Cercul Științific Studențesc de Științe Administrative-Craiova
Cercul Științific Studențesc de Științe Administrative-Drobeta Turnu Severin
20 mai 2022

În data de 20 mai 2022, începând cu ora 11,00 a avut loc ședința comună a ”Cercului Ştiinţific Studenţesc de Ştiinţe Administrative-Drobeta Turnu Severin” și a ”Cercului Ştiinţific Studenţesc de Ştiinţe Administrative-Craiova”, ambele cercuri științifice fiind coordonate de doamna prof.univ.dr. Nicu Alina Livia.

Au participat mulți studenți, unii având calitatea de membri ai celor două cercuri științifice, iar ceilalți studenți au fost invitați de colegii lor. De asemenea, au participat cadre didactice invitate.
1. Prof. univ. dr. habillitat LUCIA CĂTANĂ, Universitatea ”Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș - Facultatea de Drept, a prezentat tema „Actualități și perspective privind actul administrativ electronic”.
2. Drd. Cojocariu Lăcrămioara, Universitatea ”Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș - Facultatea de Drept, a prezentat tema „Aspecte jurisprudențiale privind actul administrativ”.
3. Prof. univ. dr. habilitat Nicu Alina-Livia, Universitatea din Craiova -Facultatea de Drept, a prezentat tema „Transparența decizională și informatizarea administrației publice”.
Manifestarea ştiinţifică a constituit un moment de referinţă în procesul de dezvoltare instituţională şi de creştere a calităţii învăţământului superior în Universitatea din Craiova, respectiv în Centrul Universitar Drobeta Turnu Severin.

Responsabil cu activitatea didactică
a Facultăţii de Drept
în cadrul Centrului Universitar Drobeta Turnu-Severin
prof.univ.dr. Ştefan Scurtu

Iată câteva print screen-uri din timpul lucrărilor Cercurilor Științifice Studențești de Științe Administrative ale studenților Facultății de Drept a Universității din Craiova:

 

Cercul Științific Studențesc de Științe Administrative-Craiova
Cercul Științific Studențesc de Științe Administrative-Drobeta Turnu Severin
18 mai 2022

În data de 18 mai 2022 , începând cu ora 12,00 a avut loc ședința comună a ”Cercului Ştiinţific Studenţesc de Ştiinţe Administrative-Drobeta Turnu Severin” și a ”Cercului Ştiinţific Studenţesc de Ştiinţe Administrative-Craiova”, ambele cercuri științifice fiind coordonate de doamna prof.univ.dr. Nicu Alina Livia.
Au participat mulți studenți, unii având calitatea de membri ai celor două cercuri științifice, iar ceilalți studenți au fost invitați de colegii lor. De asemenea, au participat cadre didactice invitate.
Conf. univ. dr. Mihaela Victorița Cărăușan - Prodecan al Facultăţii de Administraţie Publică, Şcoala Naţională de Ştiinţe Politice şi Administrative din Bucureşti, a prezentat tema „Dihotomia politică-administrație”.

Manifestarea ştiinţifică a constituit un moment de referinţă în procesul de dezvoltare instituţională şi de creştere a calităţii învăţământului superior în Universitatea din Craiova, respectiv în Centrul Universitar Drobeta Turnu Severin.

Responsabil cu activitatea didactică
a Facultăţii de Drept
în cadrul Centrului Universitar Drobeta Turnu-Severin
prof.univ.dr. Ştefan Scurtu

Iată câteva print screen-uri din timpul lucrărilor Cercurilor Științifice Studențești de Științe Administrative ale studenților Facultății de Drept a Universității din Craiova:

 

FACULATEA DE DREPT

ORGANIZEAZĂ WOKSHOP-UL CU TEMA

Actualități și perspective privind actul administrativ electronic

în data de 20 mai 2022, începând cu ora 11.

Keynote speaker:

1. Prof. univ. dr. habillitat LUCIA CĂTANĂ, Universitatea ”Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș - Facultatea de Drept, cu tema „Actualități și perspective privind actul administrativ electronic”;

2. Drd. Cojocariu Lăcrămioara, Universitatea ”Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș - Facultatea de Drept, cu tema „Aspecte jurisprudențiale privind actul administrativ”;

3. Prof. univ. dr. habilitat Nicu Alina-Livia, Universitatea din Craiova -Facultatea de Drept, cu tema „Transparența decizională și informatizarea administrației publice”.

Participă studenţii membrii ai Cercului Științific Studențesc de Științe Administrative-Drobeta Turnu Severin, membrii ai Cercului Științific Studențesc de Științe Administrative – Craiova şi studenţi invitaţi.


