Cercul Științific Studențesc de Științe Administrative-Drobeta Turnu Severin
Cercul Științific Studențesc de Științe Administrative-Craiova
– 27 aprilie 2021-

În data de 27 aprilie 2021, începând cu ora 16,00 a avut loc reuniunea comună, on-line, a studenților de la Facultatea de Drept, specializarea Administrație publică-Drobeta Turnu Severin, membri ai ”Cercului Științific Studențesc de Științe Administrative-Drobeta Turnu Severin”, coordonat de doamna prof. univ. dr. Nicu Alina Livia și a studenților de la Facultatea de Drept, specializarea Administrație publică-Craiova, membri ai ”Cercului Științific Studențesc de Științe Administrative”, coordonat de doamna prof. univ. dr. Nicu Alina Livia.

Au participat un număr 31 studenți, unii studenți având calitatea de membri ai celor două cercuri, iar ceilalți studenți au fost invitați de colegii lor.

Manifestarea științifica a avut tema: „Regimul administrativ al serviciului public”, temă prezentată de conf. univ. dr. Dan Constantin Mâță - Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Această manifestare științifică a constituit un moment de referință în procesul de dezvoltare instituțională și de creștere a calității învățământului superior în Facultatea de Drept a Universității din Craiova.

Responsabil cu activitatea didactică
a Facultății de Drept
în cadrul Centrului Universitar Drobeta Turnu-Severin
prof. univ. dr. Ștefan Scurtu


 

FACULATEA DE DREPT
ORGANIZEAZĂ WORKSHOP-UL CU TEMA
Regimul administrativ al serviciului public

ÎN DATA DE 27 APRILIE 2021, ORA 16.

Keynote speaker:

Conf. dr. Dan Constantin MÂȚĂ - Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Prof. univ. dr. Alina Livia Nicu - Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova

Participă: studenţii membrii ai Cercului Științific Studențesc de Științe Administrative - Drobeta Turnu Severin, studenți membrii ai Cercului Științific Studențesc de Științe Administrative – Craiova, studenţi și profesori invitaţi.


 

Deschiderea activităţii Cercului Științific Studențesc de Științe Administrative şi Cercului Științific Studențesc de Științe Administrative - Drobeta Turnu Severin

An universitar 2020-2021

 

Marţi, 24 noiembrie 2020, începând cu ora 17,00 s-a desfăşurat prima reuniune a studenţilor cercetători în domeniul ştiinţelor administrative din Facultatea de Drept. La reuniunea on-line au participat membrii Cercului Științific Studențesc de Științe Administrative - Drobeta Turnu Severin, ai Cercului Științific Studențesc de Științe Administrative şi studenţi invitaţi.

Invitatul nostru, domnul Bobocică Ciprian, Şef Birou în cadrul Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Dolj, sub titlul "Administraţia publică şi evidenţa persoanelor", a prezentat evoluţia reglementărilor privind activitatea de evidenţă a persoanelor în România, aspecte privind organizarea şi funcţionarea serviciului de evidenţă a persoanelor, evoluţia actelor de identitate în ţara noastră şi tipurile de acte de identitate utilizate în prezent.

La activitate a participat şi domnul prof.univ.dr. Ştefan Scurtu, responsabil cu activitatea didactică a Facultăţii de Drept în cadrul Centrului Universitar Drobeta Turnu-Severin, coorganizator al manifestării ştiinţifice.

Prof.univ.dr. Alina Livia Nicu.


 

 

 

"Marţi, 24 noiembrie 2020, ora 17, vor avea loc lucrările Cercului Ştiinţific Studenţesc de Ştiinţe Administrative. Tema va fi : "Administraţia publică şi evidenţa persoanelor". Invitat: domnul Bobocică Ciprian, Şef Birou în cadrul DIRECŢIEI PUBLICE COMUNITARE DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR DOLJ. Datele pentru conectare pe Zoom vor fi comunicate participanţilor în ziua 24 noiembrie 2020.

Coordonator cerc,

Prof. univ. dr. Nicu Alina-Livia"