ANUNȚ BURSE SOCIALE ȘI BURSE PENTRU AJUTOR SOCIAL OCAZIONAL, SEMESTRUL AL II-LEA AL ANULUI UNIVERSITAR 2019-2020

1. Anunț burse sociale și burse pentru ajutor social ocazional

2. Cerere tip - bursă socială

3. Anexa 4 - Lista documentelor depuse pentru bursa socială/bursa socială ocazională

 

ANUNȚ BURSE SOCIALE ȘI BURSE PENTRU AJUTOR SOCIAL OCAZIONAL, SEMESTRUL I AL ANULUI UNIVERSITAR 2019-2020

1. Anunț burse sociale și burse pentru ajutor social ocazional

2. Cerere tip - bursa socială

3. Anexa 4 - Lista documentelor depuse pentru bursa socială/bursa socială ocazională

 

ANUNȚ BURSE DE PERFORMANȚĂ, AN UNIVERSITAR 2019-2020

1. Anunț burse de performanță

2. Anexa 2 - burse de performanță