ISTORIC CERC

LUCRĂRI PREMIATE LA NIVEL NAŢIONAL

ACTIVITATE - ANUL UNIVERSITAR 2014-2015

 „Ştiinţele administrative – fundament al culturii juridice"
Craiova, 19 martie 2015

La ceas aniversar, când Universitatea din Craiova sărbătoreşte împlinirea a 25 de ani de învăţământ juridic superior la Craiova, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale din cadrul Universităţii din Craiova a găzduit, la data de 19 martie 2015 Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti cu tema „Ştiinţele administrative – fundament al culturii juridice".
Lucrările s-au desfăşurat pe trei secţiuni: Ştiinţa administraţiei, Administraţie publică şi Contencios administrativ şi fiscal.
Alături de studenţii craioveni, la sesiunea de comunicări au participat studenţi din centrele universitare: Bucureşti, Iaşi, Galaţi şi Oradea.
Din Comitetul ştiinţific al manifestării ştiinţifice au făcut parte:
1. prof. Univ. Dr. Iulian Nedelcu, Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale;
2. prof. Univ. Dr. Mihaela Onofrei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Director al Departamentului Finanţe, Monedă şi Administraţie Publică din cadrul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor;
3. prof. Univ. Dr. Negruţ Vasilica, Universitatea „Danubius" din Galaţi, Decan al Facultăţii de Drept;
4. prof. Univ. Dr. Elena-Ana Iancu, Universitatea „Agora" din Oradea, Director al Departamentului de Ştiinţe Sociale din cadrul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Economice;
5. conf. univ. Dr. Diana-Camelia Iancu, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti, Decan al Facultăţii de Administraţie Publică;
6. conf. univ. Dr. Oprea Florin, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor;
7. conf. univ. Dr. Alina Livia Nicu, Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, Coordonatoare a Cercului Ştiinţific Studenţesc de Ştiinţe Administrative.

Lucrările premiate au fost:

1. La Secţiunea «Ştiinţa administraţiei»:
-Premiul I, Dîrdală Monica, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, pentru lucrarea Analiza structurii şi dinamicii resurselor financiare publice din bugetul consolidat al României în contextul crizei;
Coordonator ştiinţific al lucrării: prof. Univ. Dr. Onofrei Mihaela.
- Premiul II, Baciu Andreea Aritina, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, pentru lucrarea Studiu privind cheltuielile publice în România în perioada 2008-2012;
Coordonator ştiinţific al lucrării: prof. Univ. Dr. Onofrei Mihaela.
-Premiul III, Solomon Roxana, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, pentru lucrarea Studiu comparativ privind deficitul bugetar în state ale Uniunii Europene;
Coordonator ştiinţific al lucrării: conferenţiar universitar doctor Oprea Florin.
-Menţiune, Maxim Alexandra Ionela, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, pentru lucrarea Decizia administrativă în contextul strategiei de planificare regională.
Coordonator ştiinţific al lucrării: prof. Univ. Dr. Onofrei Mihaela.
-Menţiune, Onofrei Scripnic Victoria, Facultatea de Drept, Universitatea „Danubius" din Galaţi, pentru lucrarea Instrumente de aplicare a politicilor de mediu.
Coordonator ştiinţific al lucrării: prof. Univ. Dr. Negruţ Vasilica.

2. La Secţiunea «Administraţie publică»:
- Premiul I, Ion-Lucian Răcilă, Anul II, Specializarea Drept, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, Universitatea din Craiova, pentru lucrarea Actul administrativ şi condiţiile de promovare a acţiunii în contenciosul administrativ;
Coordonator ştiinţific al lucrării: conf. univ. Dr. Alina Livia Nicu.
- Premiul II, Peca Ancuţa Mirabela, Anul II Specializarea Drept, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, Universitatea din Craiova, pentru lucrarea Reglementarea regimului juridic al proprietăţii publice în Noul Cod Civil;
Coordonator ştiinţific al lucrării: conf. univ. Dr. Alina Livia Nicu.
- Premiul III, Onciu Tudor Andrei, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti, Facultatea de Administraţie Publică, pentru lucrarea Analiza unei politici publice de sănătate a Marii Britanii;
Coordonator ştiinţific al lucrării: conf. univ. Dr. Diana-Camelia Iancu.
- Premiul III, Poraicu Mădălina-Irina, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, pentru lucrarea Rolul parteneriatului public-privat în dezvoltarea locală;
Coordonator ştiinţific al lucrării: conf. univ. Dr. Oprea Florin.
- Menţiune, Jucu–Chiriţescu Anda Isabela, Anul II, Administraţie publică, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, Universitatea din Craiova, pentru lucrarea Necesitatea reglementării în Codul Administrativ a noțiunii de act administrativ şi a condiţiilor de valabilitate.
Coordonator ştiinţific al lucrării: conf. univ. Dr. Alina Livia Nicu.