 

  

FACULATEA DE DREPT
ORGANIZEAZĂ WOKSHOP-UL CU TEMA

Dihotomia politică-administrație

 în data de 18 mai 2022, începând cu ora 12.

Keynote speaker:

Conf. univ. dr. Mihaela Victorița Cărăușan - Prodecan al Facultăţii de Administraţie Publică, Şcoala Naţională de Ştiinţe Politice şi Administrative din Bucureşti, cu tema „Dihotomia politică-administrație

 Participă studenţii membrii ai Cercului Științific Studențesc de Științe Administrative-Drobeta Turnu Severin, membrii ai Cercului Științific Studențesc de Științe Administrative – Craiova şi studenţi invitaţi.Cercul Științific Studențesc de Științe Administrative-Craiova
Cercul Științific Studențesc de Științe Administrative-Drobeta Turnu Severin
08 decembrie 2021

În data de 08 decembrie 2021, începând cu ora 14,00 a avut loc ședința comună a ”Cercului Ştiinţific Studenţesc de Ştiinţe Administrative-Drobeta Turnu Severin” și a ”Cercului Ştiinţific Studenţesc de Ştiinţe Administrative-Craiova”, ambele cercuri științifice fiind coordonate de doamna prof.univ.dr. Nicu Alina Livia.
Au participat mulți studenți (27), unii având calitatea de membri ai celor două cercuri științifice, iar ceilalți studenți au fost invitați de colegii lor. De asemenea, au participat cadre didactice invitate.
Conf. univ. dr. Mihaela Victorița Cărăușan - Prodecan al Facultăţii de Administraţie Publică, Şcoala Naţională de Ştiinţe Politice şi Administrative din Bucureşti, a prezentat tema „Organizaţia exponenţială şi holocraţia”

Manifestarea ştiinţifică a constituit un moment de referinţă în procesul de dezvoltare instituţională şi de creştere a calităţii învăţământului superior în Universitatea din Craiova, respectiv în Centrul Universitar Drobeta Turnu Severin.

Responsabil cu activitatea didactică
a Facultăţii de Drept
în cadrul Centrului Universitar Drobeta Turnu-Severin
prof.univ.dr. Ştefan Scurtu

Iată câteva print screen-uri din timpul lucrărilor Cercurilor Științifice Studențești de Științe Administrative ale studenților Facultății de Drept a Universității din Craiova:

 


Cercul Științific Studențesc de Științe Administrative-Craiova
Cercul Științific Studențesc de Științe Administrative-Drobeta Turnu Severin
03 decembrie 2021

În data de 03 decembrie 2021, începând cu ora 16,00 a avut loc ședința comună a ”Cercului Ştiinţific Studenţesc de Ştiinţe Administrative-Drobeta Turnu Severin” și a ”Cercului Ştiinţific Studenţesc de Ştiinţe Administrative-Craiova”, ambele cercuri științifice fiind coordonate de doamna prof.univ.dr. Nicu Alina Livia.
Au participat mulți studenți (35), unii având calitatea de membri ai celor două cercuri științifice, iar ceilalți studenți au fost invitați de colegii lor. De asemenea, au participat cadre didactice invitate.
Tema generală a dezbateriilor a fost „Buna administrare – parte componentă a scopului social”.
Prof. univ. dr. abilitat VASILICA NEGRUŢ - Facultatea de Drept, Universitatea  „DUNĂREA DE JOS” din Galaţi a prezentat tema „Buna administrare - obiectiv prioritar într-o societate democratică”.
Judecător drd. CONSTANTIN CLAUDIU ULARIU – judecător în cadrul Tribunalului Bucureşti a prezentat tema „Limitele controlului judecătoresc asupra excesului de putere. Jurisprudenţă”.
Prof. univ. dr. Alina Livia Nicu - Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova a prezentat tema „Aspecte actuale privind participarea cetăţeanului la definirea scopului social”.
Manifestarea ştiinţifică a constituit un moment de referinţă în procesul de dezvoltare instituţională şi de creştere a calităţii învăţământului superior în Universitatea din Craiova, respectiv în Centrul Universitar Drobeta Turnu Severin.

Responsabil cu activitatea didactică
a Facultăţii de Drept
în cadrul Centrului Universitar Drobeta Turnu-Severin
prof.univ.dr. Ştefan Scurtu

Iată câteva print screen-uri din timpul lucrărilor Cercurilor Științifice Studențești de Științe Administrative ale studenților Facultății de Drept a Universității din Craiova:


 

 

FACULATEA DE DREPT

ORGANIZEAZĂ WOKSHOP-UL CU TEMA

Dreptul bugetar şi administraţia publică

ÎN DATA DE 17 NOIEMBRIE 2021, ORA 14.

