În atenţia studenţilor Facultății de Drept

În perioada 16-20 mai 2016 doamna profesoară Milena KARADZHOVA, din cadrul New Bulgarian University, va susţine în cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii din Craiova cursul

Property rights in Bulgaria”,

după următorul program:

- marți, 17 mai, orele 12:00-14:00, sala 0.2;
- miercuri, 18 mai, orele 12:00-14:00, sala 0.2;
- joi, 19 mai, orele 12:00-14:00, sala 0.2;

Sunt invitați să participe toți studenții interesați.

Facultatea de Drept organizează preselecţie pentru acordarea a trei burse de plasament ERASMUS +, în sem. I şi II an universitar 2016-2017, pentru o durată de 5 luni fiecare, pentru studenții din ciclul de studii de masterat – Master Științe Administrative (anul I), la următoarele universități partenere:
- Université de Besançon, Franţa (limba franceză);
- Université Jean Moulin, Lyon III, Franţa (limba franceză);
- Università di Corsica Pasquale Paoli, Franţa (limba franceză);
- Université de Toulon, Franţa (limba franceză);
- Universität des Saarlandes, Germania (limba germană);
- Universidad Autónoma de Madrid, Spania (limba spaniolă);
- Universidade Da Coruña, Spania (limba spaniolă);
- Università degli studi di Torino, Italia (limba italiană);

Preselecţia se va desfăşura în data de 19 mai 2016, ora 1400, în sala 3.2, şi va consta în 2 probe: o probă scrisă şi o probă orală. Pot participa la preselecţie toţi studenţii interesaţi din cadrul Masteratului de Științe Administrative (anul I), cu condiţia ca la momentul selecţiei (şi, ulterior, la momentul plecării în mobilitate) să fie integralişti, iar media generală pe semestrul anterior să fie de minimum 8,00.

Proba scrisă presupune testarea aptitudinilor studenţilor în domeniul limbii franceze/germane/spaniole/italiene şi a cunoştinţelor teoretice de drept public şi drept privat. Această probă constă în editarea după dictare şi comentarea unui text din domeniul dreptului, în limba străină aleasă.

Proba orală se va desfăşura în limba română şi în limba străină aleasă. Această probă presupune testarea cunoştinţelor teoretice ale studenţilor în domeniul dreptului public (drept constituţional şi instituţii politice, drept administrativ etc.) şi al dreptului privat (drept civil, drept comercial etc.).

Înscrierile se vor desfăşura în perioada 9 – 18 mai 2016. Pentru a aplica pentru selecţia ERASMUS+ trebuie să completaţi o Cerere de înscriere, disponibilă atât la secretariatul facultăţii, la Departamentul de Relaţii Internaţionale al Facultaţii (biroul 4.1), cât şi pe pagina web a facultăţii - http://drept.ucv.ro/relatii-internationale.html .
Cererea de înscriere va fi însoţită de:
- O scrisoare de intenţie, redactată în limba străină aleasă;
- CV-ul studentului, redactat în limba străină aleasă;
- Situaţia şcolară a studentului, până la momentul selecţiei (foaia matricolă).

Coordonator Erasmus+,
Lect. univ. dr. Mădălin Ticu

Decan,
Prof. univ. dr. Sevastian Cercel

Facultatea de Drept organizează preselecţie pentru acordarea a douăsprezece burse ERASMUS + în sem. I şi II an universitar 2016-2017, pentru o durată de 5 luni fiecare, pentru studenții din ciclul de studii licență, astfel:
- 1 bursă la Université Lille 2, Droit et Santé, Franţa (limba franceză);
- 1 bursă la Université de Besançon, Franţa (limba franceză);
- 1 bursă la Université Jean Moulin, Lyon III, Franţa (limba franceză);
- 1 bursă la Università di Corsica Pasquale Paoli, Franţa (limba franceză);
- 1 bursă la Universität des Saarlandes, Germania (limba germană);
- 2 burse la Universidad Autónoma de Madrid, Spania (limba spaniolă);
- 2 burse la Universidade Da Coruña, Spania (limba spaniolă);
- 2 burse la Università degli studi di Torino, Italia (limba italiană);
- 1 bursă la Jagiellonian University, Cracovia, Polonia (limba engleză).

Preselecţia se va desfăşura în data de 19 mai 2016, ora 14:00, în sala 3.2, şi va consta în 2 probe: o probă scrisă şi o probă orală. Pot participa la preselecţie toţi studenţii interesaţi, din cadrul Specializării Drept/Ştiinţe Administrative – Licenţă, cu condiţia ca la momentul selecţiei (şi, ulterior, la momentul plecării în mobilitate) să fie integralişti, iar media generală pe anul/semestrul anterior să fie de minimum 8,00.

Proba scrisă presupune testarea aptitudinilor studenţilor în domeniul limbii franceze/germane/spaniole/italiene/engleze şi a cunoştinţelor teoretice de drept public şi drept privat. Această probă constă în editarea după dictare şi comentarea unui text din domeniul dreptului, în limba străină aleasă.

Proba orală se va desfăşura în limba română şi în limba străină aleasă. Această probă presupune testarea cunoştinţelor teoretice ale studenţilor în domeniul dreptului public (drept constituţional şi instituţii politice, drept administrativ etc.) şi al dreptului privat (drept civil, drept comercial etc.), în funcţie de anul de studiu în care se află.

