Ceremonia de decernare a premiilor Academiei Române s-a desfăşurat recent, la Bucureşti, iar momentele comunicării acestora au fost aşteptate cu emoţie şi în acest an.

Prestigioasele premii anuale sunt repartizate pe domenii corespunzătoare celor 14 secţii ştiinţifice ale Academiei Române. Fiecare premiu poartă numele unei personalităţi ilustre din domeniul creaţiei ştiinţifice, literare şi artistice româneşti.

Printre laureaţi se află şi doamna lect. univ. dr. Anamaria Groza, cadru didactic la Facultatea de Drept a Universităţii din Craiova, care a obţinut premiul „Nicolae Titulescu“, pentru lucrarea intitulată „Probleme de drept european. Principii. Directive. Trimiteri preliminare. Jurisprudenţă românească comentată”


Anamaria Groza a absolvit Facultatea de Drept a Universităţii din Craiova în anul 2003, ca şefă de promoţie, cu media anilor de studii şi a examenului de licenţă de 10 (zece). În timpul facultăţii, a studiat şi în Franţa, la Université de Bourgogne, obţinând rezultate foarte bune, dar şi aprecierile profesorilor, cu care a continuat colaborarea, efectuând ulterior mai multe stagii de pregătire la această Universitate.

„Domeniul de cercetare al autoarei este dreptul Uniunii Europene, iar aceasta s-a remarcat deja pe plan naţional, a publicat mai multe lucrări de specialitate, monografii şi cursuri universitare, la edituri juridice de prestigiu. De asemenea, a publicat numeroase articole, studii şi comunicări ştiinţifice apărute în reviste de specialitate. Nutrim speranţa că eforturile viitoare ale autoarei vor păstra aceeaşi intensitate şi că lucrările sale vor deveni cunoscute şi pe plan internaţional” a declarat domnul prof. univ. dr. Ion Dogaru, membru corespondent al Academiei Române, decan de onoare al Facultăţii de Drept.

Cartea constituie o lucrare utilă pentru teoria şi practica dreptului, pentru cei preocupaţi de domeniul dreptului european, dar și o oglindă a modului în care dreptul Uniunii a fost receptat de ordinea juridică românească.

Autoarea a selectat dintr-un număr impresionant de hotărâri culese de la instanţe din toată țara si de la toate nivelele jurisdicţionale, hotărârile cele mai relevante pentru ilustrarea scopului urmărit şi le-a grupat în funcţie de principalele probleme pe care le ridicau, din perspectiva aplicării dreptului european.

Lucrarea dezvoltă sistemul argumentativ în domeniul dreptului Uniunii Europene, fiind formulate propuneri de interpretare şi aplicare a normelor juridce din această materie.