PROCEDURI DE EVALUARE

REGULAMENT CONCURS ADMITERE

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR ȘI DE EXECUȚIE

REGULAMENT PRIVIND CADRUL GENERAL DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A PRACTICII STUDENȚILOR

REGULAMENT PRIVIND EVALUAREA SATISFACȚIEI STUDENȚILOR

REGULAMENT CADRU PENTRU EVALUAREA ȘI NOTAREA STUDENȚILOR

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR

REGULAMENT ECTS

METODOLOGIA DERULĂRII ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE ÎN UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA ÎN SISTEM ON-LINE