Înscrierile se vor desfăşura în perioada 22 aprilie – 18 mai 2016. Pentru a aplica pentru selecţia ERASMUS+ trebuie să completaţi o Cerere de înscriere, disponibilă atât la secretariatul facultăţii, la Departamentul de Relaţii Internaţionale al Facultaţii (biroul 4.1), cât şi pe pagina web a facultăţii - http://drept.ucv.ro/relatii-internationale.html .
Cererea de înscriere va fi însoţită de:
- O scrisoare de intenţie, redactată în limba străină aleasă;
- CV-ul studentului, redactat în limba străină aleasă;
- Situaţia şcolară a studentului, până la momentul selecţiei (foaia matricolă).

Decan,
Prof. univ. dr. Sevastian Cercel

Coordonator Erasmus+,
Lect. univ. dr. Mădălin Ticu

Având în vedere preselecţia ce se va desfăşura în data de 15 aprilie 2016, ora 10:00, în sala 3.2 adresată studenţilor din cadrul Specializărilor Drept – Licenţă şi Ştiinţe Administrative – Licenţă, Facultatea de Drept organizează o prezentare a Programului Erasmus+ (condiţii de participare la preselecţie, centrele universitare partenere, număr şi cuantum burse etc.).
Prezentarea va avea loc în data de 12 aprilie 2016, ora 10:00 , sala 0.2.
Sunt invitaţi să participe la această prezentare toţi studenţii interesaţi să aplice pentru o mobilitate de studiu într-o universitate europeană de prestigiu. Cu ocazia prezentării Programului Erasmus+ se vor putea adresa întrebări şi vor fi prezentate poveştile de succes ale foştilor studenţi Erasmus.

Coordonator Erasmus +
Facultatea de Drept,

Lect.univ.dr. Mădălin Ticu

Facultatea de Drept organizează preselecţie pentru acordarea a cincisprezece burse ERASMUS + în sem. I şi II an universitar 2016-2017, pentru o durată de 5 luni fiecare, pentru studenții din ciclul de studii licență, astfel:
- 1 bursă la Université de Bourgogne, Dijon, Franţa (limba franceză);
- 1 bursă la Université Lille 2, Droit et Santé, Franţa (limba franceză);
- 1 bursă la Université de Besançon, Franţa (limba franceză);
- 1 bursă la Université Jean Moulin, Lyon III, Franţa (limba franceză);
- 1 bursă la Université de Toulon, Franţa (limba franceză);
- 1 bursă la Università di Corsica Pasquale Paoli, Franţa (limba franceză);
- 1 bursă la Universität des Saarlandes, Germania (limba germană);
- 2 burse la Universidad Autónoma de Madrid, Spania (limba spaniolă);
- 2 burse la Universidade Da Coruña, Spania (limba spaniolă);
- 2 burse la Università degli studi di Torino, Italia (limba italiană);
- 1 bursă la University of Warsaw, Polonia (limba engleză);
- 1 bursă la Jagiellonian University, Cracovia, Polonia (limba engleză).

Preselecţia se va desfăşura în data de 15 aprilie 2016, ora 10:00, în sala 3.2, şi va consta în 2 probe: o probă scrisă şi o probă orală. Pot participa la preselecţie toţi studenţii interesaţi, din cadrul Specializării Drept/Ştiinţe Administrative – Licenţă, cu condiţia ca la momentul selecţiei (şi, ulterior, la momentul plecării în mobilitate) să fie integralişti, iar media generală pe anul/semestrul anterior să fie de minimum 8,00.

Proba scrisă presupune testarea aptitudinilor studenţilor în domeniul limbii franceze/germane/spaniole/italiene/engleze şi a cunoştinţelor teoretice de drept public şi drept privat. Această probă constă în editarea după dictare şi comentarea unui text din domeniul dreptului, în limba străină aleasă.

Proba orală se va desfăşura în limba română şi în limba străină aleasă. Această probă presupune testarea cunoştinţelor teoretice ale studenţilor în domeniul dreptului public (drept constituţional şi instituţii politice, drept administrativ etc.) şi al dreptului privat (drept civil, drept comercial etc.), în funcţie de anul de studiu în care se află.

Înscrierile se vor desfăşura în perioada 22 martie-14 aprilie 2016. Pentru a aplica pentru selecţia ERASMUS+ trebuie să completaţi o Cerere de înscriere, disponibilă atât la secretariatul facultăţii, la Departamentul de Relaţii Internaţionale al Facultaţii (biroul 4.1), cât şi pe pagina web a facultăţii - http://drept.ucv.ro/relatii-internationale.html .
Cererea de înscriere va fi însoţită de:
- O scrisoare de intenţie, redactată în limba străină aleasă;
- CV-ul studentului, redactat în limba străină aleasă;
- Situaţia şcolară a studentului, până la momentul selecţiei (foaia matricolă).

Coordonator Erasmus+,
Lect. univ. dr. Mădălin Ticu

Decan,
Prof. univ. dr. Sevastian Cercel

INVITATIE

În atenţia studenţilor Facultăţii de Drept
- Licenţă, Master, Doctorat -

În perioada 21-23 martie 2016, Dna. Prof. univ. dr. Gabriela A. OANŢĂ din cadrul Universităţii A Coruña, Facultatea de Drept, Spania, va susţine în cadrul Programului ERASMUS+ la nivelul Facultăţii de Drept, Universitatea din Craiova, o serie de prelegeri (conferinţe) în domeniul Dreptului internaţional public, conținând următoarele teme:

1. Organizaţia Naţiunilor Unite
21.03.2016, orele 15-17, Sala 1.2

2. Uniunea Europeană şi dreptul mării
22.03.2016, orele 10-12, 14-16, Sala 1.2

3. Tribunalul Internaţional privind Dreptul Mării
23.03.2016, orele 10-12, Sala 1.2

Sunt invitați să participe toți studenții interesați.

Decan,
Prof. univ. dr. Sevastian Cercel