ASOCIAŢIA LEX ERASMUS a luat fiinţă în 2008, la sugestia domnului Decan Dan Claudiu Dănişor – Preşedinte de onoare.
 Ideea asociaţiei s-a născut în momentul în care am realizat prestigiul pe care l-a acumulat plecarea studenţilor din România la studii în străinătate şi experienţa acumulată în acest fel de toţi cei care au făcut parte dintr-un astfel de program. Am fost de acord că nivelul de informaţii acumulat de toţi studenţii care au fost plecaţi în străinătate în cadrul programelor Erasmus-Socrates a rămas neexploatat datorită inexistenţei unei reale interacţiuni între aceştia.
Noi vrem să îi învăţăm pe colegii noştri să profite fără reţineri de orice şansă de acest fel care le poate lărgi orizontul şi gândirea. În acest scop vrem să iniţiem acţiuni de informare privind oportunităţile burselor în străinătate, a cercetării şi informării şi pe cât posibil să le oferim şi un ajutor concret în a profita de aceste şanse. De asemenea, asociaţia noastră se adresează tuturor studenţilor facultăţii de drept ce vor să aprofundeze o materie sau să se pregătească în mod suplimentar faţă de cursurile tradiţionale.

OBIECTIVE

ASOCIAŢIA LEX ERASMUS şi-a propus să îndeplinească următoarele obiective: 
1. crearea unei evidenţe a celor ce au beneficiat de programe de studiu în străinătate şi a unui cadru de întâlnire a acestora; 
2. oferirea de informaţii şi ajutor practic tuturor studenţilor privind accesarea unor astfel de oportunităţi;
3. construirea şi consolidarea de relaţii cu alţi studenţi din domeniul ştiinţelor juridice din ţările europene şi nu numai;
4. aprofundarea studiului ştiinţelor juridice prin înfiinţarea de cercuri de studiu la diferite materii;
5. creşterea competitivităţii prin organizarea de concursuri pe teme juridice;
6. sporirea înţelegerii funcţionării sistemului juridic românesc prin asistarea la procese, organizarea de cursuri privind anumite profesii juridice ţinute chiar de persoane ce profesează în respectivul domeniu;
7. întreprinderea oricăror acţiuni ce pot determina studenţii să îşi lărgească orizonturile, să investească în ei şi în potenţialul lor, să rişte pentru a-şi sporii şansele de a-şi forma o carieră după terminarea facultăţii prin participarea la diferite activităţi de formare şi dezvoltare a unei gândiri juridice.

PROIECTE

ASOCIAŢIA LEX ERASMUS, pentru a îşi îndeplini obiectivele propuse şi pentru a aduce o schimbare în desfăşurarea activităţii academice în domeniul ştiinţelor juridice, am încercat găsirea unor idei de proiecte:
1. tipărirea de broşuri de informare privind viaţa de student Erasmus şi beneficiile aduse de această experienţă;
2. atragerea de fonduri pentru a oferi un sprijin material celor ce pleacă prin intermediul acestor burse sau pe baza altor parteneriate în străinătate (plata drumului, oferirea de indemnizaţii suplimentare celor cu condiţii materiale neîndestulătoare);
3. atragerea de noi parteneriate cu facultăţile din străinătate privind burse sau proiecte;
4. înfiinţarea de cercuri la diferite materii, în special cele importante privind admiterea la INM;
5. organizarea de concursuri cu premii pe teme juridice;
6. tipărirea unei reviste cu eseuri ale studenţilor;
7. atragerea de sponsorizări din cedarea procentului de 2% din impozitul pe venit pentru asociaţii non profit;
8. atragerea de fonduri europene. 

CONTACT :

asociatia_lex_erasmus[at]yahoo[.]com

MONA MIHALACHE  – PREŞEDINTE                                                                    GEORGE GÎRLEŞTEANU - PREŞEDINTE PERMANENT
 0726922227    mihalache_mona[at]yahoo[.]com                                                                                    0721400650   girlesteanugeorge[at]yahoo[.]com

LAVINIA BRĂCĂCESCU - RESURSE UMANE           TEODORA VASILICHE - CENZOR                      ANDREEA COSAC - SECRETAR
 0727356013    yval_007_fil[at]yahoo[.]com                        0745524428   theo_doraa[at]yahoo[.]com           0728122353  arcenciel_1009[at]yahoo[.]com