3. La Secţiunea «Contencios administrativ şi fiscal»:
- Premiul I, Ţurlea Andreea-Ionela, Anul II, Administraţie publică, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, Universitatea din Craiova, pentru lucrarea Executarea hotărârilor judecătoreşti în contenciosul administrativ;
Coordonator ştiinţific al lucrării: conf. univ. Dr. Alina Livia Nicu.
- Premiul II, Popa Alexandra Elena, Anul II, Administraţie publică, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, Universitatea din Craiova, pentru lucrarea Căile de atac în procedura contenciosului administrativ;
Coordonator ştiinţific al lucrării: conf. univ. Dr. Alina Livia Nicu.
- Premiul II, Micu Maria-Andreea, Anul II, Administraţie publică, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, Universitatea din Craiova, pentru lucrarea Procedura prealabilă în contenciosul administrativ;
Coordonator ştiinţific al lucrării: conf. univ. Dr. Alina Livia Nicu.
- Premiul III, Săcuianu Mihaela-Alexandra, Anul II, Specializarea Drept, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, Universitatea din Craiova, pentru lucrarea Excepţia de nelegalitate în contenciosul administrativ românesc;
Coordonator ştiinţific al lucrării: conf. univ. Dr. Alina Livia Nicu.
- Menţiune, Popescu Valerica Madalina, Anul II, Administraţie publică, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, Universitatea din Craiova, pentru lucrarea Excepţia prematurităţii în contenciosul administrativ.
Coordonator ştiinţific al lucrării: conf. univ. Dr. Alina Livia Nicu.
S-a acordat Premiul special pentru originalitatea abordării temei studenţilor Şerfezeu Nicolae şi Popa Anamaria Georgeta, Universitatea Agora din municipiul Oradea, pentru lucrarea, Importanţa urmelor papilare în procesul de identificare criminalistică.
Coordonator ştiinţific: prof. Univ. Dr. Elena-Ana Iancu.
Studenţii membrii ai Cerului Ştiinţific Studenţesc de Ştiinţe Administrative şi-au dorit ca prin rezultatele obţinute la această manifestare ştiinţifică să mulţumească întregului corp profesoral pentru eforturile depuse în demersul de a deveni profesionişti de elită. Ei dedică cele opt premii obţinute Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale spunându-i: La mulţi ani!

Conf. univ. Dr. Alina Livia Nicu.
Coordonator al Cercului Ştiinţific Studenţesc de Ştiinţe Administrative

19 martie 2015 - anunţ sesiune de comunicări

TABEL cu membrii Cercului Ştiinţific Studenţesc de Ştiinţe Administrative - An universitar 2014-2015

ŞEDINŢA CERCULUI ŞTIINŢIFIC STUDENŢESC DE ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE va avea loc în data de 26 NOIEMBRIE 2014, ora 14.

 

 

