ARHIVA

RSJ Nr.1/2015

RSJ Nr.1/2015 Număr aniversar prof. univ. dr. Gh. Dănişor

RSJ Nr.2/2015

RSJ Supliment 2015

RSJ Supliment 2/2015

Nr.1/2009

Revista de Ştiinţe Juridice, nr.1 2009

TEODOR SÂMBRIAN, Procedura vânzării bunurilor debitorilor în Roma antică

SEVASTIAN CERCEL, OLTEANU EDMOND GABRIEL, Consideraţii privind capacitatea de exerciţiu restrânsă a persoanei fizice în dreptul civil român

ALEXANDRU ŞERBAN, Consideraţii istorice privind regimului de executare a pedepselor în dreptul românesc

DANIEL GHIŢĂ, OANA CĂTĂLINA GHIŢĂ, Natura juridică a daunelor cominatorii

LUCIAN SĂULEANU, Încheierea contractului de asociere în participaţie

GÎRLEŞTEANU GEORGE LIVIU, Instituţia referendumului local şi principiul consultării cetăţenilor asupra unor probleme de interes deosebit pentru unităţile administrativ-teritoriale

ROBERT BISCHIN, ADRIAN BARBU ILIE, Fundamentul şi domeniul de aplicare a obligaţiei de raport privind valenţele succesorale ale donaţiilor

ALEXANDRU ŞERBAN, SILVIU GABRIEL BARBU, Percheziţia, măsură procesual penală consacrată constituţională

CRISTINA STANCIU, ROBERTA NIŢOIU, Aspecte privind izvoarele dreptului transporturilor în dreptul intern şi comunitar

MIHAI FLOROIU, Conceptul de tratat internaţional şi regula efectului relativ

CLAUDIU ECEDI-STOISLAVLEVICI, Din hotărârile Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene

ALEXANDRU ŞERBAN, Vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical. Ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 68/2008

FLORIAN OLTEANU, Subminarea ordinii de drept prin creşterea rolului unei instituţii excepţionale. Exemplul dictaturii în Roma Antică

IONUŢ ŞERBAN, «Afacerea Cerruti », o confruntare politică şi juridică între Italia şi Columbia. Decizii privind chestiuni de drept internaţional

Nr.2/2009

Revista de Ştiinţe Juridice, nr.2 2009

CONSTANTIN BELU, Aspecte procedurale privind angajarea răspunderii disciplinare

LUCIAN SĂULEANU, Elementele caracteristice ale asocierii în participaţie. Regimul fiscal

SEVASTIAN CERCEL, Consideraţii istorice privind persoana juridică

ANCA ILEANA DUŞCĂ, Consideraţii referitoare la Directiva 2008/99/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind protecţia mediului prin intermediul dreptului mediului

GÎRLEŞTEANU GEORGE, SMARANDACHE LAVINIA, Descentralizarea şi autonomia locală în sistemul de drept român

ADRIAN BARBU, BISCHIN ROBERT, Scurt studiu asupra combustibililor pentru automobile. Privire perspectivă la alternativele ecologice ale combustibililor fosili

ALEXANDRU ŞERBAN, DORIN CIUNCAN, Subiectul activ al infracţiunii de delapidare în proiectul noului cod penal

MIHAI FLOROIU, Poluarea în dreptul internaţional

IULIAN NEDELCU, Aspecte de drept comparat privind relaţia legalitate-oportunitate

RALUCA LUCIA PAUL, Proprietatea rezolubilă şi proprietatea anulabilă, ca modalităţi juridice ale dreptului de proprietate

ALEXANDRU ŞERBAN, SILVIU GABRIEL BARBU, Locul şi rolul procurorului în sistemul autorităţilor statului şi în protecţia libertăţii persoanei

DANIEL GHIŢĂ, Raportul dintre răspunderea civilă delictuală şi răspunderea civilă contractuală

ANAMARIA CERCEL, Aspecte privind regimul penitenciar închis şi executarea pedepsei în acest mediu

CLAUDIU ECEDI-STOISLAVLEVICI, Din Hotărârile Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene

IONEL BUSE, Lucian Blaga: de la matrice stylistique à l'imaginal

Nr.3/2009

Revista de Ştiinţe Juridice, nr.3 2009

SEVASTIAN CERCEL, Consideratii privind dreptul asupra propriului corp

ANCA ILEANA DUŞCĂ, Interpretarea în dreptul intern şi dreptul comunitar

OANA CĂTĂLINA GHIŢĂ, DANIEL GHIŢĂ, Consideraţii asupra repararării prejudiciilor civile cu privire specială asupra răspunderii pentru prejudicii nepatrimoniale

ALEXANDRU ŞERBAN, Judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate: statut, atribuţii, acte

ANAMARIA CERCEL, Plângere împotriva refuzului executorului judecătoresc de a efectua un act de executare. Debitor intrat în procedură de insolvenţă. Utilizarea procedurii plângerii prevăzute de art.53 din legea nr.188/2000 pentru atacarea unui act de executare care nu a fost contestat în termen, prin contestaţie la executare propriu-zisă

IRINA POPESCU, Considerente privind cauza actului juridic civil

ROBERT BISCHIN, ADRIAN BARBU ILIE, Consideraţii privind incapacitatea de a primi în dreptul civil român

IULIAN NEDELCU, Consideraţii referitoare la puterile statului prin prisma principiului separaţiei şi echilibrului acestora

ANA-MARIA MORARU, Impactul problemelor ecologice asupra drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale: contradicţie sau conciliere?

TICU MĂDĂLIN-SAVU, Model, mit şi cunoaştere în filosofia platoniciană

ANCA PARMENA OLIMID, Tendinţa de unificare a pieţelor politice. Aspecte legale şi politice privind evoluţia reformei electorale în România (1990-2008)

NICOLETA CHICINAŞ, Efectele Legii nr. 3 din 17 ianuarie 1948 asupra avocaţilor clujeni

Nr.4/2009

Revista de Ştiinţe Juridice, nr.4 2009

PATRICK CHARLOT, La révision constitutionnelle de 1884; le contrat selon Jules Ferry

GHEORGHE DĂNIŞOR, Circumscrierea conceptului de „drepturi ale omului"

CLAUDE COURVOISIER, PATRICK CHARLOT, Le droit, le juge dans l'utopie

SEVASTIAN CERCEL, EDMOND GABRIEL OLTEANU, Consideraţii privind drepturile personalităţii

DANIEL GHIŢĂ, Studiu de doctrină şi jurisprudenţă privind unele mijloace cu rol de constrîngere la executare

GÎRLEŞTEANU GEORGE, SMARANDACHE LAVINIA ELENA, Identificarea societăţii comerciale prin intermediul anumitor atribute, obligatorii sau facultative

BĂLAN OANA MARIA, Ordonanţa preşedinţială

SMARANDACHE LAVINIA ELENA, Exercitarea comerţului cu respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale consumatorilor - o nouă obligaţie profesională a comercianţilor

GHERGHE ANCA, BĂLAN OANA MARIA, Ordonanţa preşedinţială în materie locativă şi în raporturile de familie

MĂDĂLINA-CRISTINA MIHAI, Abordări metodologice asupra problemei definirii politicii penale

GEORGE GÎRLEŞTEANU, Moţiune de cenzură. Competenţa Curţii Constituţionale. Obiectul controlului de constituţionalitate. Act de aplicare. Regulamentele Parlamentului. Conflict juridic de natură constituţională. Autorităţi publice. Angajarea răspunderii Guvernului. Efectele moţiunii de cenzură. Moţiune simplă

ANAMARIA CERCEL, Plangere impotriva ordonantei procurorului. Incadrarea juridica a faptelor. Concurs de infractiuni: inselaciune, fals in declaratii si uz de fals. Non reformatio in pejus

PREDUCA (PREDIŞOR) GRIGORIANA MANUELA, Consideratii privind protecţia dreptului la viaţa privată

CONSTANŢIU DINULESCU, Hugo Grotius –fondator al dreptului internaţional modern

Nr.1/2008

Revista de Ştiinţe Juridice, nr.1 2008

HERBERT SCHAMBECK, Möglichkeiten und Grenzen der Verfassung in staatlicher und europäischer Sicht

HERIBERT FRANZ KOECK, Der gegenwaertige Stand des Verfassungsprozesses der Europaeischen Union

CLAUDE COURVOISIER, Tocqueville et la formation du droit administratif

ANDREEA RÎPEANU, Sistemul de drept roman. Câteva consideraţii despre normele juridice şi normele religios-morale şi impactul lor asupra poporului roman

TEODORA MARA, Le rôle du droit romain dans l'harmonisation de la législation actuelle

CIPRIAN RAUL ROMIŢAN, Protecţia juridică a topografiilor produselor semiconductoare

VIOREL GĂINĂ, Noţiunea cooperaţiei şi principiile cooperatiste

VALI ILEANA-NIŢĂ, Condiţiile de valabilitate ale novaţiei

IANCU TĂNĂSESCU, GABRIEL TĂNĂSESCU, Consideraţii privind prelevarea de ţesuturi şi organe umane
MIHAI FLOROIU, CRISTINA OTOVESCU, Deciziile arbitrale internationale : cazul « Rainbow Warrior »

GEORGE GÎRLEŞTEANU, Principiul deconcentrării în administraţia publică

ANAMARIA GROZA, Le Rapport Davignon ou l'émergence de la coopération politique au sein des Communautés européennes

SMARANDACHE LAVINIA ELENA, Impactul noţiunilor de asociere şi libertate de asociere asupra raportului dintre libertatea de asociere cu alte drepturi şi libertăţi

GABRIEL CAIAN, Conţinutul constitutiv al dării de mită – art. 255 C.p. şi art. 82 din Legea 78/2000

REMUS IONESCU, Privire de ansamblu asupra reglementărilor internaţionale privind protecţia şi conservarea Deltei Dunării

LUCIAN AMON, Acţiunea diplomatică în Grecia antică. Surse literare şi epigrafice

FLORIAN OLTEANU, LUCIAN AMON, Horothesia Histriei, un „DOSAR" istoric

CONSTANŢIU DINULESCU, Ioana d'Arc - victima unei înscenări judiciare

MIHAI DOGARU, Aspecte legate de efectele juridice ale simulaţiei prin interpunerea de persoane şi simulaţia preţului în actele juridice de drept comercial

LUCIAN SĂULEANU, Suspendarea din funcţie a administratorilor

ANAMARIA CERCEL, LAURA BEUCĂ, Discuţii privind utilizarea procedurii speciale prevăzute de art. 281-2 al Codului de procedură civilă

ROBERTA NIŢOIU, GEORGE NICOLAE JEMBOIU, Natura juridică a operaţiunilor imobiliare

HERBERT SCHAMBECK, The future of Europe is security and humanity

Nr.2/2008

Revista de Ştiinţe Juridice, nr.2 2008

ION DOGARU, SEVASTIAN CERCEL, Consideraţii privind domiciliul în dreptul civil român

DANIEL GHIŢĂ, OANA CATALINA GHIŢĂ, Aspecte de teorie şi practică judiciară privind suspendarea executării silite în cadrul contestaţiei la executare

FLOREA MAGURENU, Titlurile executorii europene

VIOREL GAINA, Situaţia actelor juridice încheiate în procedura de constituire a grupului de interes economic şi efectele încălcării cerinţelor legale de constituire a acestuia

LUCIAN SAULEANU, Consideraţii privind conţinutul convocării

GIRBOVAN CLAUDIA, Dimensiunea constituţională a bunei-credinţe

SMARANDACHE LAVINIA ELENA, Noţiunea de scop ca element costitutiv al persoanei juridice

ANCA ILEANA DUŞCĂ, CAMELIA MIHAELA BOBASU, Biotehnologiile – noţiune şi reglementare

NICA ELENA MADALINA, Libertatea contractuală în contextul protecţiei proprietăţii prin Convenţia Europeană a Drepturilor Omului – un drept neglijat?

ALINA DODOCIOIU, Regimul juridic al contractului de credit sindicalizat

AMZA IONUT-PAUL, Statutul juridic al femeii - Quo vadis?

