Despre

Revista Română de Ştiinţe Administrative (RRSA) este creată pentru a se răspunde necesităţii obiective de a oferi tuturor celor interesaţi un cadru în care să prezinte rezultatul cercetărilor în domeniul ştiinţelor administrative sub forma unor articole.

RRSA se adresează deopotrivă persoanelor care au calitatea de membru al corpului academic şi practicienilor.

RSA este accesibilă pentru orice persoana interesată la adresa de web http://drept.ucv.ro/RRSA.

Tematica generală este orientată spre domeniul ştiinţelor administrative.

Se încurajează abordările interdisciplinare.

Ca linii dominante de analiză: sisteme administrative comparate, drept administrativ, ştiinţa administratiei, dezvoltare regională, dezvoltare comunitară, finanţe publice, urbanism şi amenajarea teritoriului, management public, analiza politicilor publice, politici publice, evaluarea programelor în Administraţia Publică, etică în administraţia publică, statistică, etc. RRSA este concepută ca o revistă care să se înscrie în filosofia revistelor internaţionale de administraţie publică.