Facultatea de Drept a Universității din Craiova, în parteneriat cu Universitatea din București, Universitatea “Babeş – Bolyai” din Cluj – Napoca, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, beneficiar fiind Asociaţia Română pentru Transparenţă, implementează proiectul “Servicii de consiliere pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administraţie şi justiţie”. În cadrul acestui proiect, s-a derulat Atelierul de lucru interprofesional privind dezvoltarea modelelor de rezolvare alternativă a litigiilor administrative, tema fiind “Cele mai frecvente posibile abuzuri şi/sau nereguli din administraţia publică şi sistemul de justiţie , ale căror victime sunt cetăţenii, şi care se pot rezolva prin asistenţă şi acţiuni administrative (înainte de a se apela la justiţie )”.

vezi Cuvânul Libertății