Semestrul I

1. Anunt burse de performanta

2. Anexa 2 burse performanta

3. Anunt burse sociale si ocazionale

4. Cerere bursa sociala

5. Declaratie de venituri

6. Declaratie pe propria raspundere

 

- Dosarele pentru acordarea bursei sociale/bursa de ajutor ocazional se depun la facultate până la data de 30 octombrie a.c.

- Dosarele pentru acordarea bursei de performanță se depun la secretariat Prorectorat, camera 430, până la data de 7 noiembrie a.c., după ce în prealabil au obținut de la facultate avizul decanatului pe cererea studentului și semnătura si stampila pe extrasul situatiei scolare.

Lista câștigătorilor Burselor C.H.BECK din luna iunie 2016

Lista câștigătorilor Burselor C.H.BECK din luna mai 2016

Lista câștigătorilor Burselor C.H.BECK din luna aprilie 2016

Lista câștigătorilor Burselor C.H.BECK din luna martie 2016

Dragi studenţi,
Facultatea de Drept vă anunţă faptul că Editura C.H.BECK va acorda în fiecare lună, în intervalul martie 2016 - februarie 2017, câte 4 burse de 200 lei, constând în alocarea de vouchere pentru achiziționarea de carte juridică produsă de această editură.
Pot beneficia de aceste burse studenţii înscriși la programele de licenţă (ZI/FR) şi de master ale Facultății de Drept din cadrul Universității din Craiova.
Bursele vor fi acordate cu respectarea condițiilor, criteriilor de selecție și a procesului de selecţie stabilite prin Regulamentul întocmit în acest sens.
Repartizarea lunară a burselor se va efectua în raport de forma de învăţământ şi de anul de studiu conform următorului grafic:

Luna și anul în care se acordă bursele An de studiu/ specializarea Nr. de burse acordate
Martie 2016  Anul IV Drept  4
Aprilie 2016  Anul IV Drept  4
Mai 2016 Master  4
Iunie 2016  Anul III/Drept și AP  4
Iulie 2016  Anul III/Drept și AP  4
August 2016  Anul I/Drept și AP  4
Septembrie 2016  Anul II/Drept și AP  4
Octombrie 2016  Anul II/Drept și AP  4
Noiembrie 2016  Anul I/Drept și AP  4
Decembrie 2016  Anul IV/Drept și Master  4 (din care 2 pentru anul IV și 2 pentru master)
Ianuarie 2017  Anul III/Drept și AP  4
Februarie 2017 Anul III/Drept și AP  4

 Decan,
Prof.univ.dr. Sevastian Cercel