CONCURSUL DE PROCESE SIMULATE - 2021

ELSA Craiova împreună cu Facultatea de Drept a Universității din Craiova organizează Concursul de Procese Simulate de Drept Penal devenit o tradiție datorită organizării sale anuale.
Concursul este destinat studenților din anii II, III, IV sau Master.
Înscrierile se realizează, pe bază de echipă a câte 2 studenți, în perioada 17-22 martie 2021 prin completarea formularului https://forms.gle/9YRS3DLST6tD1AeQ6


Concursul este alcătuit din 2 etape:
1. Etapa scrisă - Participanții vor primi spre rezolvare o speță pe data de 23.03.2021 prin poștă electronică (e-mail). Răspunsul ce conține rezolvarea va fi transmis până pe data de 27.03.2021. Juriul va corecta lucrarea și va trimite acceptarea sau respingerea până pe data de 30.03.2021.
2. Etapa orală va avea loc în data de 2.04.2021. Participanții admiși în etapa 1 vor pleda în fața juriului, rolul de reclamant sau acuzat fiind aflat în acea zi.
Link eveniment Facebook: https://www.facebook.com/events/953517698789040/

CPS


Există o eternă dezbatere privind gradul în care studentul chiar foloseşte în viaţa activă tot ceea ce învaţă în universitate. Chiar dacă majoritatea dintre noi ştim că răspunsul la această întrebare este unul negativ, supraîncărcarea cu informaţii inutile continuă. Pare să fie o aplicare a principiului valizei de călătorie înainte de a pleca spre o destinaţie necunoscută: îţi iei cât mai multe cu tine, sperând că nu le vei căra degeaba şi va veni un moment în care acel lucruri chiar îţi vor folosi.

Există însă un risc. Un volum mare de informaţii determină o creştere a dimensiunii teoretice a predării, deoarece practica este o consumatoare mare de timp.

Pentru un învăţământ de bună calitate, informaţiile predate trebuie să fie un melanj continuu între teorie şi practică. Cele două dimensiuni ale procesului educaţional se susţin reciproc, în diferite proporţii.

În învăţământul românesc, exacerbarea teoretică distruge forţa lui learning by doing – să înveţi făcând, promovat atât de bine în alte sisteme educaţionale.

În cadrul unui concurs de procese simulate studentul de la drept are posibilitatea „să înveţe făcând”. El este pus în situaţii reale de viaţă profesională, construieşte o pledoarie pentru un caz concret pe care îl va întâlni după finalizarea studiilor juridice. Este o anticipare a „rolurilor” reale profesionale pentru care primeşte un bagaj teoretic. Principiul legării teoriei de practică, unul dintre principiile didactice „tradiţionale”, îşi găseşte o fericită aplicare în învăţământul juridic.

În ultima vreme un concurs de procese simulate devine un eveniment aşteptat, bine planificat, în calendarul activităţilor studenţilor Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative a UCV. El se desfăşoară într-o sală de şedinţe veritabilă, la una din instanţele craiovene – Judecătorie, Tribunal sau Curtea de Apel, aşa cum este cazul ediţiei din acest an. În plus, se desfăşoară după toate canoanele procedurale ale unui proces – civil sau penal – real. Pregătirea studenţilor impune o muncă în echipă susţinută şi bine organizată. Emoţiile participanţilor sunt depăşite numai prin încrederea în puterea echipei şi forţa argumentelor juridice utilizate.

La nivelul Facultăţii organizarea acestui concurs este un proiect iniţiat şi coordonat de prof. Sevastian Cercel şi profesorii titulari ai disciplinelor „în cauză”. Este îmbucurător, de asemenea, faptul implicării asociaţiilor studenţeşti în pregătirea acestui eveniment.

CONCURS ANUL 2012