CRISTINA OTOVESCU, MIHAI FLOROIU, Principalele documente internaţionale şi naţionale privind dreptul la căsătorie

TEODOR SAMBRIAN, MARIN SÂMBRIAN-TOMA Legislaţia românească din secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea referitoare la capacitatea juridică a persoanelor în funcţie de apartenenţa religioasă, cu specială privire asupra constituţiei României din 1866

FLORIAN OLTEANU, Diploma militară romană-izvor de drept

IONUT ŞERBAN, Afacerea Dreyfus – de la eroare judiciară la proces politic

GEORGE GÎRLEŞTEANU, Curtea Constituţională, Decizia nr. 392 din 17 aprilie 2007, Rezumat şi comentariu, Referendum. Actele juridice ale Parlamentului. Hotărâri adoptate în şedinţe separate ale Camerelor Parlamentului. Hotărâri adoptate în şedinţe comune ale Camerelor Parlamentului. Majoritate necesară adoptării. Principiul paralelismului formelor şi competenţelor. Supremaţia Constituţiei

MAGDOLNA SIČ (SZŰCS ), I beni „extra commercium" e la protezione dei deboli secondo il Breviario Alariciana „de bonis viventis"

ANTON D. RUDOKVAS, Azione Publiciana nel diritto civile

A. P. BELIKOV, L'opposition du peuple et nobilitaet dans la question sur le passage vers l'installation provinciale de la republique Romaine (l'aspect formel - juridique)

OANA ANDREIA SÂMBRIAN – TOMA, La reccezzione del diritto romano delle obligazioni nel diritto civile romeno

ANCA ILEANA DUSCA, Recenzie, Drept Comunitar European, autori: Petru Tărchilă, Marius Ioja, Editura Universităţii „Aurel Vlaicu", Arad, 2008

nr.3/2008

Revista de Ştiinţe Juridice, nr.3 2008

PATRICK CHARLOT , La Suisse vue par la doctrine publiciste de la IIIéme République

VID JAKULIN, Legal instruments of the European Union relating to selected criminal offences

ION DOGARU, SEVASTIAN CERCEL, Consideraţii privind capacitatea de folosinţă a persoanei juridice în dreptul civil român

CRISTINA STANCIU, MANUELA ISTRĂTOAIE, Fundamentele civile ale contractului de transport

VIOREL GĂINĂ, ALEXANDRU – MIHNEA GĂINĂ, Societatea cooperativă reglementată de Legea nr. 1/2005. Delimitări şi interferenţe în raport cu alte tipuri de societăţi comerciale sau necomerciale

LIVIA DUMITRESCU, Poziţia individului în raporturile juridice internaţionale

ROBERT BISCHIN, Procedura eliberării certificatul de urbanism

SMARANDACHE LAVINIA ELENA, DODOCIOIU ALINA, Consideraţii privind clientela în sistemul bancar

ALEXANDRU-MIHNEA GĂINĂ, Principiile dreptului fiscal - fundament al impunerii fiscale

GEORGE GIRLESTEANU, Principiul informării cetăţenilor

ANAMARIA CERCEL, Consideraţii privind criminalitatea rutieră

CAIAN GABRIEL, Amploarea fenomenului de corupţie în România reflectat în rapoarte oficiale şi independente

LAVINIA ELENA SMARANDACHE, Interferenţele libertăţii de asociere în materia structurilor asociative de tipul persoanelor juridice

CRISTINA OTOVESCU-FRASIE, Consideraţii privind importanţa Curţii Penale Internaţionale în promovarea şi respectarea legalităţii pe plan mondial

ELENA TEREZA DANCIU, ANCA ILEANA DUŞCĂ, Spiritualitatea getodacilor – între adevăr şi legendă

SIMONA L. TH. MIHAILESCU-PENE, Cooperarea internaţională privind protecţia Mării Negre împotriva poluării

REMUS IONESCU, Statutul juridic al administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"

IULIA FETITA, Consideraţii privind reglementarile internaţionale cu privire la fluxul transfrontier de deşeuri periculoase

CLAUDIU ECEDI-STOISLAVLEVICI, Din hotărârile Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene

Nr.4/2008

Revista de Ştiinţe Juridice, nr.4 2008

ION DOGARU, SEVASTIAN CERCEL, Încetarea capacităţii de folosinţă a persoanei fizice în dreptul civil român

ADI OROVEANU HANTIU, Protecţia victimelor infracţiunilor în legislaţia penală română

DANIEL GHIŢĂ, OANA CATALINA GHITA, Consideraţii privind contestaţia la executare

LUCIAN SĂULEANU, Exercitarea abuzivă a dreptului de vot. Abuzul de majoritate şi abuzul de minoritate

CRISTINA POPA NISTORESCU, Libera circulaţie a lucrătorilor in spatiul comunitar

VIOREL GAINA, ALEXANDRU MIHNEA GAINA, Actele juridice încheiate şi efectele încălcării cerinţelor legale în procedura de constituire a societăţii cooperative reglementată de legea nr. 1/2005

GEORGE GIRLESTEANU, Guvernul – instituţie politică şi administrativă

ANAMARIA GROZA, Consiliul European în perspectiva Tratatului de la Lisabona

ROBERT BISCHIN, Clauze compatibile cu principiul irevocabilităţii donaţiilor

LAVINIA SMARANDACHE, ALINA DODOCIOIU, Consideraţii privind contractul de factoring

OANA CĂTĂLINA GHIŢĂ, DANIEL GHIŢĂ, Aspecte procedurale privind soluţionarea contestaţiei la executare

OTOVESCU CRISTINA, Principalele documente internaţionale şi naţionale privind dreptul la căsătorie

ALEXANDRU-MIHNEA GĂINĂ, Garanţiile bancare autonome – forme moderne de garantare a obligaţiilor comerciale

DANCIU ELENA TEREZA, Privire istorică asupra evoluţiei proprietăţii în context politic
BIANCA MARIA CARMEN PREDESCU, Europa unită - de la idei la fapte

LIVIA DUMITRESCU, Consideraţii practice privind separaţia de patrimonii în dreptul succesoral

GABRIEL TANASESCU, Discuţii privind particularităţile criminologice ale abuzului

GABRIEL NAGHI, CORINA NAGHI, Consideraţii privind calitatea de parte civilă în procesul penal a unităţilor spitaliceşti

LIVIU MARIUS ILIE, Începuturile instituţiei judecătoreşti supreme în Evul Mediu românesc

LUMINIŢA VOCHIŢA, Rolul utilizării regulilor incoterms în contractele comerciale internaţionale

ANDRA MARIA GAINA, Teorii privind piaţa financiară şi structura acesteia

CLAUDIU ECEDI-STOISLAVLEVICI, Din hotărârile Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene

Nr.1/2007

Revista de Ştiinţe Juridice, nr.1 2007

NICOLAE POPA, Consideraţii privid sistemul ştiinţelor juridice şi rolul teoriei generale a dreptului
NICOLAS QUELOZ, Dispositifs de contrôle du blanchiment d'argent. Eléments d'analyse du dispositif suisse et premiers points de comparaison avec le dispositif canadien
SEVASTIAN CERCEL, Consideraţii privind suspendarea şi întreruperea prescripţiei extinctive
DANIEL GHIŢĂ, Specificul hotărârii pronunţate în apel
ADINA CALOTĂ PONEA, Limite ale exerciţiului dreptului de proprietate rezultând din posibilitatea folosirii spaţiului aerian şi subsolului proprietăţilor imobiliare
LUCIAN SĂULEANU, Convocarea adunării generale a acţionarilor
VIOREL GĂINĂ, Actul constitutiv al grupului de interes economic
ROBERT BISCHIN, GEORGE LIVIU GÎRLEŞTEANU, Condiţiile obligaţiei legale de raport
IRINA OLIVIA POPESCU, Privire comparativă asupra inexistenţei juridice şi absenţei juridice ca idei producătoare de efecte juridice
CIPRIAN RAUL ROMITAN, Condiţii cerute pentru protecţia operelor în cadrul dreptului de autor
CRISTINA POPA NISTORESCU, Regimul juridic al intermediarilor în operaţiuni bancare şi de credit
ANAMARIA BUCUREANU, Le modèle européen de protection des droits de l'homme
ANCA ILEANA DUŞCĂ, CAMELIA MIHAELA BOBAŞU, Protecţia ecosistemelor terestre între necesitate şi realitate
MIHAI FLOROIU, CRISTINA OTOVESCU, Consideraţii privind zonele maritime cu regim special
RUXANDRA RĂDUCANU, Timpul şi aplicarea legii penale
BOGDAN ADRIAN, Consideraţii privind protecţia drepturilor femeii
DANIELA GĂRĂIMAN, Aspecte tehnice şi juridice cu privire la realizarea unui site web
RADU PAŞALEGA, Platon al Spartei recente
ELENA-VERONICA ŞTEFAN, Termeni ce denumesc gradele de rudenie în familia romană
GABRIEL EDMOND OLTEANU, GEORGE GÎRLEŞTEANU, Asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru daune produse terţilor prin accidente de autovehicule. Subrogarea în drepturi. Valabilitatea asigurării RCA. Deţinătorul autovehiculului. Acţiunea în regres. Începerea răspunderii asigurătorului
ANAMARIA CERCEL, Consideraţii privind calificarea căilor de atac
LUCIAN SĂULEANU, Curtea Constituţională. Decizia nr. 953 din 19 decembrie 2006 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 32 alin (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

Nr.2/2007

Revista de Ştiinţe Juridice, nr.2 2007

NICOLAE POPA, Consideraţii privind dimensiunea socială a dreptului şi factorii de configurare a acestuia
TEODOR SÂMBRIAN, Elemente de teorie a actului juridic în dreptul roman
GABRIEL OLTEANU, ROBERT BISCHIN, Dreptul autorului unei opere de a pretinde respectarea integrităţii acesteia
SEVASTIAN CERCEL, Consideraţii privind începutul capacităţii de folosinţă a persoanei fizice
DANIEL GHIŢĂ, Mijloace de constrângere indirectă la executarea în natură a obligaţiilor
LUCIAN SĂULEANU, Delegarea exerciţiului atribuţiilor adunării generale extraordinare către administratori
ADINA CALOTĂ PONEA, Contractul de concesiune - izvor al dreptului real de concesiune
CRISTINA STANCIU, VALI ILEANA NIŢĂ, Interferenţe şi fundamente civile în contractul de transport
LIVIA DUMITRESCU, Partajul succesoral voluntar
DAN CLAUDIU DĂNIŞOR, Principiile constituţionale ale reglementării suveranităţii naţionale(comentarii ale art. 2 din Constituţia României)
LAURA MARIA STĂNILĂ, Mandatul european de arestare. Problematica implementării deciziei cadru nr. 584/13.06.2002 în statele membre ale Uniunii Europene
CSÁNYI CSABA, Managing the crisis of law enforcement organisations interpreting on a wider (society) platform
DÁVID LILLA, The evaluation of the refusal to submit to compulsory vaccination in Hungarian criminal law
VALI ILEANA NIŢĂ, Soluţionarea acţiunii civile în cazul infracţiunii de tulburare de posesie
RUXANDRA RĂDUCANU, Infracţiunile contra vieţii şi jurisprudenţa CEDO
GABRIEL CAIAN, Conţinutul constitutiv al infracţiunii de luare de mită
DANIELA GĂRĂIMAN, DAN GĂRĂIMAN, Privire asupra cercetării juridice în internet
GEORGE GÎRLEŞTEANU, ROBERT BISCHIN, Reglementarea economiei prin prisma cuplului funcţional public-privat
ROXANA RADU, Implementarea acquis-ului comunitar în agricultura României
GEORGE GÎRLEŞTEANU, BISCHIN ROBERT, Autorităţile administrative independente
ADRIAN GORUN, Consideraţii privind conceptul de administraţie publică
DAN ŢOGOE, Auditul public intern între exigenţele cadrului normativ şi realităţile perioadei de tranziţie
CONSTANŢIU DINULESCU, Bizanţul - un imperiu guvernat de lege. De la Codex Theodosianus la Corpus Iuris Civilis
OANA ANDREIA SÂMBRIAN TOMA, Seminarul internaţional de Studii Istorice „De la Roma la a treia Romă"- Roma, 19-21 aprilie 2007. Cronică

Nr.3/2007

Revista de Ştiinţe Juridice, nr.3 2007

HERKE CSONGOR, Die Surrogate der Untersuchungshaft in Ungarn
CSABA FENZVESI, European effects on the new basic principles of Hungarian criminal procedure
DAMJAN KOROSEC, Incorporation of the Rome statute into national legislation
ISTAVA LASZLO GAL, Riot and Violence in Hungary – Crime Against the State?
SABINA ZGAGA, Witness protection in european and slovenian law
EDMOND GABRIEL OLTEANU, Sensul sintagmei "cunoştinţă publică" în definirea dreptului moral al autorului de a divulga o creaţie intelectuală
SEVASTIAN CERCEL, ANDREI FILIPESCU, Consideraţii privind capacitatea de exerciţiu restrânsă a persoanei fizice
CRISTINA NISTORESCU POPA, Libera circulaţie a mărfurilor şi importanţa sa pentru magistratul naţional
VALI ILEANA-NIŢĂ, CRISTINA STANCIU, Domeniul de aplicare al garanţiilor reale mobiliare reglementate de Titlul VI al Legii nr. 99/1999
ROBERT BISCHIN, Acţiunea în revocarea donaţiei pentru ingratitudine
LIVIA DUMITRESCU, Consideraţii despre caracterele juridice ale transmisiunii succesorale
TEODOR SÂMBRIAN, Roma nella conoscenza romena (XVII-XVIII sec.)
MARIETA SOREAŢĂ, ROXANA RADU, Admisibilitatea promovării în timpul căsătoriei a unei acţiuni în constatarea caracterului de bun comun sau bun propriu întemeiată pe dispoziţiile art. 111 C.proc. civ.
ADI OROVEANU-HANŢIU, Ocrotirea penală a dreptului la viaţă privată în România
CONSTANTIN BELU, Reglementări interne şi internaţionale privind nediscriminarea în domeniul muncii şi securităţii sociale
VALI ILEANA-NIŢĂ, ANA-MARIA BUCUREANU, Asistenţa judiciară gratuită în materie penală- principala garanţie a accesului efectiv la justiţie
RUXANDRA RĂDUCANU, Analiză comparativă între infracţiunile de luare de mită şi primire de foloase necuvenite
GEORGE GÎRLEŞTEANU, Obligaţia constituţională de reexaminare a legii pentru punerea sa de acord cu o decizie a Curţii Constituţionale române
ALEXANDRA SANDU, MIOARA NEAMŢU, Managementul performanţelor echipei
ANA-MARIA BUCUREANU, Les precurseurs de l'unité politique des Européens
MIOARA NEAMŢU, Preocupări şi tendinţe actuale în procesul de evaluare a performanţelor profesionale
DANIEL GHIŢĂ, Soluţii pronunţate în interesul legii de instanţa supremă în materie procesual civilă
RUXANDRA RĂDUCANU, Conferinţa Internaţională Interdepartamentală de Drept penal "Noutăţi legislative în spaţiul juridic penal european", Craiova 4-6 octombrie 2007

