SEMINARUL COMUN DE DREPT PENAL
Pluralité et concours d’infractions

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA – FACULTATEA DE DREPT
UNIVERSITATEA DIN FRIBOURG – FACULTE DE DROIT

organizează
SEMINARUL COMUN DE DREPT PENAL
14-15 martie 2016
Sala LM

Thème: Pluralité et concours d’infractions

- Monsieur Prof Dr Sevastian CERCEL, Doyen, Faculté de droit, Université de Craiova
- Monsieur Prof Dr Nicolas QUELOZ, Faculté de droit, Université de Fribourg
- Monsieur Dr Aurélien STETTLER, Lecteur, Faculté de droit, Université de Fribourg
- Monsieur Federico ILLANEZ, Assistant doctorant, Faculté de droit, Université de Fribourg
- Madame Prof. Ruxandra RADUCANU, Faculté de droit, Université de Craiova
- Madame Dr. Mădălina DĂNIŞOR, lectrice, Faculté de droit, Université de Craiova
- Madame Gabriela ALEXANDROIU, Assistante doctorante, Faculté de droit, Université de Craiova

Programme

1) Lundi 14 mars 2016, LM (3-ème étage)
9:30-9:45 Mots de bienvenue et d’introduction
Prof Nicolas QUELOZ et Prof Ruxandra RADUCANU
9:45-10:45 Daniela MANGUAY - Aperçu de la notion et des types de concours en droit pénal suisse et comparé
Claudia CIAUŞU - Le concours d’infractions. Réglementation et sanction en droit roumain
Discussions
10:45-11:15 Pause café-boissons
11:15-12:15 Agata AGLIATI - Le concours rétrospectif: art. 49 al. 2 CPS
Mihaela STAN - La récidive. Réglementation et sanction en droit roumain
Discussions
12:30 Répas du midi
14:30-15:30 Thibault DEVANTHERY - La pluralité d’infractions comme l’un des critères de qualification juridique du «métier» ou de la «bande» (comme circonstances aggravantes spéciales) en droit pénal suisse
Nicolae CARAUSLa pluralité intermediaire
Discussions
15:30-16:00 Pause café-boissons
16:00-17:00 Valentine BADAN - La pluralité d’infractions est-elle un critère du prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 CPS) ou d’une mesure d’internement ordinaire (art. 64 al. 1 CPS) ?
Gabriela ALEXANDROIU - Problèmes et difficultés des nouvelles dispositions pénales concernant la sanction du concours et de la récidive en matière pénale
Discussions
17:00-17:15 Pause café-boissons
17:15-18:15 Cas analysés en commun par les étudiant-e-s, en droit roumain et en droit
Suisse
Echanges et discussions
18:30 Repas en commun

2) Mardi 15 mars 2016, LM (3-ème étage)
9:00-10:00 Cas analysés en commun par les étudiant-e-s, en droit roumain et en droit Suisse
Echanges et discussions

10:00-12:00
Visite au Tribunal du Département de Dolj
12:30 Répas du midi
16:30 Clôture du Séminaire et remise des attestations – Salle de Conseil
18:00 Repas en commun

Cas analysés en commun par les étudiant-e-s, en droit roumain et en droit

Suisse

Facultatea de Drept organizează preselecţie pentru acordarea a trei burse Erasmus + de plasament (pentru semestrul al II-lea an universitar 2015-2016), pentru masteranzi și doctoranzi, astfel:
- 1 bursă la Université de Bourgogne, Dijon, Franţa (limba franceză);
- 1 bursă la Université de Besançon, Franţa (limba franceză);
- 1 bursă la Université de Toulon, Franţa (limba franceză).

Preselecţia se va desfăşura în data de 1 martie 2016, ora 1000 în sala 0.2 şi va consta în 2 probe: o probă scrisă şi o probă orală. Pot participa la preselecţie toţi masteranzii și doctoranzii interesaţi, cu condiţia să fie masteranzi sau doctoranzi pe locurile bugetare, iar media generală pe anii de studii masterale/doctorale să fie de minimum 8.

