Semestru al-II-lea

Se prelungește perioada de primire a dosarelor pentru burse sociale până la data de 15.03.2019, ora 12:00. (Afişat azi, 11.03.2019)

Program depunere dosare bursa sociala

1. Anunt burse sociale si burse pentru ajutor social ocazional

4. Cerere tip bursa sociala

5. Anexa 4 - Lista documentelor depuse pentru bursa sociala/bursa sociala ocazionala

 


Semestrul I

1. Anunt burse de performanta

2. Anexa 2 burse performanta

3. Anunt burse sociale si ocazionale

4. Cerere bursa sociala

5. Declaratie de venituri

6. Declaratie pe propria raspundere

 

- Dosarele pentru acordarea bursei sociale/bursa de ajutor ocazional se depun la facultate până la data de 30 octombrie a.c.

- Dosarele pentru acordarea bursei de performanță se depun la secretariat Prorectorat, camera 430, până la data de 7 noiembrie a.c., după ce în prealabil au obținut de la facultate avizul decanatului pe cererea studentului și semnătura si stampila pe extrasul situatiei scolare.