Facultatea de Drept organizează preselecţie pentru acordarea a trei burse de plasament ERASMUS +, în sem. I şi II an universitar 2016-2017, pentru o durată de 5 luni fiecare, pentru studenții din ciclul de studii de masterat – Master Științe Administrative (anul I), la următoarele universități partenere:
- Université de Besançon, Franţa (limba franceză);
- Université Jean Moulin, Lyon III, Franţa (limba franceză);
- Università di Corsica Pasquale Paoli, Franţa (limba franceză);
- Université de Toulon, Franţa (limba franceză);
- Universität des Saarlandes, Germania (limba germană);
- Universidad Autónoma de Madrid, Spania (limba spaniolă);
- Universidade Da Coruña, Spania (limba spaniolă);
- Università degli studi di Torino, Italia (limba italiană);

Preselecţia se va desfăşura în data de 19 mai 2016, ora 1400, în sala 3.2, şi va consta în 2 probe: o probă scrisă şi o probă orală. Pot participa la preselecţie toţi studenţii interesaţi din cadrul Masteratului de Științe Administrative (anul I), cu condiţia ca la momentul selecţiei (şi, ulterior, la momentul plecării în mobilitate) să fie integralişti, iar media generală pe semestrul anterior să fie de minimum 8,00.

Proba scrisă presupune testarea aptitudinilor studenţilor în domeniul limbii franceze/germane/spaniole/italiene şi a cunoştinţelor teoretice de drept public şi drept privat. Această probă constă în editarea după dictare şi comentarea unui text din domeniul dreptului, în limba străină aleasă.

Proba orală se va desfăşura în limba română şi în limba străină aleasă. Această probă presupune testarea cunoştinţelor teoretice ale studenţilor în domeniul dreptului public (drept constituţional şi instituţii politice, drept administrativ etc.) şi al dreptului privat (drept civil, drept comercial etc.).

Înscrierile se vor desfăşura în perioada 9 – 18 mai 2016. Pentru a aplica pentru selecţia ERASMUS+ trebuie să completaţi o Cerere de înscriere, disponibilă atât la secretariatul facultăţii, la Departamentul de Relaţii Internaţionale al Facultaţii (biroul 4.1), cât şi pe pagina web a facultăţii - http://drept.ucv.ro/relatii-internationale.html .
Cererea de înscriere va fi însoţită de:
- O scrisoare de intenţie, redactată în limba străină aleasă;
- CV-ul studentului, redactat în limba străină aleasă;
- Situaţia şcolară a studentului, până la momentul selecţiei (foaia matricolă).

Coordonator Erasmus+,
Lect. univ. dr. Mădălin Ticu

Decan,
Prof. univ. dr. Sevastian Cercel