Comunicat

2.03.2021

Facultatea de Drept a Universității din Craiova, parte a Hexagonului Facultăților de Drept, susține demersurile instituționale menite să promoveze competența profesională și să asigure respectarea standardelor de integritate în mediul universitar.

În acest context, Facultatea de Drept a Universității din Craiova reafirmă atașamentul față de valorile esențiale asumate de facultățile membre ale Hexagonului Facultăților de Drept: calitatea actului educațional, excelența în cercetare, integritatea și buna-credință. Standardele academice și imperativul respectării regulamentelor universitare exclud frauda, în toate formele de manifestare ale acesteia, în procesul de evaluare a cunoștințelor și competențelor.

Demersurile colegilor de la Facultatea de Drept a Universității din București sunt în spiritul acestor principii asumate și promovate în comun și asigură exigențele necesare în formarea viitoarelor generații de juriști.