Consiliul Facultății de Drept a aprobat derularea în anul universitar 2018-2019 a programului Practică internă în Facultatea de Drept (PIF)

 

Organizator: Facultatea de Drept – Universitatea din Craiova

I. Aplicanți:

Studenți în anii terminali programele organizate de Facultatea de Drept ;

Număr locuri disponibile: 5

II. Selecție: criterii și modalitate

-          media anilor de studii, licenţă – 60%

-          apartenenta la asociatiile studentesti / implicarea in proiectele asociațiilor studențești -10%

-          disponibilitate la efort, lucru in echipa, asumare responsabilităților, comunicare - 30% abilități testate si prin interviu

Aplicația presupune depunerea, la secretariatul programului de master, a cererii, însoțită de: situația școlară (foaie matricolă), dovezi în implicarea în proiecte studențești.

Perioadă depunere: 1.11.2018-8.11.2018

Interviu: 15.11.2018 ora 12:00

III. Perioada/ Durata:

3- 6 luni sau 1 -2 semestre

IV. Obiective

-          implicarea studenţilor din anii terminali în organizarea şi desfăşurarea activităţilor didactice, de cercetare şi administrative ale Facultăţii de Drept a Universităţii din Craiova;

-          analiză și propuneri cu privire la relația profesională cadru didactic-student;

-          pregătirea studenților de la studiile universitare de masterat pentru studiile universitare de doctorat.

V. Oportunități

Participanții la program vor avea posibilitatea să cunoască din interior activitatea didactică, de cercetare și administrativă a Facultăţii de Drept a Universității din Craiova și pot acumula cunoștințe și experiență practică.