FACULTATEA DE DREPT
CERCUL STIINŢIFIC STUDENŢESC DE ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE

MARŢI, 27 NOIEMBRIE 2018, LA ORA 10:00 LA SALA 02 PARTER S-A DESFĂŞURAT ÎNTRUNIREA MEMBRILOR CERCULUI ŞTIINŢIFIC STUDENŢESC DE ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE.
TEME:
1. ROLUL, MISIUNEA ŞI IMPORTANŢA SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENŢA PERSOANELOR
Invitat : domnul Comisar şef de poliţie Stănică Marin, Director executiv al DIRECŢIEI PUBLICE COMUNITARE DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR DOLJ

2. ROLUL, MISIUNEA ŞI IMPORTANŢA AVOCATULUI POPORULUI
Invitată: doamna Emandi Simona, consilier coordonator al Biroului Teritorial Craiova al Avocatului Poporului.

Moderator: Conferenţiar universitar doctor Nicu Alina Livia


FACULTATEA DE DREPT
CERCUL ȘTIINŢIFIC STUDENŢESC DE ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE

MARŢI, 27 NOIEMBRIE 2018, LA ORA 10:00 LA SALA 02 PARTER SE VA DESFĂŞURA ÎNTRUNIREA MEMBRILOR CERCULUI ŞTIINŢIFIC STUDENŢESC DE ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE.
TEME:
1. ROLUL, MISIUNEA ŞI IMPORTANŢA SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENŢA PERSOANELOR
Invitat : domnul Comisar şef de poliţie Stănică Marin, Director executiv al DIRECŢIEI PUBLICE COMUNITARE DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR DOLJ

2. ROLUL, MISIUNEA ŞI IMPORTANŢA AVOCATULUI POPORULUI
Invitată: doamna Emandi Simona, consilier coordonator al Biroului Teritorial Craiova al Avocatului Poporului.

Moderator: Conferenţiar universitar doctor Nicu Alina Livia.

Luni, 6 noiembrie 2017, la ora 14, în sala 2.2 a Facultăţii de Drept a avut loc întrunirea membrilor Cercului Ştiinţific Studenţesc de Ştiinţe Administrative. Tema dezbaterii a fost "Administraţia Publică şi Avocatul Poporului - prezent şi perspectivă". Cu acest prilej, a fost prezentată de către doamna Emandi Simona, Consilier coordonator al Biroului Teritorial Craiova al Instituţiei Avocatului Poporului comunicarea cu tema "Avocatul Copilului o necesitate obiectivă". Cu acest prilej s-au definit temele de cercetare ale membrilor cercului şi s-au întocmit planurile de lucru.


"Luni, 6 noiembrie 2017 ora 14 în sala 2.2 are loc întrunirea membrilor Cercului Ştiinţific Studenţesc de Ştiinţe Administrative. Tema dezbaterii: Administraţia Publică şi Avocatul Poporului - prezent şi perspectivă

Coordonator Cerc: Conf univ. dr. Alina Livia Nicu"

Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti cu tema
ŞTIINŢELE ADMINISTRATIVE - FUNDAMENT AL CULTURII JURIDICE - EDIŢIA A IV-A
Informare
Joi, 27 aprilie 2017, s-a desfăşurat la Facultatea de Drept a Universităţii din Craiova Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti cu tema „Ştiinţele administrative - fundament al culturii juridice”, Ediţia a IV-a.
La manifestare a participat doamna Simona Emandi, consilier coordonator al Biroului Teritorial Craiova din cadrul instituţiei Avocatul Poporului. În calitate de keynote speaker doamna Simona Emandi a prezentat lucrarea „Locul şi rolul Avocatului Poporului în societatea românească”.
De asemenea, doamna conferenţiar universitar doctor Nicu Alina Livia, în deschiderea lucrărilor, în calitate de keynote speaker, a prezentat expunerea cu tema „Separaţia puterilor în stat şi calitatea actului de guvernare”.
Moderator al lucrărilor sesiunii a fost doamna conferenţiar universitar doctor Nicu Alina Livia.
În cadrul sesiunii au existat trei secţiuni: Drept, Economie şi Ştiinţa administraţiei.
Lucrările premiate au fost:

La data de 19 mai 2016 în sala 02 a Facultăţii de Drept s-au desfăşurat lucrările Cercului Ştiinţific Studenţesc de Ştiinţe Administrative. Cu acest prilej, membrii cercului au prezentat auditoriului lucrările lor ştiinţifice. La finalul lucrărilor membrii cercului au ilustrat cunoştinţele aprofundate în cadrul cercului, cunoştinţe referitoare la procedura contenciosului administrativ, prin simularea unui proces având ca obiect cerere de suspendare a executării şi anualre a unui act administrativ, etapele fond şi recurs.
În prag de sesiune, mebrii cercului şi coordonatoarea lui urează tuturor studenţilor “Succes în sesiune” şi o frumoasă vacanţă de vară!

Conf. univ.dr. Alina Livia Nicu.

ISTORIC CERC

LUCRĂRI PREMIATE LA NIVEL NAŢIONAL

ACTIVITATE - ANUL UNIVERSITAR 2014-2015

 „Ştiinţele administrative – fundament al culturii juridice"
Craiova, 19 martie 2015