Nr.4/2007

Revista de Ştiinţe Juridice, nr.4 2007

MIRCEA DUŢU, Le procès de Jésus Christ dans la lumière du droit romain
SEBASTIANO TAFARO, La limitazione dei debiti
FRANCESCO SINI, Religione e poteri del popolo in Roma repubblicana
EMIL MOLCUŢ, JEAN ANDREI, Actualitatea procedeelor juridice romane
NICOLAE ROŞCA, Insolvabilitatea în dreptul Republicii Moldova - o instituţie modernizată a procedurii „vendetio bonorum" din dreptul roman
ANTUN MALENICA, La posizione della disciplina 'Diritto romano' nel nuovo programma degli studi alla Facoltà di Giurisprudenza di Novi Sad
SAMIR ALICIC, Un'esempio di recezione diretta del diritto romano nel Codice civile serbo (1844)
SEVASTIAN CERCEL, ANDREI FILIPESCU, Consideraţii privind interdicţia judecătorească
EDMOND GABRIEL OLTEANU, Reglementări comunitare actuale împotriva practicilor neloiale
RUXANDRA RĂDUCANU, Aspecte particulare privind infracţiunea de şantaj
ANAMARIA GROZA, Consideraţii privind Comunitatea europeană de apărare şi Comunitatea politică europeană
GHIŢĂ DANIEL, Consideraţii asupra naturii juridice a acţiunii civile
GEORGE GÎRLEŞTEANU, Dreptul constituţional la proprietate în sistemul de drept francez
LUCIAN SĂULEANU, Consideraţii cu privire la regimul juridic al dividendelor
ROBERT BISCHIN, GEORGE GÎRLEŞTEANU, Regimul juridic al darurilor de nuntă
LIVIA DUMITRESCU, Desfiinţarea împărţelii succesorale
ROXANA RADU, MIOARA NEAMŢU, Formarea profesională a salariaţilor şi evaluarea performanţelor individuale
CRISTINA OTOVESCU, MIHAI FLOROIU, Principalele documente juridice referitoare la minorităţi
ADRIAN GORUN, Consideraţii privind regimul juridic aplicabil administraţiei publice
CONSTANTIN ŞTEFAN PONEA, Medierea – metoda de rezolvare a situaţiilor conflictuale
FLORIAN OLTEANU, Cadrul juridic intern al instituţiilor şi magistraturilor în coloniile greceşti de pe coasta de vest a mării negre
MIOARA NEAMŢU, Eficacitatea metodelor de evaluare a performanţei profesionale
REMUS IONESCU, Repere normative privind Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării"
TEODOR SÂMBRIAN, Cronica celui de-al XI-lea Colocviu al romaniştilor din Europa Centro-Orientală şi din Asia, Craiova, 1-3 noiembrie 2007

Nr.1/2006

Revista de Ştiinţe Juridice, nr.1 2006

Ion Predescu, ELOGIU CODULUI CIVIL
Eugen Chelaru, DESPRE CIRCULATIA JURIDICA A TERENURILOR
Ion Dogaru, Sevastian Cercel, ACCESIUNEA IMOBILIARA ÎN CODUL CIVIL ROMÂN SI ÎN PROIECTUL CODULUI CIVIL
Radu I. Motica, Lucian Bercea, BANII ÎN CODUL CIVIL ROMÂN
Daniel Ghita, Mariana Cârstocea, EXECUTAREA ÎN NATURA A OBLIGATIILOR CIVILE ÎN CODUL CIVIL SI ÎN PROIECTUL NOULUI COD CIVIL
Irina Sferdian, OPINIE PRIVIND EROAREA ASUPRA SUBSTANTEI ÎN VÂNZAREA LUCRULUI ALTUIA
Dan Constantin Tudurache, CRITICA REGLEMENTARII PRIVIND SUBROGATIA ÎN DREPTURILE CREDITORULUI
Bianca Maria Carmen Predescu, CONTRACTUL DE DONATIE ÎN LUMINA PROIECTULUI CODULUI CIVIL
Viorel Gaina, CONTRACTUL DE COMISION ÎN CODUL COMERCIAL SI ÎN PROIECTUL NOULUI COD CIVIL
Edmond Gabriel Olteanu, DREPTUL CIVIL, DREPT COMUN ÎN MATERIA PROTECTIEI DREPTURILOR DE AUTOR
Florina Popa, EFICACITATEA SANCTIUNILOR CONTRACTUALE ÎN MATERIA VICIILOR DE CONSIMTAMÂNT
Soreata Maria Marieta, REGIMUL MATRIMONIAL ÎN SISTEMUL DE DREPT ROMÂNESC
Oana Catalina Ghita, Gabriela Ionescu, NOUTATI ÎN MATERIA ACTIUNILOR PRIVIND FILIATIA
Raluca Bercea, INCOMPATIBILITATEA STATUTULUI CONTRACTULUI ELECTRONIC ÎN PROIECTUL CODULUI CIVIL ROMÂN CU PRINCIPIILE PROIECTULUI CODULUI CIVIL EUROPEAN
Iancu Tanasescu, Gabriel Tanasescu, Camil Tanasescu, VALOAREA JURIDICA A CONSIMTAMÂNTULUI ÎN DOMENIUL PRELEVARII SI TRANSPLANTULUI DE TESUTURI SI ORGANE UMANE
Dana Diaconu, CODUL CIVIL ROMÂN SI CONCEPTUL DE „APLICARE A DREPTULUI"
Mitru Carmina, ASPECTE PRIVIND REPARAREA DAUNELOR MORALE ÎN JURISPRUDENTA INSTANTELOR NATIONALE SI JURISPRUDENTA C.E.D.O.
Vali Ileana-Nita, CESIUNEA DE CREANTA - MODALITATE DE TRANSMITERE A OBLIGATIILOR CIVILE
Daniela Garaiman, DE LA CONTRACTUL CLASIC LA CONTRACTUL ELECTRONIC
Florin I. Mangu, BUNURILE PROPRII ALE SOTILOR ÎN LUMINA PROIECTULUI CODULUI CIVIL
Manuela Istratoaie, FORMA CONTRACTULUI DE DONATIE. REGULA SI EXCEPTIA ÎN REGLEMENTAREA NOULUI COD CIVIL. DARUL MANUAL
Vasile Ciuvat, Adela Lupu, ORIGINEA DE DREPT CIVIL A UNOR INSTITUTII ALE DREPTULUI INTERNATIONAL PUBLIC
Anisoara Babalau, CONSECINTELE RETRAGERII INTEMPESTIVE A OFERTEI SAU ACCEPTARII
Bogdan Adrian, PROTECŢIA DREPTURILOR OMULUI PRIN NORMELE CODULUI CIVIL
Roxana Radu, VALENTE VECHI SI NOI ALE VICIILOR DE CONSIMTAMÂNT ÎN MATERIE CONTRACTUALA
Ruxandra Raducanu, REPARAREA PAGUBEI ÎN CADRUL ACTIUNII CIVILE EXERCITATE POTRIVIT ART. 504-507 C.PROC.PEN.
Ion Turculeanu, TRADITIE SI REFORMA ÎN DREPTUL SUCCESORAL ROMÂN
Anamaria Bucureanu, CONSIDERATII PRIVIND CODIFICAREA DREPTULUI COMUNITAR PRIVAT, CADRUL GENERAL DE EVOLUTIE AL DREPTULUI PRIVAT ROMÂN
Mihaela Mihai, Ana-Maria Nistor, CONTRACTUL DE ÎNTRETINERE - ACT NUMIT ÎN PROIECTUL CODULUI CIVIL
Alexandru Mihnea Gaina, CONTRACTUL DE FIDEIUSIUNE ÎN REGLEMENTAREA PROIECTULUI CODULUI CIVIL ROMÂN
Irina Olivia Popescu, NOVATIA SI DELEGATIA ÎN REGLEMENTAREA CODULUI CIVIL SI A PROIECTULUI CODULUI CIVIL
Ovidiu Popescu-Olteanu, ELEMENTE SPECIFICE ALE CONTRACTULUI DE ÎMPRUMUT

Nr.2/2006

Revista de Ştiinţe Juridice, nr.2 2006

Andreea Tabacu, MIJLOACE DE PROTECTIE JURIDICA A CHIRIASULUI SI A PROPRIETARULUI ÎN CONTEXTUL LEGILOR CU CARACTER REPARATORIU
Constantin Belu, CONTRIBUTII LA DEFINIREA DISCERNAMÂNTULUI ÎNCORPORAT ÎN CONSIMTAMÂNTUL PARTILOR CONTRACTANTE
Anca Ileana Dusca, ACTUL JURIDIC UNILATERAL ÎN PROIECTUL CODULUI CIVIL
Adina Calota-Ponea, Lavinia Toma-Tumbar, OPORTUNITATEA UNEI NOI REGLEMENTARI LEGALE A INSTITUTIEI UZUCAPIUNII
Stefan Scurtu, Danut Cornoiu, EXECUTAREA ÎN NATURA A CONTRACTUL DE TRANSPORT DE MARFURI ÎN CODUL CIVIL SI ÎN PROIECTUL CODULUI CIVIL
Oana Ghita, DESPRE NECESITATEA REGLEMENTARII RELATIILOR DE FAMILIE ÎN PROIECTUL CODULUI CIVIL
Sevastian Cercel, Anamaria Florea, CONSIDERATII PRIVIND PROPRIETATEA COMUNA ÎN PROIECTUL CODULUI CIVIL
Eugenia Marin , APARAREA DREPTULUI DE PROPRIETATE SI A DEZMEMBRAMINTELOR SALE ÎN PROIECTUL CODULUI CIVIL
Dan Spânu, DECLARAREA JUDECATOREASCA A MORTII ÎN PROIECTUL CODULUI CIVIL
Alexandrina Marica, CONSIDERATII PRIVIND RASPUNDEREA CIVILA ÎN DREPTUL MEDIULUI
Madalin-Savu Ticu, FUNDAMENTELE FILOSOFICE ALE CODULUI CIVIL ROMÂN
Catalin Vasilica Bancioi, CONSIDERATII ISTORICE PRIVIND DEVOLUTIUNEA LEGALA A MOSTENIRII
Marina Loredana Belu, ARGUMENTE ÎN FAVOAREA REGLEMENTARII LATURII SUBIECTIVE A RASPUNDERII CIVILE DELICTUALE PENTRU FAPTA PROPRIE
Andrei Filipescu, COEXISTENTA REGLEMENTARII RUDENIEI FIRESTI ÎN CODUL CIVIL SI ÎN CODUL FAMILIEI
Ioana Padurariu, CONTRACTUL DE JOC SI PRINSOARE ÎN CODUL CIVIL SI ÎN PROIECTUL CODULUI CIVIL
Iulian M. Nedelcu, CONSIDERATII PRIVIND NECESITATEA ADOPTARII UNUI COD DE PROCEDURA ADMINISTRATIVA CU TRIMITERI LA INSTITUTII JURIDICE CIVILE
Mot Mariana, ASPECTE COMPARATIVE PRIVIND CONTRACTELE ADMINISTRATIVE SI CONTRACTELE CIVILE
Carmen Mladen, CESIUNEA DE DREPTURI REGLEMENTATA ÎN DREPTUL COMUN SI ÎN DREPTUL PROPRIETATII INTELECTUALE
Iuliana Rîciu, OPINII PRIVIND PROIECTUL CODULUI DE PROCEDURA ADMINISTRATIVA AL ROMÂNIEI
Buda Marian, RASPUNDEREA CONTRAVENTIONALA A UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE ÎN ACTIVITATEA DE GESTIONARE A PATRIMONIULUI ACESTORA
Marta Daniela, REGIMUL JURIDIC AL CONTRACTELOR DE VOLUNTARIAT SI PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT
Dan Claudiu Danisor, LA LIBERTE INDIVIDUELLE ET LES GARANTIES GENERALES DE LA SURETE DE LA PERSONNE
George Gârlesteanu, CONSIDERATII PRIVIND LIBERTATEA ECONOMICA
Madalina Nica, LIBERTATEA CONTRACTUALA - UN DREPT CIVIL? DESPRE SI DINCOLO DE EVIDENTA DECIZIEI CURTII CONSTITUTIONALE A ROMÂNIEI NR. 220 DIN 14 NOIEMBRIE 2000
Gaina Andra Maria, EVOLUTIA INVESTITIILOR STRAINE DIRECTE ÎN ECONOMIA INTERNATIONALA
Patru Rotaru, Camelia Rotaru, CONSIDERA|II PRIVIND DREPTUL STATULUI DE A REGLEMENTA SISTEMUL DE IMPUNERE
Selisteanu Stelian, CONSIDERATII PRIVIND MODIFICAREA OBLIGATIEI FISCALE
Cristina Mitrica, CONSIDERATII PRIVIND APLICAREA PRINCIPIULUI TRANSPARENTEI ÎN ADMINISTRATIA PUBLICA
Anisoara Babalau, CONSIDERATII PRIVIND IMPOZITUL PE PROFIT
Daniel Ghita, ADMISIBILITATEA DAUNELOR COMINATORII ÎN JURISPRUDENTA
Vali Ileana-Nita, Anisoara Babalau, CONSIDERATII PRIVIND SUBROGATIA PERSONALA
Lavinia Elena Smarandache, ASPECTE ALE IDENTIFICĂRII PESOANEI JURIDICE PRIN INTERMEDIUL DENUMIRII
Ion Turculeanu, CONSIDERATII PRIVIND FELURILE TESTAMENTELOR
Diana Danisor, CONSIDERATII PRIVIND CONTRACTUL DE MANDAT: ACCEPTIUNI SI EVOLTII ALE TERMENULUI ÎN DREPT
Alexandru Sorop, CONSIDERATII PRIVIND PROTECTIA DESENELOR SI MODELELOR INDUSTRIALE
Bogdan Adrian, ASPECTE PRIVIND CONTRIBUŢIA LUI NICOLAE TITULESCU LA PROMOVAREA DREPTURILOR OMULUI
Lucian Sauleanu, SOLIDARITATEA CODEBITORILOR ÎN RAPORTURILEDE DREPT COMERCIAL
Jurisprudenta

