŞI SPECIFICITATE ÎN MATERIA MODURILOR ORIGINARE DE DOBÂNDIRE A PROPRIETĂŢII ÎN CONTEXTUL NOILOR PREFACERI ECONOMICO-SOCIALE ŞI JURIDICE
bibliografie

1995 Prof. univ. dr. Ion Dogaru

BELU CONSTANTIN

INTERFERENŢE ŞI DELIMITĂRI ÎN RELAŢIA PROCESE PSIHICE - PROBAŢIUNE JURIDICĂ
bibliografie

1994 Prof. univ. dr. Ion Dogaru

DIACONESCU HORIA MIHAI

STUDIU ASUPRA NATURII ŞI EFECTELOR JURIDICE ALE VIOLENŢEI ÎN DREPTUL PRIVAT ROMÂN
bibliografie

1994 Prof. univ. dr. Ion Dogaru
ANCA ILEANA DUŞCĂ

VOINŢA UNILATERALĂ - IZVOR DE OBLIGAŢII
bibliografie

2000 Prof. univ. dr. Ion Dogaru
SEVASTIAN CERCEL FUNDAMENTELE CIVILE ALE OBLIGAŢIEI LEGALE DE INTRETINERE
bibliografie
1999 Prof. univ. dr. Ion Dogaru
EDMOND GABRIEL OLTEANU

AUTONOMIA DE VOINŢĂ ÎN DREPTUL PRIVAT INTERN ŞI INTERNATIONAL
bibliografie

1999 Prof. univ. dr. Ion Dogaru