Conform Hotărârii Consiliului de Administrație al Universității din Craiova din data de 10.05.2017, toţi studenţii care studiază în regim cu taxă pot ACHITA ULTIMA TRANŞĂ A TAXEI DE ŞCOLARIZARE PÂNĂ LA DATA DE 30 MAI 2017.

În caz contrar vor pierde calitatea de student începând cu data de 31 MAI 2017 și nu vor avea dreptul de a susţine examenele în sesiunea mai-iunie 2017.

CONDUCEREA FACULTĂŢII