Nr.3/2006

Revista de Ştiinţe Juridice, nr.3 2006

Teodor Sâmbrian, RECEPTAREA ÎN DREPTUL ROMÂN A NORMELOR DE DREPT ROMAN REFERITOARE LA CONDITIILE DE FOND ALE CASATORIEI
Edmond Gabriel Olteanu, EVOLUTIA CONCEPTULUI DE CREAŢIE INTELECTUALA PROTEJABILA PRIN DREPT DE AUTOR
Sevastian Cercel, FORTA PROBANTA A ÎNSCRISURILOR ÎN DREPTUL CIVIL ROMÂN
Lucian Sauleanu, HOTARÂRILE ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
Florea Magureanu, George Magureanu, EXERCITAREA ÎN ROMÂNIA A PROFESIEI DE CATRE AVOCATII CARE AU OBTINUT CALIFICAREA PROFESIONALA ÎN UNUL DINTRE STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE SI ALE SPATIULUI ECONOMIC EUROPEAN
Viorel Gaina, ORGANELE DE CONTROL AL GESTIUNII GRUPULUI DE INTERES ECONOMIC
Adina Calota-Ponea, Diana-Domnica Danisor, CONSIDERATII ASUPRA DREPTULUI DE ADMINISTRARE CA DREPT REALPRINCIPAL
Anamaria Cercel, CONSIDERATII PRIVIND CLAUZA PENALA DEGHIZATA ÎN CONTRACTUL DE ÎMPRUMUT CIVIL
Oana Ghita, A. Calota Ponea, CONTRACTUL DE FACTORING – MODALITATE SPECIALA DE MOBILIZARE A CREANTELOR UTILIZATA DE INSTITUTIILE DE CREDIT
Matei Diaconu, PRIVIRE COMPARATIVA ASUPRA MODALITATILOR DE REALIZARE ÎN JUSTITIE A DREPTULUI LA MEDIU SANATOS ÎN RAPORT CU CELELALTE DREPTURI FUNDAMENTALE
Roxana Radu, Mioara Neamtu, GREVA PATRONALA (LOCK-OUTUL)
Claudia Topan, COMPARATIE ÎNTRE TEORIA APARENTEI DIN DREPTUL DE INSPIRATIE FRANCEZA SI ESTOPPEL-UL DIN DREPTUL ANGLO-SAXON
Gîrlesteanu George, Bischin Robert, CONSIDERATII CU PRIVIRE LA OPERATIUNILE DE LEASING
Bobasu Camelia-Mihaela, CONSIDERATII PRIVIND TEORIA IMPREVIZIUNII
Anca Ileana Dusca, Diana Danisor, Tereza Elena Danciu, CONSIDERATII PRIVIND UTILIZAREA SI PROTECTIA SPATIULUI EXTRAATMOSFERIC
Adi Oroveanu - Hantiu, REGLEMENTAREA ÎN LEGISLATIA ROMÂNA A NOI PROCEDEE DE INVESTIGARE ÎN DOMENIUL SPALARII BANILOR
Ruxandra Raducanu, REGLEMENTAREA SI SANCTIONAREA CORUPTIEI ÎN LEGISLATIA ROMÂNA
Mihai Floroiu, Marcel Stanciulescu, CONSIDERATII PE MARGINEA ARBITRAJULUI INTERNATIONAL SI INVESTITIILOR INTERNATIONALE
Anisoara Babalau, ÎMPRUMUTURILE DE STAT EXTERNE SI GARANTIILE ACESTORA
Gîrlesteanu George, VALOAREA JURIDICA A LIBERTATII CONTRACTUALE ÎN DREPTUL ROMÂN SI FRANCEZ
Diaconu Constantin, Diaconu Cristian, REPERE ACTUALE PRIVIND ACTIVITATEA GREFIERULUI
Madalin-Savu Ticu, ACTUALITATEA SOFISTA ESEU DE FILOSOFII JURIDICE COMPARATE
Elena-Veronica Stefan, CONSIDERATII PRIVIND EDUCATIA ÎN SOCIETATEA ROMANA
Cristina Eugenia Mitrica, SOLUTIO CA MOD IPSO IURE DE STINGERE A OBLIGATILOR ÎN DREPTUL ROMAN S EXTENSIA SA ÎN CEL MODERN
Andra Gaina, CONSIDERATII PRIVIND DIMENSIUNEA SI CONSECINTELE GLOBALIZARII
Diana Danisor, FILOSOFII ANTICI ÎN CAUTAREA FORMEI PERFECTE DE GUVERNARE. DEFINITIILE DEMOCRATIEI SI MODURILE PRACTICE DE PUNERE ÎN APLICARE A ACESTEIA
Jurisprudenta

Nr.4/2006

 Revista de Ştiinţe Juridice, nr.4 2006

Ion Dogaru, Lucian Sauleanu, DISCUTII PRIVITOARE LA OPOZITIA REGLEMENTATA DE ART. 61 DIN LEGEA NR. 31/1990
Edmond Gabriel Olteanu, CREATIA INTELECTUALA PROTEJATA PRIN DREPT DE AUTOR
Sevastian Cercel, DISCUTII PRIVIND PROBA TESTIMONIALA ÎN DREPTUL CIVIL ROMÂN
Vali Ileana Nita, Cristina Stanciu, CONSIDERATII TEORETICE SI PRACTICE PRIVIND ACTIUNEA ÎN SIMULATIE
Lucian Sauleanu, REALIZAREA ACORDULUI DE VOINTA ÎN CONTRACTELE COMERCIALE
Radu Braileanu, CONSIDERATII PRIVIND EVOLUTIA INSTITUTIEI DREPTURILOR PARINTESTI
Zavoi Aurelian Paul, CERTIFICATUL DE MOSTENITOR SI POSIBILITATEA ÎNSCRIERII CA SUCCESORI A PERSOANELOR DECEDATE LA MOMENTUL ELIBERARII ACESTUIA
Livia Calin, DISCUTII PRIVIND CARACTERUL SOLEMN AL CONTRACTULUI DE DONATIE
Cristina Stanciu, Vali Ileana Nita, CONSIDERATII PRIVIND RASPUNDEREA CIVILA DELICTUALA A CARAUSULUI
Bancioi Catalin, Zaharia Alexandru, CONSIDERATII PRIVIND BINOMUL DOMENIUL PUBLIC- DOMENIUL PRIVAT
Iulian Nedelcu, EXCEPTIA DE NELEGALITATE ÎN CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV COMPARATIV CU EXCEPTIA DE NECONSTITUTIONALITATE
Matei Diaconu, DREPTUL LA MEDIU SANATOS ÎN CONSTITUTIILE UNOR TARI ALE UNIUNII EUROPENE
Iancu Tanasescu, Gabriel Tanasescu, CONSIDERATII PRIVIND TOXICOMANIA
Groza Ionel Lulu, Vintila Gheorghe, Ionescu Cosmin, PRINCIPII DE DEONTOLOGIE ÎN ACTIVITATEA DE EXPERTIZA MEDICO-LEGALA SI CRIMINALISTICA
Anca Ileana Dusca, Diana Danisor, Tereza Elena Danciu, CONFLICTELE ARMATE SI MEDIUL
Cristian Eugen Grigorie, Marinela Grigorie, DISCUTII PRIVIND INFRACTIUNEA DE TRECERE FRAUDULOASA A FRONTIEREI ROMÂNIEI
Anisoara Babalau, CHELTUIELI PENTRU FINANTAREA UNOR ACTIUNI SI OBIECTIVE ECONOMICE
Gaina Alexandru-Mihnea, CATEGORII DE SUBIECTI PLATITORI AI IMPOZITULUI PE PROFIT SI DREPTURILE SI OBLIGATIILE ACESTORA
Daniela Mirela Dragota, CONSIDERATII PRIVIND LIMBAJUL CALOMNIOS SI INSULTA PRIN PRESA
Nela Dragut, ASPECTE GENERALE PRIVIND CONDITIILE CONSTITUTIONALE DE ADOPTARE A ORDONANTELOR
Madalina Voican, PRINCIPIUL CONSULTARII CETATENILOR IN SOLUTIONAREA PROBLEMELOR DE INTERES DEOSEBIT
Fred Morley, BUILDING PARTNERSHIPS FOR SOCIAL, ECONOMIC AND EMPLOYMENT DEVELOPMENT
Cristina Otovescu, ASPECTE PRIVIND PRINCIPALELE DOCUMENTE JURIDICE REFERITOARE LA MINORITATI
Constantiu Dinulescu, REFLECTII ISTORIOGRAFICE ASUPRA IZVOARELOR DREPTULUI VECHI ROMÂNESC
Oana Ghita, CONSIDERATII ISTORICE PRIVIND FAMILIA
Daniela Garaiman, REPERE PRIVIND EFICIENTIZAREA ADMINISTRATIEI PUBLICE PRIN INFORMATIZARE JURISPRUDENTA COMENTATA

Nr.1-2/2005

Revista de Ştiinţe Juridice, nr.1-2 2005

RECEPTAREA DREPTULUI ROMAN IN DISPOZITIILE REFERITOARE LA MOSTENIREA LEGALA DIN CODUL LUI MATEI BASARAB (INDREPTAREA LEGII-1652),Prof. univ. dr. Teodor Sambrian

ACCELERAREA TIMPULUI IN DREPT, Prof. univ. dr. Gheorghe Danisor, Lect. univ. dr. Diana Danisor

CONSIDERATII PRIVIND MASURILE SPECIALE DE PROTECTIE A COPILULUI AFLAT ÎN DIFICULTATE, Lect. univ. dr. Oana Ghita, Lect.univ.dr. Adina Calota-Ponea

ASPECTE JURIDICE PRIVIND CONTRACTUL DE EXPEDITIE DE MARFURI, Lect. univ. dr. Cristina Stanciu

RASPUNDEREA CIVILA PENTRU PAGUBELE GENERATE DE PRODUSELE CU DEFECTE, Lect. univ. dr. Vali Ileana-Nita

CARACTERELE JURIDICE ALE DAUNELOR COMINATORII, Lect. univ. dr. Daniel Ghita

DESPRE RESPONSABILITATEA INTERNATIONALA A STATELOR IN DREPTUL MEDIULUI, Asist. univ. dr. Matei Diaconu

CONSIDERATII PRIVIND REPREZENTAREA ÎN MATERIA OBLIGATIILOR, Dr. Mihaela Cotora, Asist. univ. dr. Cristina Popa Nistorescu

PARTICULARITATI PRIVIND DREPTURILE SOTILOR ASUPRA BUNURILOR COMUNE POTRIVIT PROIECTULUI DE COD CIVIL, Lect. univ. dr. Marieta Soreata

CONSIDERATII PRIVIND EXPROPRIEREA PENTRU CAUZA DE UTILITATE PUBLICA, Lect.univ.dr. Adina Calota-Ponea, Lect. univ. dr. Oana Ghita

TRATATUL CONSTITUTIONAL - O REFORMA NECESARA?, Prof.univ. dr. Bianca Maria Carmen Predescu

EUROPA UNITA - TEMA DE MEDITATIE DE-A LUNGUL SECOLELOR, Conf. univ. dr. Anca Ileana Dusca

GLOBALIZAREA SI UNIFORMIZAREA LEGISLATIEI IN MATERIA PROPRIETATII INTELECTUALE, Conf.univ.dr. Edmond-Gabriel Olteanu

CONSIDERATII PRIVIND POLITICA SOCIALA A UNIUNII EUROPENE, Lect. univ. dr. Roxana Radu

CONSIDERATII PRIVIND RAPORTUL DINTRE DISPOZITIILE CONVENTIEI EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI SI ORDINEA JURIDICA INTERNA A ROMÂNIEI, Prep. univ. drd. Alexandru Sorop

L'UTOPIE CONSTITUTIONNALISEE: COMMENTAIRES EN MARGE DE LA REVISION DE L'ART. 1 ALIN. 3 DE LA CONSTITUTION ROUMAINE, Prof. univ. Dr. Dan Claudiu Danisor

PROPUNERI DE LEGE FERENDA PRIVIND CALITATEA DE MARTOR IN PROCES, Prof. univ. dr. Adi Oroveanu Hantiu

ASPECTE PARTICULARE ALE CONTENCIOSULUI FISCAL POTRIVIT LEGII NR. 554/2004, Prof. univ. dr. Iulian Nedelcu

