Principii de publicare

Revista Română de Ştiinţe Administrative apare, începând din anul 2017, semestrial (nr. 1= ianuarie-iulie; nr. 2 = iulie-decembrie).

Colaboratorii revistei vor avea în vedere următoarele:

1. În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, acceptarea materialelor trimise spre publicare valorează încheierea valabilă a contractului de editare.

2. Materialul trimis pentru publicare trebuie să răspundă următoarelor exigenţe:

- nu a mai fost publicat;

- îndeplineşte condiţia originalităţii;

- a fost corectat de autor: nu există greşeli de tehnoredactare;

- sunt menţionate cuvinte cheie;

- respectă condiţiile tehnice:

a) font - Times New Roman (fără liniuţă);

b) dimensiune -10 text, 9 subsol; spaţiere - 1 rând; pagina- A4, margini- sus-4,7 cm; jos-4,8cm; stânga/dreapta- 4 cm; antet/subsol- 3,9 cm.

3. Articolele publicate în revistă vor fi publicate şi în format electronic pe site-ul revistei, fiind accesabile la adresa http://drept.ucv.ro/RRSA.

Trimiterea articolului pentru publicare include acordul autorului pentru publicarea în format electronic.

4. Studiile de doctrină şi jurisprudenţă comentată vor cuprinde obligatoriu un rezumat introductiv în limba engleză, care să reflecte ideile de bază ale materialului. Indicaţiile bibliografice vor cuprinde numele autorului, titlul complet al lucrării, editura, locul şi anul editării, pagina/paginile la care se face trimitere, în conformitate cu standardele Academiei Române.

Bibliografia va cuprinde lucrări fundamentale din ţară şi din străinătate, precum şi ultimele apariţii în domeniul analizat.

Articolele şi studiile de doctrină trebuie să constituie examene teoretice aprofundate, având ca obiect probleme de un cert interes practic şi care să se remarce prin originalitatea soluţiilor şi noutatea argumentării.

5. La solicitarea colegiului de redacţie, autorul are obligaţia de a face corectura materialului şi de a efectua menţiunea "Bun de tipar", pe ultima formă înainte de paginare.

6. Având în vedere că revista este bilingvă (limba română-limba engleză) materialele vor fi trimise şi traduse în limba engleză.