CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ BIENALĂ 2021
SISTEMUL JURIDIC ÎNTRE STABILITATE ȘI REFORMĂ
15-16 octombrie 2021

Facultatea de Drept a Universității din Craiova, în parteneriat cu Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara, organizează, în perioada 15-16 Octombrie 2021, Conferința Internațională Bienală „Sistemul juridic între stabilitate și reformă”.

Având în vedere contextul actual generat de pandemia COVID-19, Conferința Internațională Bienală „Sistemul juridic între stabilitate și reformă” se va desfășura într-un format on-line, adaptat acestui context, Facultatea de Drept urmând a asigura suportul logistic audio-video pentru participanți.

Dintre secțiunile preconizate ale conferinței amintim: drept public, drept penal şi procesual penal, drept civil şi procesual civil, istoria statului și dreptului, administrație publică, contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea dreptului și administrației publice (studenți Doctoranzi/Post-Doctoranzi).

Taxa de participare pentru participanți cu lucrări înscrise este de 200 de lei și acoperă: suportul logistic pentru participarea on-line la lucrările conferinței, certificat de participare, publicarea lucrării într-una din publicațiile Conferinței.

Înscrierea participanților se va realiza prin completarea unui formular Google Form.

Program CIB 2021