ACTIVITATE - ANUL UNIVERSITAR 2013-2014

Ştiinţele administrative – fundament al culturii juridice
Craiova, 23 mai 2014

La Craiova, la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale din cadrul Universităţii din Craiova, s-a desfăşurat la data de 23 mai 2014 Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti cu tema „Ştiinţele administrative – fundament al culturii juridice". Manifestarea ştiinţifică a fost organizată cu sprijinul Asociaţiei Jus Alba şi Editurii Universul Juridic.
Lucrările s-au desfăşurat pe patru secţiuni: Ştiinţa administraţiei, Administraţie publică, Contencios administrativ şi fiscal, Drept comparat. Alături se studenţii craioveni, la sesiunea de comunicări au participat studenţi din centrele universitare: Alba Iulia, Cluj-Napoca, Piteşti, Sibiu,Târgu Mureş.
Din Comitetul ştiinţific al manifestării ştiinţifice au făcut parte: Prof. univ. dr. Iulian Nedelcu, Universitatea din Craiova; Conf. univ. dr. Alina Livia Nicu, Universitatea din Craiova; Conf. univ. dr. Lucia Cătană, Universitatea "Dimitrie Cantemir" din Târgu Mureş; Conf. univ. dr. Gyula Fábián, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca; Conf. univ. dr. Elise Nicoleta Vâlcu, Universitatea din Piteşti; Lect. univ. dr. Ioan Lazăr, Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia; Lect. univ. dr. Laura Lazăr, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca; Lect. univ. dr. Sorina Şerban - Barbu, Universitatea din Piteşti; Asist. univ. dr. Ramona Duminică, Universitatea din Piteşti; Asist. univ. dr. Adriana Pîrvu, Universitatea din Piteşti.
Lucrările premiate au fost:
1. La Secţiunea «Ştiinţa administraţiei»:
Premiul I, Marius Văleanu, student în anul I la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale din cadrul Universităţii din Craiova, Specializarea Drept, pentru lucrarea "Contribuţia cetăţenilor la definirea scopului social"
Premiul II, Andrada Doina Barbu, studentă în anul I la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale din cadrul Universităţii din Craiova, Specializarea Drept, pentru lucrarea "Participarea cetăţenilor la definirea priorităţii autorităţilor administraţiei publice locale"
Premiul III, Valerica Popescu, studentă în anul I la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale din cadrul Universităţii din Craiova, Specializarea Administraţie publică, pentru lucrarea "Consideraţii privind funcţia juridică a administraţiei publice"
Menţiune, Andreea-Ancuţa Zamfir şi Maria Minodora Nicolae, studente în anul III la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative din cadrul Universităţii din Piteşti, pentru lucrarea "Analiză comparativă între conceptele descentralizare şi deconcentrare"

2. La Secţiunea «Administraţie publică»
Premiul I, Mihaela Alexandra Săcuianu, studentă în anul I la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale din cadrul Universităţii din Craiova, Specializarea Drept, pentru lucrarea "Primarul – agent al administraţiei publice care aplică principiul autonomiei locale"
Premiul II, Lucian Răcilă, student în anul I la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale din cadrul Universităţii din Craiova, Specializarea Drept, pentru lucrarea "Buna conduită administrativă şi drepturile omului"
Premiul II, Bianca-Iuliana Teculescu, studentă în anul I la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale din cadrul Universităţii din Craiova, Specializarea Administraţie publică, pentru lucrarea "Consideraţii privind conceptul de funcţionar public în dreptul administrativ şi dreptul penal"
Premiul III, Elena Alexandra Popa, studentă în anul I, de la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale din cadrul Universităţii din Craiova, Specializarea Administraţie publică, pentru lucrarea "Răspunderea disciplinară a funcţionarilor publici"
Menţiune, Anda Isabela Jucu – Chiriţescu, studentă în anul I, de la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale din cadrul Universităţii din Craiova, Specializarea Administraţie publică, pentru lucrarea "Particularităţile relaţiei Prefect - Consiliu judeţean"
Premiul special oferit de Asociaţia Jus Alba, Roxana Luca, studentă în anul I la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale din cadrul Universităţii din Craiova, Specializarea Administraţie publică, pentru lucrarea "Particularităţile raportului juridic de drept administrativ"
Premiul special oferit de Asociaţia Jus Alba, autor Melisa Negoiţă, studentă în anul I la Facultatea de Drept şi ŞtiinţeSociale din cadrul Universităţii din Craiova, Specializarea Administraţie publică, pentru lucrarea "Gestionarea resursei umane din administrația publică"

