REVISTA DE ŞTIINŢE JURIDICE

 

DIRECTOR: PROF. UNIV. DR. DAN CLAUDIU DĂNIŞOR
REDACTOR ŞEF: PROF. UNIV. DR. SEVASTIAN CERCEL

ACREDITATA CNCSIS
COD CNCSIS : 176 categoria B

ISSN: 1454-3699

Frecvenţa de apariţie: semestrial - Nr.1(ianuarie-iunie); Nr.2(iulie-decembrie)

Din anul 2010 este publicată prin EDITURA UNIVERSUL JURIDIC.

e-mail: rsj@universuljuridic.ro

Stimaţi colaboratori,


Toate materialele trimise Redacţiei trebuie să conţină un rezumat şi cuvinte cheie în limba română. Redacţia va asigura traducerea acestora în limba engleză.
Materialele vor fi trimise pe adresa poştală a Redacţiei sau rsj@universuljuridic.ro .
Se vor specifica în mod obligatoriu numele, gradul didactic, profesia, funcţia, instituţia la cere se exercită profesia şi datele de contact.
În cazul în care Redacţia decide publicarea, această decizie va fi comunicată autorului în 45 de zile de la primirea materialului.
Materialele nepublicate nu se restituie. Responsabilitatea pentru conţinutul materialelor publicate aparţine autorilor.