UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
CENTRUL UNIVERSITAR DROBETA TURNU SEVERIN
FACULTATEA DE DREPT
CENTRUL DE CONSILIERE ȘI ORIENTARE ÎN CARIERĂ-UCV-Dr.Tr. Severin
FOrumul CARierei (FoCar) 2019
JOI, 28 NOIEMBRIE 2019, ORELE 12,00, SALA 2.3

În acest an s-a organizat a patra ediție a Forumului Carierei (FoCar 2019), eveniment desfășurat în cadrul proiectului ASPIC, implementarea de politici instituționale privind inițierea și dezvoltarea de activități specifice de promovare, informare și consiliere, menite să sporească accesul la oferta educațională a UCV, finanțat de CNFIS, prin FDI-2019, nr. proiect CNFIS-FDI-2019-0714.
Continuând programul edițiilor anterioare și în acest an s-au organizat la nivelul Facultății de Drept, ateliere de lucru tematice, destinate atât studenților, cât și tuturor celor interesați.

Atelierul de lucru organizat în cadrul Facultății de Drept, Centrul universitar Drobeta Turnu Severin (C.U.D.T.S.), joi, noiembrie 2019, orele 12,00-13,00, SALA 2.3, a avut următoarele note de specificitate:

Tema propusă spre dezbatere: Parlamentul României. Camera Deputaților. Procedura parlamentară în promovarea și adoptarea actelor normative
Invitat: doamna deputat Alina Teiș

Coordonatori:

Prof. univ. dr. Dorel Berceanu, prorector Universitatea din Craiova

Prof. univ. dr. Ștefan Scurtu, responsabil cu activitatea Facultății de Drept în cadrul C.U.D.T.S., director al Departamentului de Drept Privat al Facultății de Drept


 

 În cadrul manifestărilor aniversare din anul universitar 2019/2020, în perioada 14- 15 noiembrie 2019 la Facultatea de Drept a Universității din Craiova se desfășoară Zilele Dreptului. Este o activitate dedicată educației juridice în școli, proiect important al Ministerului Justiției, la care Oltenia juridică a aderat de la început.

Vor fi organizate work-shop-uri și întâlniri alumni ale studenților doctoranzi și elevilor pe teme de actualitate și de interes pentru tineri și pentru întreaga societate: fapte care atrag răspunderea penală a minorilor, angajarea răspunderii civil delictuale, protecția minorului. Vor fi prezentate efectele juridice ale activității copiilor în spațiul virtual.

Evenimentul, realizat în contextul sărbătoririi a 30 de ani de învățământ juridic în cadrul Universității din Craiova, se bucură de sprijinul Ministerului Educației Naționale.

Colegiul Național Carol I este partener în acest proiect, astfel încât elevi ai prestigioasei instituții de învățământ craiovene vor participa la sesiunile de dezbateri moderate de practicieni ai dreptului.

În cadrul unei colaborări instituționale constante, Baroul Dolj și mediul profesional regional se implică în educația juridică indispensabilă tinerilor din societatea noastră.

 

Vezi Cuvântul Libertății


 

UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA implementează începând cu data de 22.06.2018, în parteneriat cu Fundația Centrul de Resurse Juridice (partener), proiectul Program de educație și asistență juridică pentru îmbunătățirea accesului cetățenilor la justiție – JUST ACCESS”, contract de finanțare nr. 153/22.06.2018, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă; Axa prioritară 2: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente; Obiectivul specific 2.3: Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia.

Obiectivul general al proiectul îl reprezintă îmbunătăţirea accesului cetăţenilor la justiţie - în special pentru categoriile aparţinând grupurilor vulnerabile - prin informare-conştientizare în rândul cetăţenilor și prin creşterea calităţii serviciilor furnizate de către autorităţile centrale și locale ca urmare a promovării formării continue a avocatilor și specialiștilor din domeniul social și a inter-disciplinarităţii în abordarea cazurilor. 

Unul din obiectivele specifice ale proiectului este creșterea accesului la justiţie al cetăţenilor prin derularea de campanii naţionale de informare și educaţie juridică în rândul a peste 6000 de tineri, elevi și studenți.

Activitatile desfasurate in cadrul proiectului includ si campanii privind educaţia juridică în rândul tinerilor din sase centre universitare din București, Iași, Craiova, Cluj, Timișoara și Brașov. Aceste activitati de informare, educare și conștientizare (IEC) sunt concepute si dedicate studentilor de la facultatile de la asistenţă socială, sociologie, psihologie, poliţie, etc.

Universitatea din Craiova este gazda a sase sesiuni IEC - informare, educare, conștientizare - cu privire la dreptul de acces la justiție al persoanelor vulnerabile la care sunt așteptați toți studenții Universității din Craiova

ATELIER DREPT I

ATELIER DREPT II

ATELIER ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

ATELIER ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ - DROBETA TURNU SEVERIN

Festivitatea va avea loc
LUNI, 01 octombrie 2018, începând cu ora 14:00
în Aula Magna ”Ion Dogaru” a Facultăţii de Drept
Luni, 01 octombrie 2018, cursurile se vor desfășura conform orarului afișat.

