Facultatea de Drept organizează preselecţie pentru acordarea a patru burse Erasmus+ de plasament (pentru semestrul al II-lea an universitar 2017-2018), pentru doctoranzi, în cadrul următoarelor universități partenere:
- Université de Bourgogne, Dijon, Franţa (limba franceză);
- Université de Besançon, Franţa (limba franceză);
- Universita di Corsica Pasquale Paoli, Franţa (limba franceză);
- Université de Toulon, Franţa (limba franceză);
- Université Lille 2, Droit et Santé, Franţa (limba franceză);
- Universitat des Saarlandes, Germania (limba germană);
- Istanbul Gedik University (limba engleza).

Preselecţia se va desfăşura în data de 14 decembrie 2017, ora 1000 în sala 0.2 şi va consta în 2 probe: o probă scrisă şi o probă orală. Pot participa la preselecţie toţi doctoranzii interesaţi, cu condiţia să fie doctoranzi pe locurile bugetare, iar media generală pe anii de studii doctorale/pe anii de studii masterale să fie de minimum 8.

Detalii ..

Cerere preselecție