Facultatea de Drept organizează preselecţie pentru acordarea a patru burse Erasmus + de plasament (pentru semestrul al II-lea an universitar 2015-2016), pentru doctoranzi, astfel:
- 2 burse la Université de Besançon, Franţa (limba franceză);
- 1 bursă la Université Lille 2, Droit et Santé, Franţa (limba franceză);
- 1 bursă la Universitat des Saarlandes, Germania (limba germană/limba engleză).

Preselecţia se va desfăşura în data de 7 iunie 2016, ora 10:00 în sala 0.2 şi va consta în 2 probe: o probă scrisă şi o probă orală. Pot participa la preselecţie toţi doctoranzii interesaţi, cu condiţia să fie doctoranzi pe locurile bugetare, iar media generală pe anii de studii doctorale să fie de minimum 8.

Proba scrisă presupune testarea aptitudinilor doctoranzilor în domeniul limbii franceze/germane/engleze şi a cunoştinţelor teoretice din domeniul corespunzător programului de doctorat la care este înscris candidatul. Această probă constă în editarea după dictare şi comentarea unui text din domeniul juridic, în limba străină aleasă.

Proba orală se va desfăşura în limba română şi va presupune testarea cunoştinţelor teoretice ale doctoranzilor în domeniul corespunzător programului de doctorat la care este înscris candidatul.

Înscrierile se vor desfăşura în perioada 26 mai – 6 iunie 2016. Pentru a aplica pentru selecţia ERASMUS + trebuie să completaţi o Cerere de înscriere disponibilă atât la secretariatul facultăţii, la Departamentul de Relaţii Internaţionale al Facultăţii (biroul 4.1), cât şi pe pagina web a facultăţii - http://drept.ucv.ro/relatii-internationale.html.
Cererea de înscriere va fi însoţită de:
- O scrisoare de intenţie, redactată în limba străină aleasă;
- CV-ul studentului doctorand, redactat în limba străină aleasă;
- Situaţia şcolară a doctorandului, până la momentul selecţiei (foaia matricolă).

Coordonator Erasmus +,
Lect.univ.dr. Mădălin-Savu Ticu

Decan,
Prof.univ.dr. Sevastian Cercel