Afișul deschiderii

SUMMIT-ul START UP NATION ROMÂNIA 2017, a fost organizat de Agenţia pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Atragere de Investiţii şi Promovare a Exportului Craiova. Întâlnirea avut loc joi, 16 noiembrie 2017, în Aula Facultăţii de Drept din Craiova.

Lansarea Colecției „BASARABICA
Vineri, 24 martie 2017, ora 11, în Aula Academiei
Evenimentul a fost organizat în cadrul manifestării omagiale „Ziua Basarabiei: 99 de ani de la unirea cu Țara“ (27 martie 1918 – 27 martie 2017).
Lucrările au fost conduse de acad. Victor Spinei, Vicepreședinte al Academiei Române.
Manifestarea a fost onorată de prezența ES Mihai Gribincea, ambasadorul Republicii Moldova la București, prof. Valer Dorneanu, Președintele Curții Constituționale a Românei, Oleg Bălan, rectorul Academiei de Științe Administrative din Republica Moldova, acad. Ion Guceac, Vicepreședinte al Academiei de Științe a Moldovei.
Colecția apare în îngrijirea Editurii Academiei Române și Editurii Istros. Primele două volume ale colecției prezentate cu acest prilej au fost: „Geneza problemei basarabene – 1812“, de Vlad Mischevca și „Constituția la răscruce de milenii“, de Ioan Guceac, autori din Republica Moldova.

vezi galerie foto

Studenții Facultății de Drept a Universității din Craiova la Curtea de Apel Craiova care a organizat "Ziua porților deschise"

Forumul Carierei 2016 - Facultatea de Drept

 

Atelier Drept I

International Erasmus Games- Faza Națională

Erasmus Student Network Romania
-organizat de ESN Craiova-

În perioada 01-03 aprilie 2016, ESN Craiova va organiza International Erasmus Games-faza națională. Evenimentul va avea loc în sala de sport a Facultății de Drept, Universitatea din Craiova.

INTERNATIONAL ERASMUS GAMES - este o activitate ESN realizată la inițiativa ESN Polonia și ESN Italia. De-a lungul timpului, aceste țări au avut diferite activități sportive, concentrate pe discipline precum fotbal, volei, bachet, tenis de masă sau înot, în care au fost implicați studenții Erasmus+. Din 2015 inițiativa a devenit un proiect internațional ESN ce are loc la nivel local, național și internațional.

Anul acesta, faza națională se va desfășura în Craiova, în aprilie 2016, și va fi organizată de ESN Craiova. Deoarece anul acesta, International Erasmus Games a fost declarat eveniment național, toate cele 9 secțiuni ESN România (ESN ASE-București,ESN Brașov, ESN Cluj-Napoca, ESN Constanța, ESN Craiova,ESN Iași, ESN Sibiu, ESN Timișoara și ESN UniBuc), din 8 centre universitare din România, vor fi reprezentate de cel puțin o echipă (fotbal, baschet, volei). Sunt în total 8 echipe de fotbal, 8 de basket si 8 de volei care se vor lupta pentru a caștiga onoarea de la reprezenta ESN România la faza internațională a evenimentului care va avea loc la Milano, 05-08 Mai 2016. Așteptam astfel, peste 180 de studenți Erasmus+, voluntari ESN din toate cele 9 secțiuni ESN România, dar și suporteri ai acestora.

Universitatea din Craiova este de mult timp o institutie deschisă către internaționalizare, diversitate și multiculturalitate fiind, împreună cu Biroul de Relații Internaționale, principalii susținători ai acestui eveniment.

International Erasmus Games-faza națională, va începe vineri cu o festivitate de deschidere la Hotel Flormang (Calea Severinului), ora 19:00, în care vor fi prezentate regulile concursului și se vor extrage echipele. Sâmbătă începând cu ora 10:00, se vor desfășura meciurile de Fotbal, Basket și Volei, iar la sfâșitul zilei, participanții vor fi invitați la Responsible Party. Responsible Party este o campanie europeană, ce constă într-un parteneriat între Erasmus Student Network și Pernod Ricard pentru a crește vizibilitatea asupra consumului de alcool responsabil printre studenți. Obiectivul proiectului face referire la reducerea consumului neadecvat și excesiv de alcool. Duminică, ora 11:00, vor avea loc finalele pentru cele 3 tipuri de sport și premierea câștigătorilor.

Erasmus Student Network este cea mai mare organizație studențească din Europa. A fost fondată pe 16 octombrie 1989 și înregistrată legal în 1990 pentru a susține și a dezvolta schimburile de experiență între studenți. Astăzi, ESN este prezent în peste 500 de Instituții de Studii Superioare din 38 de țări. Rețeaua este în continuă dezvoltare și extindere, cu 15 000 de membri activi, susținuți de mentori, care au grijă de studenții internaționali. ESN implică 34 000 de tineri, oferind servicii la aproximativ 190 000 de studenți europeni în fiecare an. În România, ESN este prezent din 2004, iar după 12 ani, rețeaua noastră cuprinde 9 secțiuni ESN în 8 orașe diferite.

Comunicat de presă

Program