MINISTRUL DE EXTERNE ROMÂN NICOLAE TITULESCU SI AMERICA LATINA, Dr. Juan Mariátegui, Profesor de onoare al Universitatii Catolice Santa Maria din Arequipa (Peru) si al Universitatii din Craiova, Traducere din limba spaniola: Oana- Andreea Sambrian

CONSIDERATII PRIVIND TRANSPLANTUL DE TESUTURI SI DE ORGANE UMANE, Prof.univ.dr. Iancu Tanasescu

BIOETICA SI DREPT, Prof.univ.dr. Ionel Lulu Groza, Magistrat Ana Maria Andronic, Masterand Irina Cornelia Groza

IMPORTANŢA TESTELOR ADN PENTRU IDENTIFICAREA PERSOANELOR, Drd. Mihai Ţăţulescu, Universitatea de Medicină şi Farmacie Timişoara

NATO SI IDENTITATEA EUROPEANA DE SECURITATE SI APARARE (ESDI), Conf. univ. dr. George Velicu

CONSIDERATII PRIVIND EUTANASIA , Lect. univ. dr. Adrian Bogdan

CONSIDERATII PRIVIND INVALIDAREA PROBELOR IN CADRUL PROCESULUI PENAL, Ionel Bleoanca

CONSIDERATII PRIVIND TERMENELE IN CAILE EXTRAORDINARE DE ATAC DIN PROCESUL PENAL, Lect.univ.dr. Ruxandra Raducanu

CONSIDERATII PRIVIND FALIMENTUL INTERNATIONAL. MORATORIUL SI CONCORDATUL LA NIVEL EUROPEAN, Asist. univ. dr. Mihai Floroiu, Asist. univ. drd. Cristina Otovescu

CONSIDERATII PRIVIND STATUTUL SI REGIMUL REFUGIATILOR ÎN ROMÂNIA, Dr. Andrei Filipescu

CONSIDERATII PRIVIND FOLOSIREA LIMBII ROMANE IN LOCURI, RELATII SI INSTITUTII PUBLICE, Drd. Daniela Mirela Dirman Dragota

CONSIDERATII PRIVIND SENSURILE JURIDICE ALE TERMENULUI LATIN AGER, Asist. univ. drd. Elena Veronica Stefan

CONSIDERATII CU PRIVIRE LA TERMENUL "AVOCAT" SI TERMENII ECHIVALENTI IN LIMBA ENGLEZA, Asist. univ. drd. Simina Badea

CONSIDERATII PRIVIND INCRIMINAREA SI SANCTIONAREA FAPTELOR CE CONSTITUIE INFRACTIUNI DE TERORISM, Asist.univ.dr. Cosmin Ionescu

Nr.3-4/2005

Revista de Ştiinţe Juridice, nr.3-4 2005

Xu Guodong, LEGEA CELOR XII TABLE IN CHINA
Daniel Ghita, CONSIDERATII PRIVIND LEGATURA DINTRE PRINCIPIUL FORTEI OBLIGATORII A CONTRACTELOR SI PRINCIPIUL EXECUTARII IN NATURA A OBLIGATIILOR
Daniela Gabi Garaiman, Edmond Gabriel Olteanu, INCALCAREA DREPTULUI DE AUTOR PRIN "PIRATAREA" OPERELOR AFLATE PE SUPORT ELECTRONIC
Teodor Sambrian, DE LA STATUTUL PERSOANELOR JURIDICE "PIAE CAUSAE" IN DREPTUL ROMAN, LA PROPUNERI DE LEGIFERARE PRIVIND REGIMUL JURIDIC AL ASOCIATIILOR SI FUNDATIILOR FILANTROPICE DIN ROMANIA
Constantin Belu, CONTRIBUTII LA PROCEDURA INCETARII CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA DIN INITIATIVA ANGAJATORULUI
Manuela Istratoaie, CONVENTII PREMERGATOARE ÎNCHEIERII CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPARARE: PROMISIUNEA UNILATERALA SI PROMISIUNEA BILATERALA DE VÂNZARE-CUMPARARE
Viorel Gaina, ORGANELE DE ADMINISTRARE A GRUPULUI DE INRERES ECONOMIC
Roxana Radu, Marieta Soreata, PROPUNERE DE LEGE FERENDA PRIVIND ACORDAREA CONCEDIULUI SI INDEMNIZATIEI PENTRU CRESTEREA COPILULUI IN VARSTA DE PANA LA 2 ANI DE LA DATA INCREDINTARII COPILULUI iN VEDEREA ADOPTIEI
Sevastian Cercel, CONSIDERATII PRIVIND DREPTUL SUBIECTIV CIVIL
Lucian Sauleanu, Armand Calota-Ponea, REGULI SPECIALE PRIVIND EXECUTAREA OBLIGAÂIILOR COMERCIALE. CURGEREA DE DREPT A DOBÂNZILOR
Adina Calota-Ponea, CONSIDERATII PRIVIND SISTEMUL ACTUAL DE PUBLICITATEA IMOBILIARA
Irina Olivia Popescu, SUSPENDAREA SI ÎNCETAREA FALIMENTULUI ÎN DREPTUL COMERTULUI INTERNATIONAL
Andra-Maria Gaina, FONDUL MONETAR INTERNATIONAL - PRINCIPAL ORGANISM INTERNATIONAL DE FINANTARE
Anca Ileana Dusca, CONSIDERATII PRIVIND RELATIA DINTRE TURISM SI MEDIUL INCONJURATOR
Cristina Otovescu, Mihai Floroiu, CONSIDERATII PRIVIND EVOLUTIA ASIGURARILOR ÎN ROMÂNIA
Alexandru Sorop, CLAUZE DE ADAPTARE A CONTRACTULUI DE COMERT INTERNATIONAL LA NOILE ÎMPREJURARI
Dan Claudiu Danisor, MODELELE DE JUSTITIE CONSTITUTIONALA: DE LA DIVERGENTA LA O RELATIVA CONVERGENTA
Nedelcu Iulian, Alina Nicu, LEGALITATE SI PUTERE ÎN ADMINISTRATIILE PUBLICE EUROPENE
Anisoara Babalau, CONSIDERATII PRIVIND INSPECTIA FISCALA
Iuliana Rîciu, ASPECTE TEORETICE SI PRACTICE DE JURISDICTIE ADMINISTRATIVA DETERMINATE DE APLICAREA LEGII CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV NR. 554/2004
Sorina Petria Mitran, EXCEPTII DE LA APLICAREA GRATIERII
Voinea Raluca, TUTELA ADMINISTRATIVA EXERCITATA DE PREFECT
TICU Madalin-Savu, DECALOGUL CA FUNDAMENT AL DREPTULUI (O ANALIZA JURIDICA A PORUNCILOR BIBLICE)
Daniela Mirela Dîrman Dragota, NATURA JURIDICA A NORMELOR CARE REGLEMENTEAZA UTILIZAREA LIMBII ROMaNE ÎN COMPONENTA AUDIOVIZUALA A MASS MEDIA
Michiforidis Adreas , MANDATUL IN SISTEMUL DE DREPT GREC
Gabriel Caian , REGIMUL JURIDIC ACTUAL AL TULBURARII DE POSESIE
Mitrica Cristina, SCURTE CONSIDERATII PRIVIND PROCEDURI SI PRACTICI JURIDICE LA ROMANI
Matei Diaconu, CONSIDERATII PRIVIND PATRIMONIUL COMUN AL UMANITATII
Bogdan Adrian, INCIDENTA ACTIVITATII AVOCATULUI POPORULUI ASUPRA APLICARII DREPTURILOR OMULUI
Bianca Maria Carmen Pedescu, SUBSIDIARITY - FUNDAMENTAL PRINCIPLE OF THE EUROPEAN CONSTRUCTION
Anamaria Bucureanu, FUNDAMENTELE DREPTULUI DE ACCES LA JUSTITIE ÎN DREPTUL EUROPEAN
Andrei Filipescu, REGIMUL JURIDIC AL STRAINILOR. IESIREA SI ÎNDEPARTAREA STRAINILOR DIN ROMANIA
Anca Parmena Popescu, CONSIDERATII PRIVIND RESPECTAREA DREPTURILOR OMULUI ÎN SISTEMUL ORGANIZATIEI NATIUNILOR UNITE
Loredana Belu, REPERE PRIVIND REGLEMENTAREA AJUTORULUI SOCIAL IN CONCORDANTA CU CERINTELE UNIUNII EUROPENE
Nistor Ana-Maria, FUNDAMENTAREA FILOSOFICA A GUVERNAMÂNTULUI DIRECT SI ANALIZA FORMELOR DEMOCRATIEI DIRECTE ÎN ELVETIA
Elena-Veronica Stefan, CONSIDERATII CU PRIVIRE LA SISTEMUL COMERCIAL ROMAN
Andra-Maria Gaina, IMPORTANŢA PIEŢELOR DE CAPITAL ÎN CADRUL PIEŢEI FINANCIARE
Gheorghe Vintila, Curtea de Apel Craiova, Sectia penala, decizia nr. 10 din 27.10.05. Rezumat
Lucian Săuleanu, Tribunalul Dolj, Secţia comercială, sentinţa nr. 388 din 31.05.2005. Rezumat şi comentariu

Nr.23/2002

Nr. 23 (1)/ 2002

Articole, Studii

Ion Dogaru; Sevastian CercelNicolae Titulescvu - Personalitate complexa a secolului XX

5

Viorel Gaina, Principiul asigurarii celeritatii si simplitatii operatiunilor comerciale

13

Constantin BeluNoi reglementari in domeniul securitatii sociale

18

Adi Oroveanu HantiuPrincipiul egalitatii persoanelor in procesul penal

29

Iulian Nedelcu; Alina Livia Nicu,  Aspecte privind sectorul public in Romania in contextul procesului de integrare europeana

33

Iancu Tanasescu; Gabriel Tanasescu; Camil Tanasescu, Despre detentologie

39

Bianca Maria Carmen Predescu, Definitia dreptului international privat

49

Stefan Scurtu; Mihai Floroiu, Contractul international de transport de marfuri pe sosele

59

Viorel Gaina, Principiul asigurarii cadrului juridic de protejare a interesului national in activitateaeconomica

69

Sorin Ionescu; Daniel GhitaPunerea sub interdictie

74

Stefan Scurtu, Ruxandra BurdescuClauza de impreviziune si clauza de forta majora in contractele comerciale internationale

79

Anca Ileana Dusca; Bianca Maria Carmen Predescu, Interdictia acordurilor dintre agentii economici in lumina dreptului roman si dreptului comunitar

90

Sevastian Cercel; Anamaria Cristina Florea, Aspecte referitoare la dreptul si obligatia parintilor de administrare a bunurilor copilului lor minor

95

Adrian BogdanAspecte de drept comparat privind institutia prescriptiei extinctive in dreptul civil mongol si roman

100

Ion Faget, Sanctiunea juridica a violentei in actele juridice de drept civil

102

Anca Ileana Dusca; Tereza Elena Chilom; Daniela Garaiman.Reglementarea juridica a confidentialitatii afacerilor in internet

105

Roberta Nitoiu; Cristina StanciuCateva consideratii privind aspectele juridice fundamentale ale ideii conversiunii prin reductiune a actelor juridice civile

111

Manuela AranghelInscrierile in cartea funciara reglementate de Legea nr. 7/1996. Notiune, obiect si efecte

119

Ruxandra Raducanu, Aspecte teoretice si practice privind vanzarea lucrului altuia

125

Adina Ponea; Oana RadulescuControverse referitoare la fundamentul responsabilitatii civile

138

Roxana Cristina Radu, Studiu asupra cauzei ilicite si imorale

151

Vali Stefania Nita, Exercitarea dreptului de proprietate comuna ae cote-parti

155

Alina Livia Nicu, Comisiile de disciplina din cadrul autoritatilor si institutiilor publice - instrument pentru cresterea calitatii activitatii din sectorul public

173

Manuela Aranghel, Intreruperea prescriptiei extinctive. Notiune, cauze si efecte

178

Miruna Livia Popescu, Exceptio non adimpleti contractus

184

Catalin Vasilica Bancioi, Unele consideratii cu privire la antecontractul de vanzare-cumparare

193

Roberta Nitoiu; Cristina Stanciu, Cateva consideratii cu privire la ideea conversiunii prin reductiune a actelor juridice civile in sens de instrumentum probationes

197

Sorina Petria Mitran, Aspecte istorice privind interpretarea normelor juridice

207

Cuprins

211

Nr.24/2002

Nr. 24 (2)/ 2002

Articole, Studii

Ion Dogaru; Dan Spanu; Roberta Nitoiu; Cristina Stanciu, Cateva consideratii cu privire la consecintele ideii curgerii timpului in materia modalitatilor obligatiilor civile

5

Alexandra SanduAsocierea Romaniei la Uniunea Europeana

36

Bianca Maria Carmen Predescu,Caracterele dreptului international privat

40

Viorel GainaPrincipiul comercialitatii raporturilor de drept comercial si principiul egalitatii juridice a partilor in raporturile de drept comercial

45

Anca Ileana Dusca; Bianca Maria Carmen Predescu, Masuri interne si comunitare impotriva abuzului de pozitie dominanta

49

Stefan ScurtuDreptul de retentie al carausului in reglementarea Codului comercial roman

54

Iulian Nedelcu; Raluca Radu, Consideratii teoretice si practice privind natura juridica a deciziei administrative

62

Sorin Ionescu; Daniel Ghita, Ordonanta presedintiala

68

Stefan Scurtu; Daniela GaraimanSentinta arbitrara in arbitrajul Comercial international

79

Tereza Chilom, Anca Ileana DuscaAparitia si evolutia dreptului scris pana la instaurarea regimului fanariot

88

Gabriel Olteanu, Aspecte privind aplicarea in timp a reglementarilor referitoare la infractiunea de concurenta neloiala

98

Tereza Chilom, Dreptul cutumiar geto-dac

103

Sevastian Cercel, Consideratii privind principiul bunei-credinte in dreptul civil

112

Daniela GaraimanUnele aspecte privind viciile de consimtamant in contractele informatice

117

Sevastian Cercel; Anamaria Cristina FloreaConsideratii privind pactele comisorii

123

Roberta Nitoiu; Cristina StanciuCateva consideratii privind teoria generala a ideii conversiunii prin reductiune a actelor juridice civile

130

Oana Radulescu; Adina Ponea, Consideratii cu privire la unele mijloace de transmisiune si transformare a obligatiilor civile si comerciale

137

Alina Livia NicuUtilizarea unor cunostinte specifice teoriei sistemelor in studierea fenomenului administrativ de catre stiinta administratiei

144

Cristina NistorescuGestiunea intereselor altei persoane si contractul de mandat

152

Ruxandra Raducanu, Scurte consideratii privind conditiile necesare pentru transmiterea dreptului de proprietate in cadrul contractului de vanzare-cumparare

156

Roxana Cristina RaduExceptia de neexecutare a contractului

161

Manuela AranghelEfectul prescriptiei extinctive in dreptul civil. Stingerea dreptului subiectiv sau doar a dreptului material la actiune?