3. La Secţiunea «Contencios administrativ şi fiscal»
Premiul I, Ancuţa Mirabela Peca, studentă în anul I la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale din cadrul Universităţii din Craiova, Specializarea Drept, pentru lucrarea "Contenciosul administrativ – mijloc de prevenire a excesului de putere"
Premiul II, Florentina Cristina Cojocaru, Roxana-Maria Copaci, studente în anul III la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative din cadrul Universităţii din Piteşti, pentru lucrarea "Tragerea la răspundere a autorităţilor pentru exces de putere. Protejarea cetăţeanului"
Premiul III, Cristian Enache şi Cristina Ionela Cătălina Staicu, studenţi în anul III, la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative din cadrul Universităţii din Piteşti, pentru lucrarea "Contenciosul administrativ - mijloc de protecţie a cetăţeanului împotriva excesului de putere "
Premiul III, Todorescu Ioana Maria, studentă în anul IV, la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale din cadrul Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, pentru lucrarea "Actul administrativ fiscal - specie a actului administrativ"
Premiul special oferit de Asociaţia Jus Alba, Andreea Mădălina Buldur, studentă în anul III la Facultatea de Drept "Simion Bărnuţiu" din cadrul Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, pentru lucrarea "Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor - organism independent cu activitate administrativ-jurisdicţională"
Premiul special oferit de Asociaţia Jus Alba, Diana Calmîc şi Izabela Florentina Ştefănescu, studente în anul III la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative din cadrul Universităţii din Piteşti, pentru lucrarea "Contenciosul administrativ - mijloc de protecţie a cetăţeanului împotriva excesului de putere"
4. La Secţiunea «Drept comparat»:

Premiul I, Camelia Monica Pintea, studentă în anul I la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, Specializarea Drept, pentru lucrarea "Comisia Europeanǎ înainte şi dupǎ Tratatul de la Lisabona"
Premiul II, Cantemir Păcuraru, student în anul I la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, Specializarea Drept, pentru lucrarea "Consideraţii privind aplicarea dreptului unional în dreptul intern"
Premiul III, autori Ana-Maria Dărăcilă şi Ionuţ-Daniel Manole, studenţi în anul III la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative din cadrul Universităţii din Piteşti, pentru lucrarea "Conceptul de discriminare în materia funcţiei publice în jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene"
Premiul III, autor Andreea Iulia Ştefan, studentă în anul IV la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale din cadrul Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, pentru lucrarea "Funcţia publică în concepţia legiuitorului român şi a celui european"

 

Anunţ

LISTA MEMBRILOR CERCULUI ŞTIINŢIFIC STUDENŢESC DE ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE

TEMATICA DEZBATERILOR - An universitar 2013-2014

ACTIVITATE - ANUL UNIVERSITAR 2012-2013

ACTIVITATE - ANUL UNIVERSITAR 2011-2012

25 mai 2012 : Ultima Sedinta a Cercului Stiinţific Studenţesc de Ştiinţe Administrative din anul universitar 2011-2012, cu tema „Simulare proces la instanţa de contencios administrativ".

Filmarea lucrărilor se găseşte la adresele:

http://www.youtube.com/watch?v=u0gOATq1WXA
http://www.youtube.com/watch?v=grkztvIuLQs  

ACTIVITATE - ANUL UNIVERSITAR 2009-2010

TEMATICA DEZBATERILOR - An universitar 2009-2010

Sesiunea de comunicări ştiinţifice a membrilor Cercului Ştiinţific Studenţesc de Ştiinţe Administrative cu tema „FUNCŢIA PUBLICĂ ŞI CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV ÎN SPAŢIUL ADMINISTRATIV EUROPEAN" - 11 decembrie 2009

ACTIVITATE - ANUL UNIVERSITAR 2008-2009

TEMATICA DEZBATERILOR - An universitar 2008-2009

ACTIVITATE - ANUL UNIVERSITAR 2007-2008

LISTA MEMBRILOR 

TEMATICA DEZBATERILOR - An universitar 2007-2008

AFIŞ CONFERINŢĂ

ACTIVITATE - ANUL UNIVERSITAR 2006-2007

Sesiunea de comunicări ştiinţifice a membrilor Cercului Ştiinţific Studenţesc de Ştiinţe Administrative cu tema „AVOCATUL POPORULUI MIJLOC DE CONTROL AL CETĂŢENILOR ASUPRA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE" - 30 octombrie 2006
Volumul conţine lucrările premiate şi cele ale invitaţilor.

ACTIVITATE - ANUL UNIVERSITAR 2003-2004

Premianţii la Sesiunea de comunicări ştiinţifice studenţeşti a membrilor Cercului Ştiinţific Studenţesc de Drept administrativ şi Ştiinţa administraţiei – 20 mai 2004- alături de cadre didactice