SUMMIT-ul START UP NATION ROMÂNIA 2017, a fost organizat de Agenţia pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Atragere de Investiţii şi Promovare a Exportului Craiova. Întâlnirea avut loc joi, 16 noiembrie 2017, în Aula Facultăţii de Drept din Craiova.

Au participat:
Radu Mihai Ghinea, director AIMMAIPE Craiova
Reprezentanţi ai Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert şi Antreprenoriat
Prof. univ. dr. Cezar Ionut Spînu – rector Universitatea din Craiova
Prof.univ. dr. Radu Constantinescu – prorector Universitatea din Craiova
Prof. univ. dr. ing. Leonard Geo Mănescu – director INCESA
Cosmin Vasile – vicepreşedinte Consiliul Judeţean Dolj
Alexandru Petrescu – Director General FNGCIMM
Gheorghe Lapadat – Director General Fondul Local de Garantare Craiova – Filiala FNGCIMM IFN S.A.
Reprezentanţi ai celor trei bănci partenere în cadrul Schemei de minimis Start Up Nation
Antreprenori locali
Beneficiari ai Schemei de minimis Start Up Nation.

Ilan Laufer, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, a continuat seria întâlnirilor cu beneficiarii Schemei de minimis Start Up Nation, în dorinţa de a acorda sprijin noilor întreprinzători în a dezvolta afaceri viabile şi de succes.
Obiectivul principal al Programului îl constituie stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii și îmbunătăţirea performanţelor economice ale acestora, crearea de noi locuri de muncă, inserția pe piața muncii a persoanelor defavorizate, șomerilor și absolvenților, creșterea investițiilor în tehnologii noi inovative.
În vederea atingerii acestui deziderat, evenimentul a fost structurat în trei paneluri succesive, cu teme distincte:
Ecosistemul antreprenorial românesc – crearea un mediu favorabil afacerilor, inițiativei private și spiritului antreprenorial – prezentare realizată de ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ilan Laufer, reprezentanţi ai Universităţii din Craiova, Consiliului Judeţean Dolj, Camerei de Comerţ şi Industrie Dolj şi ai mediului de afaceri local.
Mentorat și Finanțare – informare cu privire la condițiile de acordare a creditelor punte pentru finanțarea cheltuielilor aprobate prin acordul de finanțare semnat – reprezentanți ai băncilor partenere și ai FNGCIMM;
Sesiune de întrebări şi răspunsuri.