UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
CENTRUL UNIVERSITAR DROBETA TURNU SEVERIN
FACULTATEA DE DREPT
CENTRUL DE CONSILIERE ȘI ORIENTARE ÎN CARIERĂ-UCV-Dr.Tr. Severin
FOrumul CARierei (FoCar) 2019
JOI, 28 NOIEMBRIE 2019, ORELE 12,00, SALA 2.3

În acest an s-a organizat a patra ediție a Forumului Carierei (FoCar 2019), eveniment desfășurat în cadrul proiectului ASPIC, implementarea de politici instituționale privind inițierea și dezvoltarea de activități specifice de promovare, informare și consiliere, menite să sporească accesul la oferta educațională a UCV, finanțat de CNFIS, prin FDI-2019, nr. proiect CNFIS-FDI-2019-0714.
Continuând programul edițiilor anterioare și în acest an s-au organizat la nivelul Facultății de Drept, ateliere de lucru tematice, destinate atât studenților, cât și tuturor celor interesați.

Atelierul de lucru organizat în cadrul Facultății de Drept, Centrul universitar Drobeta Turnu Severin (C.U.D.T.S.), joi, noiembrie 2019, orele 12,00-13,00, SALA 2.3, a avut următoarele note de specificitate:

Tema propusă spre dezbatere: Parlamentul României. Camera Deputaților. Procedura parlamentară în promovarea și adoptarea actelor normative
Invitat: doamna deputat Alina Teiș

Coordonatori:

Prof. univ. dr. Dorel Berceanu, prorector Universitatea din Craiova

Prof. univ. dr. Ștefan Scurtu, responsabil cu activitatea Facultății de Drept în cadrul C.U.D.T.S., director al Departamentului de Drept Privat al Facultății de Drept