ADMITERE 2020 - STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

CONFIRMARE LOC

 

PROGRAMARE COLOCVII DE ADMITERE

 

1. Extras din Regulamentul Școlii Doctorale a Facultății de Drept cu privire la selecția și admiterea studenților doctoranzi

Art. 4. Evaluarea inițială și admiterea studenților doctoranzi

(1) Admiterea în programele de studii ale S.D.F.D. se face în două etape: evaluarea inițială a candidaturilor și concursul.

(2) Pentru evaluarea inițială a candidaturilor, candidații se pot înscrie online, până la data de 15 iulie, atașând cererii de înscriere C.V.-ul, copii ale rezultatelor cercetării anterioare, ale actelor de studii, acte care dovedesc cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională şi un proiect de cercetare care trebuie să includă :

a) importanţa şi actualitatea temei de cercetare propuse, precum şi încadrarea acesteia în domeniile prioritare propuse de conducătorii de doctorat afiliaţi S.D.F.D. ;

b) limitele abordărilor curente, prin analiza stadiului actual al cunoaşterii în domeniul temei de cercetare propuse, care să includă şi o bibliografie relevantă;

c) elemente de dificultate ale temei de cercetare ;

d) elementele de originalitate pe care cercetarea temei propuse le aduce în domeniu, raportat la stadiul actual al cunoaşterii ;

e) planul de lucru eşalonat pe durata studiilor doctorale, ce descrie modul de organizare şi planificare al proiectului în raport cu obiectivele propuse ;

f) un proiect de structurare a viitoarei teze de doctorat.

(3) Comisiile de admitere procedează la evaluarea inițială a dosarelor potențialilor candidați și comunică fiecăruia rezultatele evaluării, prin e-mail, până la 05 septembrie.

(4) Candidații se vor înscrie la concursul de admitere în conformitate cu Regulamentul I.O.S.U.D.- U.Cv.

(5) Concursul de admitere constă în evaluarea cercetării științifice a candidatului și a proiectului de cercetare susținut în fața comisiei de admitere.

2. Domeniile prioritare de cercetare propuse de conducătorii de doctorat. Sunt cele afișate la fiecare conducător de doctorat pe site.

3. Procedura de preînscriere în vederea selecției candidaturilor 2020.

Candidații se vor preînscrie online, până la data de 15 iulie 2020

Pentru preînscriere candidații vor folosi contul personal pe gmail.com

Înainte de preînscriere, candidații vor pregăti următoarele documente:

Cererea de înscriere:

a) se descarcă fișa de înscriere
b) se printează la imprimantă
c) se completează
d) se scanează într-un fișier în format pdf.

Fotografia candidatului într-un fișier în format jpeg.
CV-ul candidatului într-un fișier în format pdf.
Copii ale rezultatelor cercetării anterioare (dacă este cazul) scanate într-un singur fișier în format pdf.
Copii ale diplomei de licență cu supliment și ale diplomei de master cu supliment scanate într-un singur fișier în format pdf.
Acte care dovedesc cunoașterea unei limbi străine scanate într-un singur fișier în format pdf.
Proiectul de cercetare într-un fișier în format pdf.

Dupa ce au pregătit documentele de mai sus candidații vor completa formularul online - (dimensiunea maximă a unui fișier este de 10MB).

5. Informații cu privire la înscrierea candidaților declarați admisibili în prima etapă a admiterii (selecția candidaturilor) în etapa a doua Concursul de admitere:https://www.ucv.ro/invatamant/educatie/programe_doctorat/prezentare_programe_de_doctorat.php

Candidații se vor înscrie la concursul de admitere în conformitate cu Regulamentul I.O.S.U.D.- U.Cv.

Director Școala Doctorală a Facultății de Drept,

Prof.univ.dr. Dan Claudiu Dănişor

Întocmit,
Secretar SDFD Cristina Balosu