PROGRAMUL

CERERE PRESELECȚIE

PROGRAMUL

CERERE PRESELECȚIE

Miercuri,16.11.2016: Prelegere organizată de Facultatea de Drept și Camera de Comerț și Industrie Dolj, "International commercial arbitration - Advantages of arbitration as alternative dispute resolution", Aula Magna, ora 16

Joi,17.11.2016: Curs pentru studenții doctoranzi și masteranzi: Armonizarea dreptului privat internațional în UE, sala 02 , orele 10-14

Vineri,18.11.2016: Curs pentru studenții doctoranzi și masteranzi: Esența dreptului comparat, sala 02 , orele 10-12

Facultatea de Drept organizează preselecţie pentru acordarea a patru burse Erasmus + de plasament (pentru semestrul al II-lea an universitar 2015-2016), pentru doctoranzi, astfel:
- 2 burse la Université de Besançon, Franţa (limba franceză);
- 1 bursă la Université Lille 2, Droit et Santé, Franţa (limba franceză);
- 1 bursă la Universitat des Saarlandes, Germania (limba germană/limba engleză).

Preselecţia se va desfăşura în data de 7 iunie 2016, ora 10:00 în sala 0.2 şi va consta în 2 probe: o probă scrisă şi o probă orală. Pot participa la preselecţie toţi doctoranzii interesaţi, cu condiţia să fie doctoranzi pe locurile bugetare, iar media generală pe anii de studii doctorale să fie de minimum 8.

Proba scrisă presupune testarea aptitudinilor doctoranzilor în domeniul limbii franceze/germane/engleze şi a cunoştinţelor teoretice din domeniul corespunzător programului de doctorat la care este înscris candidatul. Această probă constă în editarea după dictare şi comentarea unui text din domeniul juridic, în limba străină aleasă.

Proba orală se va desfăşura în limba română şi va presupune testarea cunoştinţelor teoretice ale doctoranzilor în domeniul corespunzător programului de doctorat la care este înscris candidatul.

Înscrierile se vor desfăşura în perioada 26 mai – 6 iunie 2016. Pentru a aplica pentru selecţia ERASMUS + trebuie să completaţi o Cerere de înscriere disponibilă atât la secretariatul facultăţii, la Departamentul de Relaţii Internaţionale al Facultăţii (biroul 4.1), cât şi pe pagina web a facultăţii - http://drept.ucv.ro/relatii-internationale.html.
Cererea de înscriere va fi însoţită de:
- O scrisoare de intenţie, redactată în limba străină aleasă;
- CV-ul studentului doctorand, redactat în limba străină aleasă;
- Situaţia şcolară a doctorandului, până la momentul selecţiei (foaia matricolă).

Coordonator Erasmus +,
Lect.univ.dr. Mădălin-Savu Ticu

Decan,
Prof.univ.dr. Sevastian Cercel

În atenţia studenţilor Facultății de Drept

În perioada 16-20 mai 2016 doamna profesoară Milena KARADZHOVA, din cadrul New Bulgarian University, va susţine în cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii din Craiova cursul

Property rights in Bulgaria”,

după următorul program:

- marți, 17 mai, orele 12:00-14:00, sala 0.2;
- miercuri, 18 mai, orele 12:00-14:00, sala 0.2;
- joi, 19 mai, orele 12:00-14:00, sala 0.2;

Sunt invitați să participe toți studenții interesați.