Facultatea de Drept organizează preselecţie pentru acordarea a cincisprezece burse ERASMUS + în sem. I şi II an universitar 2016-2017, pentru o durată de 5 luni fiecare, pentru studenții din ciclul de studii licență, astfel:
- 1 bursă la Université de Bourgogne, Dijon, Franţa (limba franceză);
- 1 bursă la Université Lille 2, Droit et Santé, Franţa (limba franceză);
- 1 bursă la Université de Besançon, Franţa (limba franceză);
- 1 bursă la Université Jean Moulin, Lyon III, Franţa (limba franceză);
- 1 bursă la Université de Toulon, Franţa (limba franceză);
- 1 bursă la Università di Corsica Pasquale Paoli, Franţa (limba franceză);
- 1 bursă la Universität des Saarlandes, Germania (limba germană);
- 2 burse la Universidad Autónoma de Madrid, Spania (limba spaniolă);
- 2 burse la Universidade Da Coruña, Spania (limba spaniolă);
- 2 burse la Università degli studi di Torino, Italia (limba italiană);
- 1 bursă la University of Warsaw, Polonia (limba engleză);
- 1 bursă la Jagiellonian University, Cracovia, Polonia (limba engleză).

Preselecţia se va desfăşura în data de 15 aprilie 2016, ora 10:00, în sala 3.2, şi va consta în 2 probe: o probă scrisă şi o probă orală. Pot participa la preselecţie toţi studenţii interesaţi, din cadrul Specializării Drept/Ştiinţe Administrative – Licenţă, cu condiţia ca la momentul selecţiei (şi, ulterior, la momentul plecării în mobilitate) să fie integralişti, iar media generală pe anul/semestrul anterior să fie de minimum 8,00.

Proba scrisă presupune testarea aptitudinilor studenţilor în domeniul limbii franceze/germane/spaniole/italiene/engleze şi a cunoştinţelor teoretice de drept public şi drept privat. Această probă constă în editarea după dictare şi comentarea unui text din domeniul dreptului, în limba străină aleasă.

Proba orală se va desfăşura în limba română şi în limba străină aleasă. Această probă presupune testarea cunoştinţelor teoretice ale studenţilor în domeniul dreptului public (drept constituţional şi instituţii politice, drept administrativ etc.) şi al dreptului privat (drept civil, drept comercial etc.), în funcţie de anul de studiu în care se află.

Înscrierile se vor desfăşura în perioada 22 martie-14 aprilie 2016. Pentru a aplica pentru selecţia ERASMUS+ trebuie să completaţi o Cerere de înscriere, disponibilă atât la secretariatul facultăţii, la Departamentul de Relaţii Internaţionale al Facultaţii (biroul 4.1), cât şi pe pagina web a facultăţii - http://drept.ucv.ro/relatii-internationale.html .
Cererea de înscriere va fi însoţită de:
- O scrisoare de intenţie, redactată în limba străină aleasă;
- CV-ul studentului, redactat în limba străină aleasă;
- Situaţia şcolară a studentului, până la momentul selecţiei (foaia matricolă).

Coordonator Erasmus+,
Lect. univ. dr. Mădălin Ticu

Decan,
Prof. univ. dr. Sevastian Cercel