Vineri, 24 mai 2019, în sala 1.4 a Facultății de Drept s-a desfășurat Sesiunea de comunicări științifice studențești a membrilor Cercului Științific Studențesc de Științe Administrative. Lucrările prezentate au fost:

1. ”Principiul egalității - fundament al statului de drept”, autoare Frusia Andreea;
2. ”Principiul consultării cetățenilor în problemele de interes general”,autoare Neacșu Alexandra;
3. ”Funcțiile administrației publice”, autoare Țecu Leticia;
4. ”Principii care guvernează administrația publică”, autor Florea Ionuț;
5. ”Metoda în Știința administrației”, autor Barbu Cristian;
6.”Controlul mijloc de creștere a calității administrației publice”, autor Ntemos Ianis;
7. ”Rolul controlului administrativ”, autoare Chițoiu Emilia;
8. ” Mijloacele financiare ale administrației publice”, autor Moanță Alexandru;
9. ”Politica de personal - preocupare pentru conservarea resursei umane din administrația publică”, autoare Gămulescu Andreea;
10. ”Funcțiile controlului administrativ”, autoare Geapana Mădălina;
11. ”Efectele deciziei administrative”, autoare Coconu Cristina;
12. ”Elaborarea deciziei administrative”, autoare Dincă Daniela;
13. ”Relația între Știința administrației și Știința Drept administrativ”,autoare Pascari Viorelia;
14. ”Funcția administrației publice de achiziții de bunuri și servicii”, autor Mirescu Ștefăniță;
15. ”Media și administrația publică”, autoare Micu Adriana Marinela;
16. ”Tipuri de control administrativ și determinarea naturală a existenței lor” , autoare Lungu Adriana Sorina;
17. ”Transparența procesului decizional în adminiustrația publică”, autoare Borănescu Elena Loredana;
18. ”Politica de personal”, autoare Gherghe Alina.
Urăm succes tuturor studenților în sesiune!
Conf. univ. dr. Alina Livia Nicu


FACULTATEA DE DREPT
CERCUL STIINŢIFIC STUDENŢESC DE ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE

MARŢI, 27 NOIEMBRIE 2018, LA ORA 10:00 LA SALA 02 PARTER S-A DESFĂŞURAT ÎNTRUNIREA MEMBRILOR CERCULUI ŞTIINŢIFIC STUDENŢESC DE ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE.
TEME:
1. ROLUL, MISIUNEA ŞI IMPORTANŢA SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENŢA PERSOANELOR
Invitat : domnul Comisar şef de poliţie Stănică Marin, Director executiv al DIRECŢIEI PUBLICE COMUNITARE DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR DOLJ

2. ROLUL, MISIUNEA ŞI IMPORTANŢA AVOCATULUI POPORULUI
Invitată: doamna Emandi Simona, consilier coordonator al Biroului Teritorial Craiova al Avocatului Poporului.

Moderator: Conferenţiar universitar doctor Nicu Alina Livia


FACULTATEA DE DREPT
CERCUL ȘTIINŢIFIC STUDENŢESC DE ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE

MARŢI, 27 NOIEMBRIE 2018, LA ORA 10:00 LA SALA 02 PARTER SE VA DESFĂŞURA ÎNTRUNIREA MEMBRILOR CERCULUI ŞTIINŢIFIC STUDENŢESC DE ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE.
TEME:
1. ROLUL, MISIUNEA ŞI IMPORTANŢA SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENŢA PERSOANELOR
Invitat : domnul Comisar şef de poliţie Stănică Marin, Director executiv al DIRECŢIEI PUBLICE COMUNITARE DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR DOLJ

2. ROLUL, MISIUNEA ŞI IMPORTANŢA AVOCATULUI POPORULUI
Invitată: doamna Emandi Simona, consilier coordonator al Biroului Teritorial Craiova al Avocatului Poporului.

Moderator: Conferenţiar universitar doctor Nicu Alina Livia.