"Luni, 18 noiembrie 2019, la ora 14, în sala 04 a Facultăţii de Drept se va desfăşura sesiunea de comunicări ştiinţifice studenţeşti cu tema: Codul administrativ şi impactul său asupra relaţiilor sociale".
La lucrări va participa ca invitat doamna Emandi Simona, consilier coordonator al Biroului Teritorial Craiova al Avocatului Poporului, care va prezenta lucrarea Aspecte privind procedura de adoptare a Codului administrativ în România.
Calitatea de moderator îi va aparţine doamnei conf. univ. dr. Alina Livia Nicu, care va prezenta lucrarea Controverse generate de reglementarea prin Codul administrativ;
Dintre membrii Cercului Ştiinţific Studenţesc de Ştiinţe Administrative vor prezenta lucrări:

1.Andreea Mihaela Constanţa Nedelcu, Domeniul public din perspectiva Codului administrativ;

2.Floriana Loredana Jianu, Contestarea raportului de evaluare a funcţionarului public din perspectiva Codului administrativ;

3.Nadejda Cebotari, Răspunderea administrativă şi Codul administrativ;

4.Raluca Giorgiana Brânzan, Contenciosul administrativ-mijloc de contracarare a excesului de putere;

5.Simona Vasilica Pătra, Protejarea cetăţenilor de excesul de putere al autorităţilor publice din perspectiva Codului administrativ. "

 

Vineri, 24 mai 2019, în sala 1.4 a Facultății de Drept s-a desfășurat Sesiunea de comunicări științifice studențești a membrilor Cercului Științific Studențesc de Științe Administrative. Lucrările prezentate au fost:

1. ”Principiul egalității - fundament al statului de drept”, autoare Frusia Andreea;
2. ”Principiul consultării cetățenilor în problemele de interes general”,autoare Neacșu Alexandra;
3. ”Funcțiile administrației publice”, autoare Țecu Leticia;
4. ”Principii care guvernează administrația publică”, autor Florea Ionuț;
5. ”Metoda în Știința administrației”, autor Barbu Cristian;
6.”Controlul mijloc de creștere a calității administrației publice”, autor Ntemos Ianis;
7. ”Rolul controlului administrativ”, autoare Chițoiu Emilia;
8. ” Mijloacele financiare ale administrației publice”, autor Moanță Alexandru;
9. ”Politica de personal - preocupare pentru conservarea resursei umane din administrația publică”, autoare Gămulescu Andreea;
10. ”Funcțiile controlului administrativ”, autoare Geapana Mădălina;
11. ”Efectele deciziei administrative”, autoare Coconu Cristina;
12. ”Elaborarea deciziei administrative”, autoare Dincă Daniela;
13. ”Relația între Știința administrației și Știința Drept administrativ”,autoare Pascari Viorelia;
14. ”Funcția administrației publice de achiziții de bunuri și servicii”, autor Mirescu Ștefăniță;
15. ”Media și administrația publică”, autoare Micu Adriana Marinela;
16. ”Tipuri de control administrativ și determinarea naturală a existenței lor” , autoare Lungu Adriana Sorina;
17. ”Transparența procesului decizional în adminiustrația publică”, autoare Borănescu Elena Loredana;
18. ”Politica de personal”, autoare Gherghe Alina.
Urăm succes tuturor studenților în sesiune!
Conf. univ. dr. Alina Livia Nicu


FACULTATEA DE DREPT
CERCUL STIINŢIFIC STUDENŢESC DE ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE

MARŢI, 27 NOIEMBRIE 2018, LA ORA 10:00 LA SALA 02 PARTER S-A DESFĂŞURAT ÎNTRUNIREA MEMBRILOR CERCULUI ŞTIINŢIFIC STUDENŢESC DE ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE.
TEME:
1. ROLUL, MISIUNEA ŞI IMPORTANŢA SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENŢA PERSOANELOR
Invitat : domnul Comisar şef de poliţie Stănică Marin, Director executiv al DIRECŢIEI PUBLICE COMUNITARE DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR DOLJ

2. ROLUL, MISIUNEA ŞI IMPORTANŢA AVOCATULUI POPORULUI
Invitată: doamna Emandi Simona, consilier coordonator al Biroului Teritorial Craiova al Avocatului Poporului.