165

Roberta Nitoiu; Cristina Stanciu, Cateva consideratii cu privire la actiunea ideii conversiunii prin reductiune in materie testamentara. I. Conversiunea testamentului autentic in testament olograf

173

Manuela AranghelPrescriptia extinctiva si actiunea in revendicare a bunurilor proprietate privata

196

Loredana Marina BeluContributii la definirea vinovatiei civile

203

Camelia Mihaela BobasuVointa unilaterala - izvor de obligatii civile in cazul gestiunii de afaceri

207

Lavinia Toma TumbarConsideratii cu privire la regimul juridic al nulitatii in lumea legislatiei civile actuale

213

Miruna Lavinia PopescuCateva consideratii privind leziunea - viciul de consimtamant

228

Marieta Soreata, Aspecte speciale privind dreptul de mostenire prin retransmitere

234

Estudiantina

Alexandru Mihnea GainaNotiunea, trasaturile si clasificarea zonelor libere

241

Bucureanu Ana MariaLibertate si alienare

245

Nr.25/2002

Articole, Studii

Ion Dogaru, Roberta Nitoiu, Cristina StanciuCateva consideratii privind curgerea timpului ca eveniment juridic

5

Theodor SambrianProstitutia in dreptul roman si in dreptul romanesc. Argumente impotriva dezincriminarii prostitutiei

16

Bianca Maria Carmen PredescuPolitica si tehnica in reglementarea conditiei juridice a strainului

24

Iulian Nedelcu, Raluca Radu, Aspecte teoretice si practice privind regimul juridic al domeniului public

28

Alexandra Sandu, The place of selection in the management of personnel

35

Viorel Gaina, Principiul asigurarii creditului si securitatii operatiunilor comerciale

37

Stefan Scurtu, Gajul carausului in dreptul roman

41

Viorel GainaPrincipiul asigurarii celeritatii si simplitatii operatiunilor comerciale

49

Catalin Vasilica BancioiUnele consideratii cu privire la rezerva succesorala

54

Costel NiculeanuCateva consideratii privind notiunea, natura juridica si tratamentul sanctionar al infractiunilor continue

66

Stefan Scurtu, Cristina StanciuConosamentul in transportul maritim

70

Anca Ileana Dusca, Tereza Elena Chilom, Daniela Garaiman,Comertul electronic in lumina Legii 365/2002

78

Gabriel OlteanuDomenii sustrase concurentei comerciale prin conventie. Clauze de neconcurenta

86

Sorin Ionescu, Daniel GhitaExecutarea obligatiilor de a face rezultate dintr-un antecontract

93

Oana RadulescuParticularitatile cesiunii cu titlu oneros ale unei creante litigioase. Retractul litigios

102

Adina Ponea, Lavinia Toma-Tumbar, Aspecte privind situatia juridica a subdobanditorului de buna-credinta, potrivit legii nr. 10/2001

108

Roberta Nitoiu, Cristina Stanciu, Unele consideratii privind actiunea ideii conversiunii prin reductiune a actelor juridice civile in materia acceptarii succesiunii, revocarii tacite a legatului si promisiunilor de vanzare

115

Ruxandra Raducanu, Mijloacele juridice de care dispune vanzatorul in caz de neexecutare a obligatiei de plata a pretului

119

Manuela AranghelPrescriptia extinctiva si drepturile personale nepatrimoniale

129

Tereza Chilom, Anca Ileana Dusca, Dreptul in perioada regimului turco-fanariot

138

Anisoara Babalau, Conceptul de contract bancar

147

Roxana Cristina RaduInstitutia nulitatii in dreptul muncii

162

Roberta Nitoiu, Cristina Stanciu, Cateva consideratii cu privire la actiunea ideii conversiunii prin reductiune in materie testamentara . II. Conversiunea testamentului mistic (secret) in testament olograf

167

Silviu DraganAspecte critice ale administratiei publice actuale

176

gabriel Tanasescu, Camil TanasescuPrezentare generala a raportului dintre vointa si vinovatia juridica

181

Adela LupuConditii generale privind norma conflictuala referitoare la starea civila si capacitatea persoanei fizice

199

Sorina Peria MitranConsideratii privind formele interpretarii normelor juridice

206

Miruna Lavinia PopescuVointa si libertatea contractuala

213

Silviu DraganAspecte teoretice si practice privind contractul administrativ

219

Alexandru Mihnea GainaInfiintarea zonelor libere, administrarea si coordonarea activitatii zonelor libere

226

Marieta SoreataConceptul devolutiunii succesorale legale

232

Alexandru GainaActivitatile desfasurate in zonele libere

242

Nicoleta Miulescu, Adoptarea codului de procedura administrativa intre necesitate, utilitate si eficienta

252

Mirela Fotache,  Discursul politic in cadrul relatiei influenta - putere - autoritate

264

Cronici

Theodor Sambrian, Colocviu Romano-italian "Traditie romaneasca, drept roman si codificare", Bucuresti, 13-15 iunie 2002

271

 

Nr.19/2001

CUPRINS NR.19/2001

 

Mircea Ivanescu - L'annee jubiliaire 2000. La cooperation entre l'enseignement universitaire de Craiova et de Bresil au debut du chemin

7

Ion Patroi - Laudatio Domnului Jose Jeronimo Moscardo de Souza

18

Jose Jeronimo Moscardo de Souza - Globalizarea: Moda, contaminare sau solutie?

27

Ion Dogaru - Normativismul kelsenian

33

Gheorghe Danisor - Structuralismul si filosofia juridica

53

Sorin Ionescu, Daniel Ghita - Raspunderea juridica. Accente

82

Dan Claudiu Danisor - Pozitivism si drept

99

Iulian Nedelcu, Alina Livia Nicu - Rolul normarii si al sistemului media in identificarea si realizarea binelui public la nivel comunitar

120

Adina Ponea - Evolutia istorica a institutiei vinovatiei

144

Gabriel Olteanu, Sevastian Cercel - Principiul autonomiei de vointa din perspectiva filosofica

161

Roberta Tapu - Privire istorica asupra dreptului de a testa

167

 

Nr.20/2001

CUPRINS=20/2001

 

Mesaje

 

Mesajul Primului Ministru al Romaniei, Domnul Adrian Nastase

VII

Mesajul Membrilor Consiliului National de Evaluare si Acreditare Academica

IX

Mesajul Domnului Prof. univ.dr.ing. Sergiu T. Chiriacescu,

Membru corespondent al Academiei Romane

XI

   

Doctor Honoris Causa

 

Ioan Mihailescu - Curriculum vitae

1

Ion Dogaru - Laudatio Domnului Prof.univ.dr. Ioan Mihailescu

18

Ioan Mihailescu - Valori si norme sociale in perioada de tranzitie

27

   

Articole, studii

 

Ion Dogaru - Unele consideratii cu privire la jurisprudenta ca sursa a dreptului

43

Constantin Belu - Valentele discernamantului in dreptul civil

58

Dan Claudiu Danisor - Eseu critic asupra teoriei separatiei puterilor in stat

72

Stefan Scurtu - Contractul de factoring in comertul international

109

Gheorghe Danisor - Locul individualitatii in sistemul juridic

115

Adi Oroveanu-Hantiu - Consideratii generale privind procedura speciala in cauzele cu infractori minori

130

Ion Turculeanu - Scurt istoric al evolutiei dreptului de optiune succesorala

137

Sorin Ionescu, Daniel Ghita - Consideratii asupra sarcinilor justitiei in procesul civil prin prisma principiilor fundamentale reglementate de Constitutie si de Legea de organizare judecatoreasca

144

Iuri Kaceanovski - Dreptul roman in secolul al XXI - lea

153

Pierangelo Catalano - Concluziile celui de al VIII-lea colocviu al romanistilor din Europa Centro-Orientala si Italia (Vladivostok, 5 - octombrie 2000)

170

Gheorghe Vintila - Aspecte ce privesc distinctia dintre omorul calificat si pruncuciderea; Obligativitatea efectuarii expertizei medico-legale pentru stabilirea "starii de tulburare pricinuita de nastere"

172

Ion Dogaru, Dan Claudiu Danisor, Sevastian Cercel - Dreptul subiectiv si libertatile publice

176

Anca Ileana Dusca - Temeiul juridic al raspunderii ofertantului in cazul revocarii ofertei. Forta obligatorie a ofertei

189

Ion Faget - Unele consideratii cu privire la fundament, sediu si determinarea lui "LEX REI SITAE"

195

Sevastian Cercel, Gabriel Olteanu - Consideratii speciale privind intrarea in vigoare a legii

202

Sebastian Raduletu - La liberte d'information a-t-elle des limites?

216

Oana Radulescu - Aplicatii practice ale cesiunii de creanta in dreptul comercial, dreptul civil si dreptul comertului international

224

Iancu Tanasescu, Gabriel Tanasescu, Camil Tanasescu -Probleme privind starea de evadare si extradarea

241

Alina Livia Nicu - Institutia juridica a initiativei legislative in dreptul pozitiv romanesc

255

Elena Pirvu - Documente juridice si notariale in limba vulgara din Italia secolelor X-XII

267

Manuela Aranghel - Reprezentarea succesorala

272

Ruxandra Burdescu - Titlurile de credit in dreptul privat roman si in dreptul international privat

280

Matei Diaconu - Consideratii asupra regulilor incoterms in comertul international, cu speciala referire la regula CIF (CAF)

289

Andrei Filipescu - Garantii reale mobiliare cu element international potrivit Legii nr. 99 din 27 mai 1999

294

Cristina Nistorescu - Un studiu comparativ asupra notiunilor de contracte si conventie in materie civila

299

Vali Stefania Nita - Privilegiul in caz de separatie de patrimonii

304

Roxana Radu - Rezolutiunea si rezilierea pentru neexecutare din culpa

309

Ruxandra Raducanu - Propuneri de lege ferenda privind urmarirea, judecarea si sanctionarea infractorilor minori

322

Cristina Savu - Locul si rolul fenomenului volitional in viata juridica

326

Roberta Tapu - Cateva consideratii cu privire la diata act prin care se stabilea succesibilul in cadrul mostenirii testamentare

331

Catalin Voiculescu, Claudiu Danciu - Studiu privind trasaturile caracteristice ale marcii

338

Silviu Dragan - Tendinte si perspective ale administratiei publice

345

Costel Niculeanu - Considerente privind infractiunea de asociere pentru savarsirea de infractiuni

349

Dan Spanu - Regimul juridic al actelor de instrainare a imobilelor preluate in mod abuziv potrivit Legii nr.10/2001

356

Cuprins

361

 

Nr.21/2001


CUPRINS NR.21/2001

 

Ion P. Filipescu, Ion Dogaru - REPERE in viata si opera Academicianului Prof. univ. dr. docent IOAN CETERCHI

5

Nicolae Popa - Personalitatea profesorului Ioan Ceterchi (amintirile unui colaborator)

17

Horia Diaconescu - Am fost studentul profesorului Ioan Ceterchi

20

Sofia Popescu - Contributiile Prof. univ. dr docent Ioan Ceterchi la organizarea si conducerea activitatii de cercetare stiintifica in domeniul dreptului (Vicepresedinte al Academieie de Stiinte social-politice si Director al Institutului de cercetari juridice)

22

Dragos Iliescu - Profesorul universitar doctor docent Ioan Ceterchi - presedintele Consiliului Legislativ

26

Alocutiunea rostita de reputatul jurist Ioan Filip la Adunarea personalului Consiliului Legislativ din ziua de 15 decembrie 1973, cu prilejul implinirii varstei de 47 de ani de catre presedintele acestui organism - Profesorul universitar IOAN CETERCHI

28

Gheorghe Danisor, Roberta Nitoiu - Stiinta esentializarii dreptului in conceptia academicianului Ioan Ceterchi

32

Dan Claudiu Danisor - Statul in conceptia lui Ioan Ceterchi

40

Adrian Nastase - Ioan Ceterchi - Diplomat

58

Sorin Ionescu - Ioan Ceterchi - omul

63

 

Nr.22/2001


CUPRINS NR.22/2001

 

Articole, Studii

Tereza Chilom

Unele consideratii privind stabilirea etapelor de evolutie a dreptului romanesc

5

Alina Nicu

Importanta notiunii de institutie publica pentru dreptul administrativ

9

Iulian Nedelcu

Consideratii privind controlul asupra activitatii desfasurate in institutiile publice

21

Alina Nicu

Administratia publica - garant al respectarii drepturilor si libertatilor cetatenesti

31

Iulian Nedelcu, Raluca Radu

Cateva consideratii in legatura cu controlul jurisdictional asupra actelor administratiei publice

37

Costel Niculeanu

Reflectii privitoare la pedeapsa detentiunii pe viata

41

Silviu Dragan

Contractul administrativ - contract de drept public sau de drept privat?

