Planuri de învățământ - Drept cu frecvență

 

Planuri de învățământ - Drept cu frecvență redusă

 

Planuri de învățământ - Administrație publică Craiova

 

Planuri de învățământ - Administrație publică Drobeta Turnu Severin

 

Tipuri de discipline:
1.Tipuri de discipline după categoria formativă:
DF- discipline fundamentale
DD- discipline de domeniu
DS- discipline de specialitate
DC- discipline complementare
2.Tipuri de discipline după opționalitate:
DO- Discipline obligatorii
DA- Discipline opționale (la alegere)
DF- discipline facultative