Cercul Științific Studențesc de Științe Administrative-Drobeta Turnu Severin
– 28 noiembrie 2019

În data de 28 noiembrie 2019, la Centrul Universitar Drobeta Turnu Severin al Universităţii din Craiova, a avut loc reuniunea studenţilor de la Facultatea de Drept, specializarea Administraţie publică-Drobeta Turnu Severin, membri ai ”Cercului Ştiinţific Studenţesc de Ştiinţe Administrative-Drobeta Turnu Severin”, coordonat de doamna conf.univ.dr. Nicu Alina Livia.

Manifestarea ştiinţifică a avut următoarea temă: Administrația parlamentară. Statutul funcționarului public parlamentar.

Tema a fost prezentată de doamna deputat Alina Teiș.

Alături de studenți, au participat activ la dezbateri prof. univ. dr. Dorel Berceanu, prorector Universitatea din Craiova şi domnul prof.univ.dr. Ştefan Scurtu.

Manifestarea ştiinţifică a constituit un moment de referinţă în procesul de dezvoltare instituţională şi de creştere a calităţii învăţământului superior în Centrul Universitar Drobeta Turnu Severin.

Responsabil cu activitatea didactică
a Facultăţii de Drept
în cadrul Centrului Universitar Drobeta Turnu-Severin
Prof.univ.dr. Ştefan Scurtu


 

 Cercul Științific Studențesc de Științe Administrative-Drobeta Turnu Severin
– 21 noiembrie 2019

 

În data de 21 noiembrie 2019, la Centrul Universitar Drobeta Turnu Severin al Universităţii din Craiova, a avut loc reuniunea studenţilor de la Facultatea de Drept, specializarea Administraţie publică-Drobeta Turnu Severin, membri ai ”Cercului Ştiinţific Studenţesc de Ştiinţe Administrative-Drobeta Turnu Severin”, coordonat de doamna conf.univ.dr. Nicu Alina Livia.

Manifestarea ştiinţifică a avut următoarele teme:

1) Rolul Avocatului Poporului în societatea românească, temă prezentată de doamna Emandi Simona, consilier coordonator al Biroului Teritorial Craiova al Avocatului Poporului.

2) Aspecte privind procedura de adoptare a Codului administrativ în România, temă prezentată de doamna conf. univ. dr. Nicu Alina.

 

Alături de studenți, au participat activ la dezbateri doamna lect. univ. dr. Brezniceanu Andra Maria, doamna lect.univ.dr. Veronica Nicola şi domnul prof.univ.dr. Ştefan Scurtu.
Manifestarea ştiinţifică a constituit un moment de referinţă în procesul de dezvoltare instituţională şi de creştere a calităţii învăţământului superior în Centrul Universitar Drobeta Turnu Severin.

Responsabil cu activitatea didactică
a Facultăţii de Drept
în cadrul Centrului Universitar Drobeta Turnu-Severin
Prof.univ.dr. Ştefan Scurtu


 

Vineri, 24.05.2019, s-au organizat, la nivelul CUDTS, doua evenimente importante:
- Studentii nostri pot mai mult (Str. Crisan);
- Zilele portilor deschise (Str. Crisan+Sedii).
Evenimentele s-au desfasoarat sub coordonarea CCOC si a Prorectorat CUDTS.