46

Alina Nicu

Institutia juridica a voluntariatului

50

Ion Dogaru, Sevastian Cercel

Unele consideratii asupra fundamentului si caracterelor juridice ale obligatiei legale de intretinere

55

Stefan Scurtu

Raspunderea contractuala a carausului in dreptul roman

71

Vali Stefania Nita

Imprescriptibilitatea dreptului de acere imparteala succesiunii

77

Stefan Scurtu

Cauzele care exclud raspunderea carausului in reglementarea Codului comercial roman

82

Cristina Nistorescu

Obligatia de a raspunde pentru faptele persoanei substituite in executarea mandatului

91

Matei Diaconu

Consideratii asupra pactelor comisorii ca modalitate de rezolutiune conventionala a contractelor

95

Stefan Scurtu

Evaluarea legala a despagubirilor in caz de pierdere sau avariere a marfii transportate in temeiul unui contract de transport, in reglementarea Codului comercial roman

99

Teodor Sambrian

Interferente romano-braziliene in abordarea dreptului roman

107

Bianca Predescu

Subsidiaritatea. Termininologie si evolutie

114

Andrei Filipescu

Aspecte privind protectia copilului, cu deosebire a celui aflat in dificultate

127

Daniela Garaiman

Elemente de drept comparat si international privind protectia prin drept de autor a programelor pentru calculator

136

Gabriel Naghi

Cateva consideratii privind derogarile de la principiul consensualismului actelor juridice civile

143

Bianca Predescu

Subsidiaritatea in tratatele constitutive ale comunitatilor europene

149

Sorin Ionescu, Daniel Ghita

Cauza recursului

158

Andrei Filipescu

Unele aspecte privind regimul juridic al strainilor potrivit noii reglementari in Romania

169

Magdolna Sie

Legislative Measurea for saving the unity of the Late Roman Empire

176

Sorin Ionescu, Daniel Ghita

Elementele contestatiei in anulare

187

Anca Dusca

Protectia consumatorilor prin garantarea calitatii produselor

192

Bianca Predescu

Conferinta organelor specializate in afaceri comunitare a Parlamentelor nationale ale Statelor membre UE si Parlamentului European

195

Mihaela Cotora

Reocarea actelor frauduloase

203

Roberta Tapu

Unele consideratii cu privire la caracterele juridice ale testamentului si legatura indelibila dintre caracterele juridice ale testamentului privit ca act juridic civil si sistemul categorial al actelor juridice civile

218

Mihaela Cotora

Masuri asiguratorii in executarea obligatiilor

233

Bianca Predescu

Localizarea delictului civil si determinarea legii locului delictului

239

Roxana Radu

Unele consideratii cu privire la nulitatea actului juridic civil

251

Ruxandra Raducanu

Scurte consideratii cu privire la devolutiunea legala a mostenirii

267

Cristina Savu

Promisiunile de contract-rod al autonomiei de vointa in dreptul civil roman

277

Roberta Tapu

Studiu asupra principalelor coordonate ale succesiunii testamentare in dreptul privat roman

283

Oana Radulescu

Scurte consideratii privind responsabilitatea regionala a Romaniei in spatiul central est-european si implicatiile acesteia asupra aderarii la structurile europene si euro-atlantice

300

Adina Ponea

Compatibilitatea legislatiei tarii noastre cu cea internationala in privinta drepturilor omului

306

Gabriel Naghi

Scurte consideratii privind clasificarea conditiilor actului juridic

312

Nelu Anghel

Scurte consideratii cu privire la fidejusiune in drept comercial

316

Gabriel Naghi

Consideratii generale privind vointa juridica si principiile acesteia in materia actelor juridice civile

319

Anamaria Florea

Conditii de fond si forma pentru punerea sub interdictie judecatoreasca

323

Sorina Petria Mitran

Aspecte teoretice si practice privind analogia legii

329

Alexandra Sandu

Cristina Nistorescu

Abordarea juridica si economica a conflictelor in cadrul canalelor de distributie

334

Recenzii

Anca Dusca

Recenzie: Roberta Tapu - Succesiunea testamentara

Nr.16/2000

CUPRINS - NR. 16/2000

Nicolae Titulescu - Patronul nostru spiritual

 1. Nicolae Titulescu - Societatea Natiunilor si minoritatile

Tudor Radu Popescu - Doctor honoris causa al Universitatii din Craiova

 1. Curriculum vitae - Tudor Radu Popescu
 2. Laudatio
 3. Tudor Radu Popescu - Educatia - problema prioritara a omenirii si educatia

Articole, studii

 1. Ion Dogaru - Cateva consideratii cu privire la ideea de apartenenta in materia reprezentarii.
 2. Roberto Valle - Geopolitique de l'orthodoxie
 3. Constantin Belu - Solutionarea litigiilor de munca de catre Judecatorie .
 4. Teodor Sambrian - Consideratii de ordin istoric privind studierea dreptului roman in Romania .
 5. Viorel Gaina - Registrul comertului si controlul judecatoresc al operatiunilor efectuate in Registrul Comertului
 6. Stefan Scurtu - Mijloacele de care dispune vanzatorul in caz de contraventie la contract din partea cumparatorului
 7. Sorin Ionescu - Efectele nulitatii
 8. Pompil Draghici - Probleme disputate in doctrina referitoare la forta obligatorie a contractelor si autonomiei de vointa
 9. Stefan Scurtu - Executarea contractului de comert internnational
 10. Ion Turculeanu - Repunerea in termen a mostenitorilor prin dispozitiile art.12 din L.18/1991 .
 11. Gheorghe Vintila - Repararea daunelor morale rezultate din comunicatii audiovizuale
 12. Anca Ileana Dusca, Liana Dumitrescu - Unele consideratii in legatura cu posesia
 13. Pompil Draghici - Prezumtia de culpa in cazul raspunderii pentru fapta altuia
 14. Ion Turculeanu, Catalin Bancioi - Stipulatia pentru altul
 15. Dan Spanu - Competenta materiala a instantelor judecatoresti privind partajul succesoral
 16. Sevastian Cercel - Obligatia de intretinere in cazul casatoriei putative si in cazul concubinajului .
 17. Tereza Chilom - Originea si evolutia teoriei actelor inexistente in Dreptul privat. Promotori, adepti, adversari ai teoriei clasice a inexistentei actelor juridice
 18. Gabriel Edmond Olteanu - Domeniul de aplicare al teoriei autonomiei de vointa in materia actelor juridice civile
 19. Adrian Bogdan - Cateva consideratii referitoare la uzucapiunea prescurtata
 20. Anisoara Babalau - Contractul civil - aspecte juridice fundamentale
 21. Daniel Ghita - Executarea silita in natura a obligatiilor civile .
 22. Manuela Aranghel - Prescriptia extinctiva in Dreptul civil. Concept si efecte .
 23. Matei Diaconu - Consideratii asupra reglementarilor din Codul civil roman si din Codul civil francez, in domeniul depozitului necesar si al depozitului hotelier .
 24. Cristina Nistorescu - Aspecte privind aplicarea procedurii de reorganizare si lichidare juridica
 25. Vali Stefania Nita - Aspecte teoretice si practice privind partajul bunurilor comune in cazul coproprietatii temporare .
 26. Roxana Cristina Radu - Consideratii privind evolutia conceptiei de nulitate a actului juridic civil
 27. Ruxandra Raducanu - Conditiile necesare existentei obligatiei de garantie contra viciilor in contractul de vanzare-cumparare .
 28. Cristina Savu - Promisiunea unilaterala si promisiunea sinalagmatica de vanzare .
 29. Roberta Tapu - Scurta prezentare a teoriilor cu privire la fundamentul testamentului .
 30. Sebastian Raduletu - Conditiile reprezentarii succesorale .
 31. Iancu Tanasescu - Infractiunea complexa
 32. Gheorghe Pirvu - Problematica integrarii in lumea contemporana .
 33. Iulian Nedelcu, Silviu Dragan - Aspecte teoretice si practice vizand rolul administratiei publice in procesul decizional privitor la proprietatea publica si proprietatea privata
 34. Bianca Maria Carmen Predescu - Studiu asupra raportului dintre competentele statului si ale Uniunii Europene .
 35. Gheorghe Parvu, Alexandra Sandu - Necesitatea aderarii Romaniei la Uniunea Europeana
 36. Adi Oroveanu-Hantiu - Consideratii generale privind infractiunile contra deminitatii persoanei
 37. Nedelcu Iulian, Alina Livia Nicu - Determinari si interferente intre administratia publica si media
 38. Alexandra Sandu, Radu Constantin - Management si grafologie
 39. Ionel Groza, Cornel Trandafir, Mihaela Vieru - Expertiza financiara si interpretarea ei juridica
 40. Gheorghe Danisor - Conceptia social-politica in opera lui Jean Jacques Rousseau .
 41. Dan Claudiu Danisor - Consideratii privind definirea institutiei juridice
 42. Vasile Ciuvat - Cateva consideratii privind impozitul pe venit
 43. George Velicu - Natiunea, structurile si rolul statului in asigurarea apararii tarii .
 44. Nicoleta Miulescu - Regiile autonome, institutiile si serviciile publice de interes local .
 45. Sorin Ionescu - Incompatibilitatea judecatorilor
 46. Gheorghe Danisor - Statul in conceptia lui Thomas Hobbes
 47. Vasile Ciuvat - Contributia lucrarilor celei de-a Treia Conferinte asupra dreptului marii la dezvoltarea dreptului tratatelor .
 48. George Velicu - Dreptul international aplicabil in conflictele armate
 49. Patru Rotaru, Nicusor Stanciu - Aspecte juridice ale cheltuielilor din bugetul public national .
 50. Daniela Garaiman - Unele aspecte privind relatia drept - informatica
 51. Radu Constantin - Pledoarie pentru grafologie .
 52. Ruxandra Burdescu - Libertatea si nu numai atat
 53. Anamaria Cristina Florea - Consideratii asupra mijloacelor de lupta impotriva criminalitatii .
 54. Gabriel Tanasescu - Despre omisiunile sau loviturile care produc vatamarea corporala
 55. Eugen Cristian Grigorie - Reguli si procedee de tactica criminalistica aplicate in ascultarea martorilor
 56. Adina Ponea - Principiul neretroactivitatii legii civile in timp
 57. Oana Radulescu - Norma sau legile de aplicare imediata sau necesara
 58. Elena Pirvu - Il Placito di Capua, sub aspectul de document juridic

Estudiantina

 1. Ana Maria Bucureanu - Dreptul si morala
 2. Ionut Raduletu - Introducere in tipologia autoritatii
 3. Lavinia Tumbar - Consideratii privind metodele de stimulare a vanzarilor sau a prestarilor de servicii care impiedica libera concurenta (art.4, lit. f din Legea nr.11/1991)
 4. Cristian Ene - Puterea cuvantului in valentele sale juridice .

