CURSURI ONLINE

 REGULI - DESFĂŞURERE ACTIVITATE ONLINE

Materialele didactice sunt disponibile accesând site-ul "Facultatea de Drept - cursuri online 2021-2022"

Fiecare student are acces pe baza utilizatorului şi a parolei personale la materialele didactice din anul său de studiu.

AVERTISMENT! Materialele didactice existente pe acest site pot fi utilizate numai în vederea pregătirii examenelor la disciplinele din planul de învăţământ şi cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe. Este interzisă reproducerea sau multiplicarea acestor materiale didactice, iar utilizarea în alte scopuri poate atrage sancţiuni administrative (exmatricularea), civile şi penale.

Paşii de urmat:

1. Accesaţi site-ul "Facultatea de Drept - cursuri online 2021-2022"

2. Tastaţi la Utilizator CNP-ul dumneavoastră.

3. Tastaţi la Parolă parola dumneavoastră.