În data de 19 aprilie 2018 a avut loc reuniunea studenţilor şi cadrelor didactice de la Facultatea de Drept a Universităţii din Craiova, specializarea Administraţie publică-din cadrul Centrului Universitar Drobeta Turnu Severin, pentru a dezbate aspecte legate de activitatea de cercetare ştiinţifică studenţească.
Nucleul de lucru al demersului ştiinţific l-au constituit studenţii care sunt membrii ai ”Cercului Ştiinţific Studenţesc de Ştiinţe Administrative-Drobeta Turnu Severin”, coordonat de doamna conf.univ.dr. Nicu Alina Livia, studenţi a căror activitate a fost atestată prin diplome de participare.
Manifestarea ştiinţifică a cărei temă a fost „Rolul cercetării ştiinţifice studenţeşti în formarea profesională” a prilejuit auditoriului bucuria de a audia comunicări pe temă ale d-nei asist.univ.dr. Brezniceanu Andra Maria, d-nei lect.univ.dr. Veronica Nicola, d-nei conf.univ.dr. Nicu Alina Livia şi d-lui prof.univ.dr. Ştefan Scurtu.
Manifestarea ştiinţifică a constituit un moment de referinţă în procesul de dezvoltare instituţională şi de creştere a calităţii învăţământului superior în Centrul Universitar Drobeta Turnu Severin.


Responsabil cu activitatea didactică
a Facultăţii de Drept în
cadrul Centrului Universitar Drobeta Turnu-Severin
Prof.univ.dr. Ştefan Scurtu

 


La Facultatea de Drept a Universităţii din Craiova, Specializarea Administraţie publică din cadrul Centrului Universitar Drobeta Turnu-Severin, s-a derulat în data de 25 aprilie 2017 Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti „Ştiinţele administrative – fundament al culturii juridice”. La manifestare au participat membrii Cercului Ştiinţific Studenţesc de Ştiinţe Administrative, alţi studenţi, cadre didactice şi invitaţi de la Facultatea de Drept din Craiova.
Lucrările au fost moderate de conferenţiar universitar doctor Nicu Alina Livia – coordonatoarea Cercului Ştiinţific Studenţesc de Ştiinţe Administrative.
Au fost prezentate lucrările:
1. „Fenomenul migraţiei în contextul respectării drepturilor omului”, autor Ion Lucian Răcilă;
2. „Condiţiile de admisibilitate a acţiunii în contencios administrativ”, autor Ion Lucian Răcilă;
3. „Participarea cetăţenilor la definirea scopului social”, autor Marius Alexandru Văleanu;
4. „Dezvoltarea turistică în Cazanele Dunării”, autoare Tufiş Petronela Denisa Aura, Văcaru Silvia Cristiana, Vătăşescu Petronela Larisa.
5. Domnul Alin Ghiciulescu a prezentat tema „Aspecte practice privind relaţia media – Ministerul Public”.
Lucrările prezentate au fost răsplătite cu diplome de excelenţă.
În încheierea dezbaterilor a fost prezentată lucrarea „Balsam pentru sufletul meu: Părculeţul Sfântu Dumitru din Craiova”, elaborată de eleva Alina Emilia Felicia Nicu din clasa a VI-a B a Colegiului Naţional „Fraţii Buzeşti din Craiova”, ca o invitaţie a auditoriului de a vizita Municipiul Craiova, invitaţie răspuns la aceea a autoarelor lucrării „Dezvoltarea turismului în Cazanele Dunării” de a vizita minunata zonă a Judeţului Mehedinţi.

Responsabil cu activitatea didactică
a Facultăţii de Drept din
cadrul Centrului Universitar Drobeta Turnu-Severin

Prof.univ.dr. Ştefan Scurtu

 

 

Revista presei:

 „Ştiinţele administrative – fundament al culturii juridice”-sesiune de Comunicări Ştiinţifice

Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti la Drobeta


 

În data de 24 noiembrie 2016 a avut loc întâlnirea membrilor Cercului Ştiinţific Studenţesc de Ştiinţe Administrative din cadrul Centrului Universitar Drobeta Turnu Severin. Cu acest prilej au fost prezentate obiectivele şi misiunea cercului, definitivându-se componenţa cercului şi tematica de abordat.
Cu acest prilej, doamnele lect. univ. dr. Veronica Nicola şi asist. univ. Oana Stăiculescu au prezentat lista de teme pe care studenţii membrii ai cercului le vor aborda sub coordonarea dumnealor.

Conf. univ. dr. Alina Livia Nicu