Nr.17/2000

CUPRINS NR. 17 / 2000

Brazilia

 1. Mircea Ivanescu - L'annee jubiliare 2000. La cooperation entre l'ensegnement universitaire de Craiova et de Bresil au debut du chemin - pag.5
 2. Ion Dogaru / A parte juridica da latinidade do povo romeno - pag.13
 3. Claudio Salvador Lembo - El futuro de la Universidade - pag.17
 4. Monica Herman S. Caggiano - Federalismo incompleto - Descentralizacião e indefinicião de competências pag.21

Vladivostok, octombrie 2000

 1. Teodor Sambrian - Al VIII-lea colocviu al romanistilor din Europa centro-orientala si Italia - Vladivostok, 5 octombrie 2000 - pag.35
 2. Teodor Sambrian - La capacità giudirica dei peregrini della Dacia Romana nella luce dei trittici della Transilvania - pag.38
 3. Xu Goudong - Il diritto romano come fondamento del progetto di codice civile della Republica Populare Cinese - pag.58

Articole, studii

 1. Ion Dogaru, Sorin Ionescu, Ion Turculeanu - Frauda pauliana si ideia de apartenenta. Consideratii generale - pag.69
 2. Constantin Belu - Consideratii privind conflictele de munca - pag.75
 3. Iancu Tanasescu - Teoria della scienza del diritto penale - pag.81
 4. Gheorghe Parvu, Alexandra Sandu - Programul national de pregatire pentru aderarea Romaniei la Uniunia Europeana pag.85
 5. Viorel Gaina, Gh. Glavan - Determinari conceptuale privind comertul pag.87
 6. Stefan Scurtu - Formarea contractului de vanzare comerciala internationala in reglementarea Conventiei de la Viena, 1980 - pag.91
 7. Iulian Nedelcu, Alina Livia Nicu, Gh. Glavan - Aspecte privind notiunile de functie publica si functionar public avand in vedere prevederile Legii nr. 188/1999 modificata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 82/2000 - pag.94
 8. Bianca Maria Carmen Predescu - Rolul factorului executiv in dezvoltarea durabila a Uniunii Europene - pag.98 
 9. Adi Oroveanu - Hantiu - Proba veritatii - cauza speciala de inlaturare a caracterului penal al faptelor de insulta si calomnie - pag.106 
 10. Stefan Scurtu - Incheierea contractelor de comert international - pag.110 
 11. George Velicu - Securitatea si apararea nationala a Romaniei - pag.113
 12. Ionel Groza, Cornel Trandafir, Mihaela Vieru - Argumente pentru alinierea reglementarilor juridice romane cu cele internationale in lupta impotriva drogurilor (Amfetaminele in Romania) - pag.124
 13. Iulian Nedelcu, Silviu Dragan, Gh. Glavan - Natura juridica a termenelor prevazute de art. 5 din Legea nr. 29/1990 privind contenciosul aadministrativ - pag.128
 14. Sorin Ionescu - Inopozabilitatea contractelor - pag.132
 15. Pompil Draghici, Simulatia. Aspecte teoretice si practice - pag.138
 16. Dan Claudiu Danisor, Dan Spanu, Efectele hotararii judecatoresti de declarare a mortii prezumate - pag.144
 17. Gheorghe Danisor - Gandirea social - politica si juridica a lui Cicero - pag.150
 18. Gheorghe Vintila - Se pot cere despagubiri morale in situatia prevazuta de art. 2 din Codul familiei? -  pag.153
 19. Ion Turculeanu - Vointa ca proces volutiv si operatiunea juridica de optiune succesorala pag.157
 20. Sorin Ionescu - Cateva aspecte privind raspunderea civila - pag.161
 21. Pompil Draghici - Teorii cu privire la culpa in cele doua forme ale raspunderii civile - pag.164
 22. Dan Spanu - Conditia juridica a persoanei legata de absenta in dreptul roman - pag.166
 23. Gheorghe Danisor - Gandirea lui John Locke despre drept si stat. Locke si legitimitatea consensului - pag.170
 24. Gheorghe Vintila - Domeniul delictual si contractual al raspunderii civile pentru daunele morale. Interferente - pag.174
 25. Ion Turculeanu, Bogdan Dragomir -Integrarea dreptului de optiune succesorala in sistemul cazurilor exceptionale in care vointa unilaterala produce obligatii civile sau in domeniile adiacente - pag.181
 26. Dan Spanu - Limitarea legala a dreptului de proprietate prin granituire si practica judiciara in materie - pag.196
 27. Pompil Draghici, Ion Turculeanu - Probleme controversate privind evolutia reparatiei daunelor morale in sistemul nostru de drept - pag.201
 28. Vasile Ciuvat - Consideratii asupra reorganizarii Curtii Europene a Drepturilor Omului - pag.208
 29. Anca Ileana Dusca - Cazuri exceptionale in care vointa unilaterala este izvor de obligatii - pag.211
 30. Gabriel Edmond Olteanu - Autonomia de vointa din perspectiva istorico-juridica - pag.216
 31. Sevastian Cercel - Obligatia legala de intretinere intre soti - pag.219
 32. Tereza Chilom - Unele consideratii privind teoria actelor juridice inexistente - pag.228
 33. Daniela Garaiman - Unele aspecte privind infractiunile savarsite asupra sistemelor informatice - pag.231
 34. Nicoleta Miulescu - Statutul functionarului public - pag.238
 35. Patru Rotaru, Nicusor Stanciu - Consideratii privind resursele financiare publice - pag.254
 36. Nicolae Vaduva - Aspecte ale evolutiei expertizei judiciare in Romania - pag.259
 37. Cotora Mihaela - Norma conflictuala cu privire la forma actelor juridice - pag.262
 38. Elena Pirvu - Scurt istoric al prezentei textelor de drept roman, in traducere, in Romania - pag.268
 39. Adrian Bogdan - Aspecte de drept comparat privind prescriptia extinctiva in dreptul civil italian - pag.271
 40. Daniel Ghita, Clauzele de optiune in contractele de comert international - pag.276
 41. Gabriel Tanasescu, Camil Tanasescu - Infractiunea simpla (tip) - pag.283
 42. Catalin Bancioi - Unele consideratii cu privire la testamentul audio-video - pag.290
 43. Ruxandra Burdescu - Aspecte privind arbitrajul in echitate - pag.293
 44. Matei Diaconu - Norma conflictuala in privinta formei actelor juridice, in dreptul international privat - pag.298
 45. Anamaria Cristina Florea - Victimizarea familiala a copilului - o cauza a delicventei juvenile - pag.301
 46. Eugen Cristian Grigore - Aspecte teoretice si de drept comparat privind infractiunile omisive prin care se impiedica infaptuirea justitiei - pag.305
 47. Cristina Nistorescu - Natura juridica a raportului dintre administrator si societatea comerciala - pag.311
 48. Vali Stefania Nita - Aspecte generale privind solutionarea litigiilor locative - pag.315
 49. Adina Ponea - Consideratii asupra institutiei abuzului de drept - pag.319
 50. Roxana Radu - Studiu asupra principiului retroactivitatii efectelor nulitatii - pag.323
 51. Ruxandra Raducanu - Scurte consideratii asupra contractului de vanzare cumparare comerciala internationala cu privire speciala asupra obligatiilor cumparatorului - pag.326
 52. Oana Radulescu - Leziunea - viciu de consimtamant - pag.330
 53. Cristina Savu - Consideratii asupra structurii promisiunii unilaterale de vanzare - pag.334
 54. Roberta Tapu - Cateva consideratii cu privire la limba de moarte, testamentul oral, testamentul muncupativ ca forma a succesiunii testamentare in dreptul consuetudinar - pag.338
 55. Madalina Voican - Capacitatea civila a persoanei juridice - pag.341

Recenzie

 1. Bianca Predescu - Recenzie: Anca Ileana Dusca - dreptul afacerilor - pag.351
 2. Maria Andronache - Recenzie: Vasile Ciuvat - Protectia juridica a drepturilor omului - pag.352

Estudiantina

 1. Ionut Raduletu - Specificul raportului politic de autoritate - pag.357
 2. Iudith Fuchs - Consideratii cu privire la practica repararii banesti a daunelor morale - pag.364
 3. Ana MariaBucureanu - Consideratii asupra notiunii si importantei filosofiei dreptului - pag.368

Nr.18/2000

Nr. 18 / 2000

Nicolae Titulescu - patronul nostru spiritual

Nicolae Titulescu

Societatea natiunilor si minoritatile

5

Articole, studii

Ion Dogaru

Dan Claudiu Danisor

Sorin Ionescu

Sevastian Cercel

Pompil Draghici

Ion Turculeanu

Ideea de aparenta si frauda pauliana. Calitatea de parat

15

Ion Dogaru

Dan Claudiu Danisor

Sorin Ionescu

Sevastian Cercel

Pompil Draghici

Ion Turculeanu

Ideea de aparenta si frauda pauliana. Calitatea de reclamant

24

Ion Dogaru

Dan Claudiu Danisor

Sorin Ionescu

Sevastian Cercel

Pompil Draghici

Ion Turculeanu

Ideea de aparenta si frauda pauliana. Consideratii asupra prescriptiei extinctive in materie

33

Iancu Tanasescu

Gabriel Tanasescu

Camil Tanasescu

Recidiva internationala

51

Constantin Belu

Solutionarea plangerilor sau contestatiilor impotriva sanctiunilor disciplinare de catre consiliile sau colegiile de disciplina

56

Alexandra Sandu

Armonizarea politicilor sociale ale statelor comunitare, cale de egalizare a conditiilor de unca si de viata ale populatiei din Uniunea Europeana

61

Stefan Scurtu

Dispozitii comune obligatiilor vanzatorului si ale cumparatorului in reglementarea Conventiei de la Viena, privind vanzarea internationala de marfuri

64

Viorel Gaina

Gheorghe Glavan

Consideratii privind principiul libertatii comertului

70

Stefan Scurtu

Clauzele asiguratorii in contractele internationale

75

George Velicu

Stiinta militara - continut si structura, corelatia stiintei militare cu politica si doctrina de intretinere a fortelor armate

82

Sorin Ionescu

Revocarea contractelor

86

Ion Turculeanu

Bogdan Dragomir

Unele consideratii cu privire la acceptarea pura si simpla voluntara a mostenirii

94

Pompil Draghici

Consideratii asupra teoriilor referitoare la fundamentarea raspunderii comitentului pentru fapta prepusului

103

Sorin Ionescu

Contestatia la executarea silita

110

Gheorghe Vintila

Identificarea criminalistica. Procedura efectuarii expertizei criminalistice

113

Ion Turculeanu

Pompil Draghici

Consideratii generale privind vointa ca fenomen psihologic

122

Dan Spinu

Exercitarea actiunii in revendicare impotriva societatilor comerciale aflate in procedura reorganizarii judiciare si a falimentului

130

Sevastian Cercel

Gheorghe Vintila

Obligatia legala de intretinere intre fostii soti

134

Sorin Ionescu

Consideratii in legatura cu vointa interna si vointa externa la incheierea actului juridic civil

144

Gabriel Olteanu

Gheorghe Vintil

Mirela Gherghe Ciurezu

Consideratii cu privire la practica judiciara in materia asigurarii obligatorii de raspundere civila pentru pagubele produse persoanelor prin accidente de autohevicule

146

Patru Rotaru

Nicusor Stanciu

Consideratii economico-juridice privind sistemul de urmarire si incasare a resurselor financiare

151

Ion Turculeanu

Prescrierea dreptului de optiune succesorala

156

Gheorghe Vintila

Mijloace si metode tehnico-stiintifice utilizate in cercetarile criminalistice

160

Daniela Garaiman

Unele aspecte juridice privind consimtamantul automatizat

164

Anca Ileana Dusca

Principiul si exceptia in materia vointei unilaterale ca izvor de obligatii

168

Sevastian Cercel

Gheorghe Vintila

Anamaria Florea

Consideratii privind reglementarea obligatiei legale de intretinere in dreptul francez

171

Dorian Dogaru

Daniela araiman

Transformari geometrice folosite pentru acomodarea imaginii impresiunilor digitale in cazul identificarii computerizate

179

Dan Spanu

Gabriel Tanasescu

Camil Tanasescu

Atributiile organelor de urmarire penala in domeniul protectiei victimelor

185

Nicoleta Miulescu

Consideratii privind regimul juridic al serviciilor publice de interes local

192

Gheorghe Vintila

Urmele de reproucere

199

Gheorghe Danisor

Conditiile de validitate ale dreptului

208

Dan Spanu

Consideratii teoretice privind rezolvarea unor probleme de drept in practica instantelor judecatoresti

214

Gheorghe Vintila

Consideratii asupra urmelor formate din obiecte sau felurite sbstante

217

Adi Oroveanu Hantiu

Reglementarea asistentei juridice internationale in codul de procedura penala roman

226

Andian Bgdan

Repunerea in termenul de prescriptie extinctiva

229

Daniel Ghita

Scurte aprecieri asupra sensului dispozitiilor art. 1075 Cod civil

234

Ruxanra Burdescu

Deciziile Curtii Internationale de Justitie si hotararile instantelor de drept comun din Romania

239

Vali Stefania Nita

Personalitatea juridica a asociatiei de proprietari

244

Adina Ponea

Aspecte privind relatia capacitatea delictuala - vinovatie

250

Oana Radulescu

Gheorghe Vintila

Cesiunea de datorie� ca modalitate de realizare a transmisiunii datoriei prin mijloace juridice indirecte

254

Sorina Petria Mitran

Tratamentul penal al recidivei - aspecte de practica judiciara

266

Cristina Savu

Cateva consideratii privind asemanarile si deosebirile intre oferta de a contracta si promisiunea de contract

269

Adina Ponea

Importanta delimitarii domeniului vinovatiei de cel al altor institutii juridice

272

Ruxandra Burdescu

Faliment - privire retrospectiva si reglementare actuala

283

Roberta Tapu

Scurte consideratii asupra obarsiei dreptului de a testa

287

Madalina Voican

Promisiunea faptei altuia - exceptie aparenta de la principiul relativitatii efectelor actului juridic civil

290

Alina Livia Nicu

Consideratii referitoare la competenta instantelor de a solutiona litigiile care pot apare intre functionarul public si autoritatea sau institutia publica prin vointa careia s-a infiintat functia publica pe care o ocupa

297

Roberta Tapu

Succesiunea testamentara in dreptul consuetudinal

301

Vali Stefania Nita

Despre sezina

303

Ruxandra Raducanu

Scurta prezentare a teoriilor privind natura juridica a institutiei stipulatiei pentru altul

308

Gabriel Tanasescu

Liviu Constantinescu

Camil Tanasescu

Inselaciunea prin emiterea unui CEC si falsificarea de alte valori

311

Ion Turculeanu

Valentin Bancioi

Claudiu Danciu

Studiu comparativ privind dispozitiile testamentare

317

Costel Niculeanu

Consideratii referitoare la structura infractiunii de viol in noua sa reglementare

322

Estudiantina

Ana Maria Ciuciu

Liberatatea fizica si dreptul de a dispune de propiul corp

329