Redacția

EditorAlina Livia Nicu(Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept)

DirectorAdrian Bogdan (Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept)

RedactoriSimina Badea, Daniela Gărăiman (Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept)

Secretar de redacţieOana Stăiculescu(Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept)

 

Colegiul ştiinţific

Prof. univ. dr. Ioan Alexandru, profesor emerit, Decan de Onoare al Facultăţii de Administraţie Publică din cadrul Şcolii Naţionale de Ştiinţe Politice şi Administrtative, Bucureşti

Prof.univ. dr. Emil Bălan, Şcoala Naţională de Ştiinţe Administrative, Bucureşti

Prof.univ. dr. Sevastian Cercel, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova

Prof.univ. dr. Călin Emilian Hinţea, Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

Conf. univ. dr. Camelia Diana Iancu, Şcoala Naţională de Ştiinţe Administrative, Bucureşti

Prof.univ. dr. Ani Matei, Şcoala Naţională de Ştiinţe Administrative, Bucureşti

Prof.univ. dr. Vasilica Negruț, Facultatea de Drept, Universitatea "Danubius" Galaţi

Prof.univ.dr. Mihaela Onofrei, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi

Prof. univ. dr. Maria Orlov, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Republica Moldova

Prof.univ.dr. Marius Profiroiu, Facultatea de Administraţie şi Management Public, Academia de Studii Economice, Bucureşti

Conf. univ. dr. Emilia-Lucia Cătană, Facultatea de Drept, Universitatea „Dimitrie Cantemir” Tîrgu-Mureş