Moderator: Conferenţiar universitar doctor Nicu Alina Livia


FACULTATEA DE DREPT
CERCUL ȘTIINŢIFIC STUDENŢESC DE ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE

MARŢI, 27 NOIEMBRIE 2018, LA ORA 10:00 LA SALA 02 PARTER SE VA DESFĂŞURA ÎNTRUNIREA MEMBRILOR CERCULUI ŞTIINŢIFIC STUDENŢESC DE ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE.
TEME:
1. ROLUL, MISIUNEA ŞI IMPORTANŢA SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENŢA PERSOANELOR
Invitat : domnul Comisar şef de poliţie Stănică Marin, Director executiv al DIRECŢIEI PUBLICE COMUNITARE DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR DOLJ

2. ROLUL, MISIUNEA ŞI IMPORTANŢA AVOCATULUI POPORULUI
Invitată: doamna Emandi Simona, consilier coordonator al Biroului Teritorial Craiova al Avocatului Poporului.

Moderator: Conferenţiar universitar doctor Nicu Alina Livia.

Luni, 6 noiembrie 2017, la ora 14, în sala 2.2 a Facultăţii de Drept a avut loc întrunirea membrilor Cercului Ştiinţific Studenţesc de Ştiinţe Administrative. Tema dezbaterii a fost "Administraţia Publică şi Avocatul Poporului - prezent şi perspectivă". Cu acest prilej, a fost prezentată de către doamna Emandi Simona, Consilier coordonator al Biroului Teritorial Craiova al Instituţiei Avocatului Poporului comunicarea cu tema "Avocatul Copilului o necesitate obiectivă". Cu acest prilej s-au definit temele de cercetare ale membrilor cercului şi s-au întocmit planurile de lucru.


"Luni, 6 noiembrie 2017 ora 14 în sala 2.2 are loc întrunirea membrilor Cercului Ştiinţific Studenţesc de Ştiinţe Administrative. Tema dezbaterii: Administraţia Publică şi Avocatul Poporului - prezent şi perspectivă

Coordonator Cerc: Conf univ. dr. Alina Livia Nicu"

Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti cu tema
ŞTIINŢELE ADMINISTRATIVE - FUNDAMENT AL CULTURII JURIDICE - EDIŢIA A IV-A
Informare
Joi, 27 aprilie 2017, s-a desfăşurat la Facultatea de Drept a Universităţii din Craiova Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti cu tema „Ştiinţele administrative - fundament al culturii juridice”, Ediţia a IV-a.
La manifestare a participat doamna Simona Emandi, consilier coordonator al Biroului Teritorial Craiova din cadrul instituţiei Avocatul Poporului. În calitate de keynote speaker doamna Simona Emandi a prezentat lucrarea „Locul şi rolul Avocatului Poporului în societatea românească”.
De asemenea, doamna conferenţiar universitar doctor Nicu Alina Livia, în deschiderea lucrărilor, în calitate de keynote speaker, a prezentat expunerea cu tema „Separaţia puterilor în stat şi calitatea actului de guvernare”.
Moderator al lucrărilor sesiunii a fost doamna conferenţiar universitar doctor Nicu Alina Livia.
În cadrul sesiunii au existat trei secţiuni: Drept, Economie şi Ştiinţa administraţiei.
Lucrările premiate au fost:

La data de 19 mai 2016 în sala 02 a Facultăţii de Drept s-au desfăşurat lucrările Cercului Ştiinţific Studenţesc de Ştiinţe Administrative. Cu acest prilej, membrii cercului au prezentat auditoriului lucrările lor ştiinţifice. La finalul lucrărilor membrii cercului au ilustrat cunoştinţele aprofundate în cadrul cercului, cunoştinţe referitoare la procedura contenciosului administrativ, prin simularea unui proces având ca obiect cerere de suspendare a executării şi anualre a unui act administrativ, etapele fond şi recurs.
În prag de sesiune, mebrii cercului şi coordonatoarea lui urează tuturor studenţilor “Succes în sesiune” şi o frumoasă vacanţă de vară!

Conf. univ.dr. Alina Livia Nicu.

ISTORIC CERC

LUCRĂRI PREMIATE LA NIVEL NAŢIONAL

ACTIVITATE - ANUL UNIVERSITAR 2014-2015

 „Ştiinţele administrative – fundament al culturii juridice"
Craiova, 19 martie 2015