Există o eternă dezbatere privind gradul în care studentul chiar foloseşte în viaţa activă tot ceea ce învaţă în universitate. Chiar dacă majoritatea dintre noi ştim că răspunsul la această întrebare este unul negativ, supraîncărcarea cu informaţii inutile continuă. Pare să fie o aplicare a principiului valizei de călătorie înainte de a pleca spre o destinaţie necunoscută: îţi iei cât mai multe cu tine, sperând că nu le vei căra degeaba şi va veni un moment în care acel lucruri chiar îţi vor folosi.

Există însă un risc. Un volum mare de informaţii determină o creştere a dimensiunii teoretice a predării, deoarece practica este o consumatoare mare de timp.

Pentru un învăţământ de bună calitate, informaţiile predate trebuie să fie un melanj continuu între teorie şi practică. Cele două dimensiuni ale procesului educaţional se susţin reciproc, în diferite proporţii.

În învăţământul românesc, exacerbarea teoretică distruge forţa lui learning by doing – să înveţi făcând, promovat atât de bine în alte sisteme educaţionale.

În cadrul unui concurs de procese simulate studentul de la drept are posibilitatea „să înveţe făcând”. El este pus în situaţii reale de viaţă profesională, construieşte o pledoarie pentru un caz concret pe care îl va întâlni după finalizarea studiilor juridice. Este o anticipare a „rolurilor” reale profesionale pentru care primeşte un bagaj teoretic. Principiul legării teoriei de practică, unul dintre principiile didactice „tradiţionale”, îşi găseşte o fericită aplicare în învăţământul juridic.

În ultima vreme un concurs de procese simulate devine un eveniment aşteptat, bine planificat, în calendarul activităţilor studenţilor Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative a UCV. El se desfăşoară într-o sală de şedinţe veritabilă, la una din instanţele craiovene – Judecătorie, Tribunal sau Curtea de Apel, aşa cum este cazul ediţiei din acest an. În plus, se desfăşoară după toate canoanele procedurale ale unui proces – civil sau penal – real. Pregătirea studenţilor impune o muncă în echipă susţinută şi bine organizată. Emoţiile participanţilor sunt depăşite numai prin încrederea în puterea echipei şi forţa argumentelor juridice utilizate.

La nivelul Facultăţii organizarea acestui concurs este un proiect iniţiat şi coordonat de prof. Sevastian Cercel şi profesorii titulari ai disciplinelor „în cauză”. Este îmbucurător, de asemenea, faptul implicării asociaţiilor studenţeşti în pregătirea acestui eveniment.

CONCURS ANUL 2012