La data de 19 mai 2016 în sala 02 a Facultăţii de Drept s-au desfăşurat lucrările Cercului Ştiinţific Studenţesc de Ştiinţe Administrative. Cu acest prilej, membrii cercului au prezentat auditoriului lucrările lor ştiinţifice. La finalul lucrărilor membrii cercului au ilustrat cunoştinţele aprofundate în cadrul cercului, cunoştinţe referitoare la procedura contenciosului administrativ, prin simularea unui proces având ca obiect cerere de suspendare a executării şi anualre a unui act administrativ, etapele fond şi recurs.
În prag de sesiune, mebrii cercului şi coordonatoarea lui urează tuturor studenţilor “Succes în sesiune” şi o frumoasă vacanţă de vară!

Conf. univ.dr. Alina Livia Nicu.


Membrii Cercului Ştiinţific Studenţesc de Ştiinţe Administrative sunt invitaţi luni, 25 aprilie 2015, la ora 16, în Sala 3.5 a Facultăţii de Drept, la şedinţa Cercului.

Sunt invitaţi să participe şi toţi studenţii interesaţi de tema

”ÎNCETAREA RAPORTULUI DE SERVICIU AL FUNCȚIONARULUI PUBLIC. STUDIU DE CAZ ”.

Coordonator al Cercului Ştiinţific Studenţesc de Ştiinţe Administrative

Conf. univ.dr. Alina Livia Nicu


 

Studentul Marius-Alexandru Văleanu din anul III al Facultăţii de Drept, Specializarea Drept, a obţinut Premiul I la Secţiunea Ştiinţe sociale, drept şi administraţie publică din cadrul celei de a XXI-a Sesiuni de comunicări a cercurilor ştiinţifice studenţeşti cu participare internaţională SECOSAFT 2016, Sibiu 14-16 aprilie 2016, organizată de Academia Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu” din Sibiu.


Membrii Cercului Ştiinţific Studenţesc de Ştiinţe Administrative s-au reunit în data de 7 decembrie 2015. Cu acest prilej au fost discutate planurile de idei ale temelor de cercetare, aspecte referitoare la forma de prezentare a lucrărilor pentru publicare, modalităţile de prezentare a lucrărilor în cadrul Sesiunii naţionale de comunicări ştiinţifice din anul 2016.
S-a analizat perspectiva participării la sesiuni de comunicări ştiinţifice studenţeşti în alte centre universitare.

Cu prilejul sărbătorilor de iarnă transmitem corpului didactic, personalului didactic-auxiliar, tuturor studenţilor şi tuturor colaboratorilor din alte centre universitare un sincer “La mulţi ani!” .

Coordonator al Cercului Ştiinţific Studenţesc de Ştiinţe Administrative

Conferenţiar universitar doctor Alina Livia Nicu"


"Membrii Cercului Ştiinţific Studenţesc de Ştiinţe Administrative sunt invitaţi luni, 7 decembrie 2015, la ora 12, în Sala 01 a Facultăţii de Drept, la şedinţa Cercului.
Sunt invitaţi să participe şi toţi studenţii interesaţi să cunoască mai multe detalii despre activitatea cercului sau să intervină în cadrul dezbaterilor.

Coordonator al Cercului Ştiinţific Studenţesc de Ştiinţe Administrative

Conf. univ.dr. Alina Livia Nicu"

 "Membrii Cercului Ştiinţific Studenţesc de Ştiinţe Administrative sunt invitaţi luni, 9 noiembrie 2015, la ora 12, în Sala 02 a Facultăţii de Drept, la şedinţa Cercului.
Fiecare membru va prezenta cu acest prilej titlul temei pe care o propune pentru dezbatere.
Sunt invitaţi să participe şi toţi studenţii interesaţi să cunoască mai multe detalii despre activitatea cercului.
Coordonator al Cercului Ştiinţific Studenţesc de Ştiinţe Administrative
Conf. univ.dr. Alina Livia Nicu"