Keynote speaker:

Conf. univ. dr. abilitat IOAN LAZĂR - Facultatea de Drept, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, afiliat la Şcoala Doctorală a Universităţii „Nicolae Titulescu” din Bucureşti, cu tema „Importanţa dreptului bugetar pentru cariera funcţionarului public

Prof. univ. dr. ALINA LIVIA NICU - Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova cu tema „Implicaţiile dreptului bugetar asupra calităţii administraţiei publice”.

Participă studenţi membri ai Cercului Științific Studențesc de Științe Administrative-Drobeta Turnu Severin, studenţi membri ai Cercului Științific Studențesc de Științe Administrative – Craiova, cadre didactice şi studenţi invitaţi.


FACULATEA DE DREPT

ORGANIZEAZĂ WOKSHOP-UL CU TEMA

Buna administrare – parte componentă a scopului social

ÎN DATA DE 3 DECEMBRIE 2021, ORA 16.

Keynote speaker:
Prof. univ. dr. abilitat VASILICA NEGRUŢ - Facultatea de Drept, Universitatea „DUNĂREA DE JOS” din Galaţi cu tema „Buna administrare - obiectiv prioritar într-o societate democratică

Judecător drd. CONSTANTIN CLAUDIU ULARIU – judecător în cadrul Tribunalului Bucureşti cu tema „Limitele controlului judecătoresc asupra excesului de putere. Jurisprudenţă

Prof. univ. dr. Alina Livia Nicu - Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova cu tema „Aspecte actuale privind participarea cetăţeanului la definirea scopului social”

Participă studenţi membri ai Cercului Științific Studențesc de Științe Administrative-Drobeta Turnu Severin, studenţi membri ai Cercului Științific Studențesc de Științe Administrative – Craiova, cadre didactice şi studenţi invitaţi.


FACULATEA DE DREPT
ORGANIZEAZĂ WOKSHOP-UL CU TEMA

Organizaţia exponenţială şi holocraţia

ÎN DATA DE 8 DECEMBRIE 2021, ORA 14.

Keynote speaker:

Conf. univ. dr. Mihaela Victorița Cărăușan - Prodecan al Facultăţii de Administraţie Publică, Şcoala Naţională de Ştiinţe Politice şi Administrative din Bucureşti, cu tema „Organizaţia exponenţială şi holocraţia

Participă studenţi membri ai Cercului Științific Studențesc de Științe Administrative-Drobeta Turnu Severin, studenţi membri ai Cercului Științific Studențesc de Științe Administrative – Craiova, cadre didactice şi studenţi invitaţi.


Cercul Științific Studențesc de Științe Administrative-Craiova
Cercul Științific Studențesc de Științe Administrative-Drobeta Turnu Severin
17 noiembrie 2021

În data de 17 noiembrie 2021, începând cu ora 14:00 a avut loc ședința comună a ”Cercului Ştiinţific Studenţesc de Ştiinţe Administrative-Drobeta Turnu Severin” și a ”Cercului Ştiinţific Studenţesc de Ştiinţe Administrative-Craiova”, ambele cercuri științifice fiind coordonate de doamna prof.univ.dr. Nicu Alina Livia.

Au participat un număr foarte mare de studenți (68), unii având calitatea de membri ai celor două cercuri științifice, iar ceilalți studenți au fost invitați de colegii lor. De asemenea, au participat cadre didactice invitate.

Tema generală a dezbateriilor a fost „Dreptul bugetar şi administraţia publică”. 

Conf. univ. dr. abilitat IOAN  LAZĂR - Facultatea de Drept, Universitatea  „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, afiliat la Şcoala Doctorală a Universităţii „Nicolae Titulescu” din Bucureşti, a prezentat tema „Importanţa dreptului bugetar pentru cariera funcţionarului public”. 

Prof. univ. dr. ALINA LIVIA NICU - Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova a prezentat tema „Implicaţiile dreptului bugetar asupra calităţii administraţiei publice”. 
Manifestarea ştiinţifică a constituit un moment de referinţă în procesul de dezvoltare instituţională şi de creştere a calităţii învăţământului superior în Universitatea din Craiova, respectiv în Centrul Universitar Drobeta Turnu Severin.

Responsabil cu activitatea didactică
a Facultăţii de Drept
în cadrul Centrului Universitar Drobeta Turnu-Severin
prof.univ.dr. Ştefan Scurtu

Iată câteva print screen-uri din timpul lucrărilor Cercurilor Științifice Studențești de Științe Administrative ale studenților Facultății de Drept a Universității din Craiova: