În Aula Magna a Facultății de Drept a Universității din Craiova a avut loc, vineri 27 mai, cermonia de decernare a titlului de Doctor ”Honoris Causa” domnului prof.univ.dr. Liviu Pop, membru corespondent al Academiei Române, o perioadă lungă de timp decan al Facultății de Drept a Universității Babes-Bolyai din Cluj-Napoca. Domnul Profesor Universitar Liviu Pop este profesor emerit al Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca pentru domeniul de cercetare Drept civil – Teoria generala a obligatiilor.

De-a lungul activității didactice universitare, a fost răsplătit cu distinse premii și recunoșteri, a scris peste 200 de cercetări juridice: manuale universitare, monografii, tratate, culegeri de studii, articole, studii, note şi comentarii publicate în reviste de prestigiu din țară și din străinătate. Evenimentul a continuat cu desfășurarea Conferinței Naționale „Dinamica drepturilor și obligațiilor civile”, o temă din aria de preocupări a domnului prof. Liviu Pop și aduce în fața noastră excelenți specialiști din acest domniu și domenii conexe. La conferință participă nume de renume din cadrul Hexagonului Facultăților de Drept, profesori universitari, profesioniști ai dreptului, cercetători în domeniul juridic civil. Printre temele abordate, enumerăm: COMPARAȚIE ÎNTRE CESIUNEA DE CONTRACT ȘI PRELUAREA DE DATORIE; RELAȚIA ÎNTRE ART. 35 DIN LEGEA NR. 7/1996 ȘI ACȚIUNILE ÎN PRESTAȚIE TABULARĂ; RELAȚIA DINTRE DREPTURILE SUBIECTIVE CIVILE LA DEMNITATE ȘI VIAȚĂ PRIVATĂ ȘI RĂSPUNDEREA CIVILĂ DELICTUALĂ; ESTE DEMNITATEA UMANA UN DREPT JUSTITIABIL?; INVESTIȚII STRĂINE ÎN TERENURILE AGRICOLE DIN ROMÂNIA. GHIDUL UNIDROIT/IFAD; PROBLEME ACTUALE ALE DREPTULUI DE AUTOR ÎN LUMEA DIGITALĂ (RĂSPUNDEREA FURNIZORILOR DE SERVICII DIGITALE).

Vezi Cuvântul Libertății