Proba scrisă presupune testarea aptitudinilor doctoranzilor în domeniul limbii franceze şi a cunoştinţelor teoretice din domeniul corespunzător programului de masterat/doctorat la care este înscris candidatul. Această probă constă în editarea după dictare şi comentarea unui text din domeniul juridic, în limba franceză.

Proba orală se va desfăşura în limba română şi va presupune testarea cunoştinţelor teoretice ale masteranzilor/doctoranzilor în domeniul corespunzător programului de masterat/doctorat la care este înscris candidatul.

Înscrierile se vor desfăşura în perioada 18 februarie – 1 martie 2016. Pentru a aplica pentru selecţia ERASMUS + trebuie să completaţi o Cerere de înscriere disponibilă atât la secretariatul facultăţii (la doamna secretar Cristina Bălosu), la Departamentul de Relaţii Internaţionale al Facultăţii (biroul 4.1), cât şi pe pagina web a facultăţii - http://drept.ucv.ro/relatii-internationale.html.
Cererea de înscriere va fi însoţită de:
- O scrisoare de intenţie, redactată în limba franceză;
- CV-ul studentului masterand/doctorand, redactat în limba franceză;
- Situaţia şcolară a masterandului/doctorandului, până la momentul selecţiei (foaia matricolă).

Coordonator Erasmus +,
Lect.univ.dr. Mădălin-Savu Ticu

Facultatea de Drept organizează preselecţie pentru acordarea a şapte burse Erasmus + de plasament (pentru semestrul al II-lea al anului universitar 2015-2016), pentru masteranzi, astfel:

-          1 bursă la Université de Bourgogne, Dijon, Franţa (limba franceză);

-          1 bursă laUniversité de Besançon, Franţa (limba franceză);

-          1 bursă laUniversita di Corsica Pasquale Paoli, Franţa (limba franceză);

-          1 bursă la Université Jean Moulin, Lyon III, Franţa (limba franceză);

-          1 bursă la Université de Toulon, Franţa (limba franceză);

-               1 bursă la Université Lille 2, Droit et Santé, Franţa (limba franceză);

-          1 bursă la Universidad Autonoma de Madrid, Spania (limba spaniolă).

Facultatea de Drept organizează preselecţie pentru acordarea a şase burse Erasmus + de plasament (pentru semestrul al II-lea al anului universitar 2015-2016), pentru doctoranzi, astfel:

-          1 bursă la Université de Bourgogne, Dijon, Franţa (limba franceză);

-          1 bursă la Université de Besançon, Franţa (limba franceză);

-          1 bursă la Université Jean Moulin, Lyon III, Franţa (limba franceză);

-               1 bursă la Université Lille 2, Droit et Santé, Franţa (limba franceză);

-          1 bursă la Universitat des Saarlandes, Germania (limba germană);

-          1 bursă la Universidad Autonoma de Madrid, Spania (limba spaniolă).

În atenţia studenţilor de la licenţă

În perioada 26-30 octombrie 2015 doamna profesoară Ramona-Mariela VOLVOREANU, din cadrul Université de Corse Pasquale Paoli va susţine în cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii din Craiova un curs de limba engleză juridică şi de introducere în sistemul de Common Law, conţinând următoarele teme:

- The Origins and Development of Common Law;
- Magna Carta;
- The Court System;
- Statute Law and Common Law;
- Criminal Law and Civil Law.

Sunt invitaţi să participe toţi studenţii interesaţi.

- În perioada 16-18 iunie 2015 în cadrul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale domnii profesori Patrick Charlot şi Yan Laidié de la Université de Bourgogne,
Dijon, Franţa vor susţine următoarele cursuri:
« Histoire des idées politiques »
Prof.univ.dr. Patrick CHARLOT

« Contentieux administratif »
Prof.univ.dr. Yan Laidié

(detalii)